Povinně volitelné předměty

Vážení rodiče žáků 6. ročníků,
 
v novém školním roce 2023/2024 pokračujeme ve výuce podle vzdělávacího programu „Okna dokořán“. Všichni žáci od 7. ročníku mají povinný druhý cizí jazyk. Z důvodu přípravy rozvrhu a úvazků učitelů potřebujeme, abyste provedli výběr povinně volitelného předmětu. Na povinně volitelný předmět se musíte přihlásit na webových stránkách školy v sekci - školní rok - zájmové kroužky.

Údaje, prosíme, vyplňte po důkladném zvážení a považujte je za závazné. 

Případné změny na začátku školního roku již nejsou možné.

Přihlášení bude spuštěno 12. 5. 2023 v 8:00 hod.

Přihlášky vyplňte, prosím do 18. 5. 2023.
 
 
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (2 VYUČ. HOD. / TÝDEN)
6. A
ŠJ (max 15 žáků)
NJ (max 15 žáků)

6. B
ŠJ (max 15 žáků)
NJ (max 15 žáků)


Všechny novinky