Hospodářská činnost

Finanční prostředky získané hospodářskou činností škola používá na krytí nákladů, na které se jí nedostává ze státního rozpočtu. Jedná se především o nákup učebnic a učebních pomůcek, výpočetní a kancelářské techniky, sportovního náčiní a nářadí, nákup nábytku do tříd a kabinetů a dalšího vybavení školy. V letošním školním roce budou z výnosů uhrazeny náklady na kompletní vybavení nové multimediální učebny. V rámci hospodářské činnosti škola získává finanční prostředky následujícími způsoby:Prodejem obědů pro cizí strávníky: 
Studenti středních škol, důchodci a další externí strávníci. Cena obědů pro cizí strávníky je 60,- Kč. Výdej stravy cizím strávníkům, kteří docházejí do jídelny, je mezi 11:30 a 12:00 hodin. Další informace o školní jídelně, způsobu objednání a platby stravy najdete na stránce Školní jídelna.
 


Pronájmem nebytových prostor: 
Tělocvična, hřiště a jídelna. Pronájmy tělocvičny jsou bezplatné pro činnost žáků ZŠ. Pro veřejnost jsou školní hřiště (tenis, volejbal, košíková, kopaná) a tělocvična pronajímány v odpoledních hodinách a o víkendech dle stanovených pravidel a za úhradu dle sazebníku. Pronájmy hřiště organizujeme v období od 1.4. do 30.6. a od 1.9. do 30.11. každého kalendářního roku.

Sazebník pronájmů nebytových prostor:
Tělocvična
 
  500,- Kč/hod
 
Školní hřiště tenisový, volejbalový kurt 300,- Kč/hod

 
celé hřiště
 
500,- Kč/hod
 
Školní jídelna bez ozvučení 800,- Kč/hod
  s ozvučením 900,- Kč/hod
 


Zájmové kroužky: 
Všechny zájmové kroužky jsou placené. Z vybraných peněz jsou odměňováni vedoucí zájmových kroužků a jsou z nich hrazeny případné náklady na nákup potřebného materiálu a pomůcek. Výši kursovného najdete v části Zájmové kroužky.

 

Plán akcí

< <     01/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31