Doplňková činnost

Prodej obědů pro cizí strávníky
Výdej stravy cizím strávníkům, kteří docházejí do jídelny. Další informace o školní jídelně, způsobu objednání a platby stravy najdete na stránce Školní jídelna.
 

Pronájem nebytových prostor
Tělocvična, hřiště a jídelna. Pro veřejnost jsou školní hřiště (tenis, volejbal, košíková, kopaná) a tělocvična pronajímány v odpoledních hodinách a o víkendech dle stanovených pravidel a za úhradu dle sazebníku.

Sazebník pronájmů nebytových prostor:
Tělocvična
 
  550,- Kč/hod.
 
Sportovní hala   750,- Kč/hod.
Školní hřiště tenisový, volejbalový kurt 350,- Kč/hod.

 
celé hřiště
běžecký ovál
600,- Kč/hod.
200,- Kč/hod.
Školní jídelna bez ozvučení 800,- Kč/hod.
  s ozvučením 900,- Kč/hod.
 

Volné termíny k pronájmu:
Sportovní hala
Pondělí    21:00 - 22:00 hod.
Úterý       16:30 - 17:30 hod.
Pátek       15:00 - 17:00 hod.

Tělocvična
Středa     19:00 - 20:00 hod.
Pátek       16:00 - 17:00 hod.

Informace Vám podá ing. Soňa Šrankotová, email srankotova@zsbitovska.cz
Zájmové kroužky
Zájmové kroužky jsou placené, výjimkou jsou kroužky hrazené z projektů.