Platby ve škole

Při nástupu školní docházky je každému žákovi přiděleno evidenční číslo, které se používá při platbách ve škole.
Variabilní symbol je složen z předčíslí a evidenčního čísla žáka.
Žádáme Vás o přesné uvádění variabilního symbolu, aby mohla být platba správně identifikována.
 
Číslo účtu školy: 2000837379/0800
 
Předčíslí Účel platby
440 LVK - lyžařský kurz
441 až 449 Školní výlety, ozdravné pobyty (koncové číslo 1 až 9 = číslo ročníku)
540 Akce ŠD
555 Školní družina - školné
666 JŠ Akcent - anglický jazyk s rodilým mluvčím
730 Pracovní sešity
750 Pomůcky 1. ročník
 

Informace o platbách kroužků získáte  v kanceláři školy nebo v záložce - Zájmové kroužky

Informace o platbách stravného jsou v záložce - Školní jídelna