Školní časopis

Myšlenka tvorby školního časopisu se zrodila před mnoha lety. Nový školní časopis vychází formou občasníku.

Redakční rada:
Kateřina Kubenková - kubenkovakaterina@zsbitovska.cz
- konzultace
- možné zasílání příspěvků do dalšího čísla


První číslo obnoveného školního časopisu.