Hospodářská činnost

Finanční prostředky získané hospodářskou činností škola používá na krytí nákladů, na které se jí nedostává ze státního rozpočtu. Jedná se především o nákup učebnic a učebních pomůcek, výpočetní a kancelářské techniky, sportovního náčiní a nářadí, nákup nábytku do tříd a kabinetů a dalšího vybavení školy. V rámci hospodářské činnosti škola získává finanční prostředky následujícími způsoby:Prodejem obědů pro cizí strávníky
Studenti středních škol, důchodci a další externí strávníci. Výdej stravy cizím strávníkům, kteří docházejí do jídelny, je mezi 11:30 a 12:15 hodin. Další informace o školní jídelně, způsobu objednání a platby stravy najdete na stránce Školní jídelna.
 

Pronájmem nebytových prostor
Tělocvična, hřiště a jídelna. Pronájmy tělocvičny jsou bezplatné pro činnost žáků ZŠ. Pro veřejnost jsou školní hřiště (tenis, volejbal, košíková, kopaná) a tělocvična pronajímány v odpoledních hodinách a o víkendech dle stanovených pravidel a za úhradu dle sazebníku.

Sazebník pronájmů nebytových prostor:
Tělocvična
 
  500,- Kč/hod
 
Školní hřiště tenisový, volejbalový kurt 300,- Kč/hod

 
celé hřiště
 
500,- Kč/hod
 
Školní jídelna bez ozvučení 800,- Kč/hod
  s ozvučením 900,- Kč/hod
 


Zájmové kroužky
Zájmové kroužky jsou placené, vyjímkou jsou kroužky hrazené z projektů.

Plán akcí

< <     12/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31