Konzultační hodiny

Konzultační hodiny se konají pouze po domluvě s vyučujícím.