Základní informace

Výše stravného od 1. 9. 2022:
(pro určení věkové skupiny je rozhodný školní rok, v němž žák dosáhne příslušného věku)

Žáci ve věku 7-10 let 34,- Kč / oběd
Žáci ve věku 11-14 let 36,- Kč / oběd
Žáci ve věku 15 a více let 38,- Kč / oběd
Cizí strávníci 115,- Kč / oběd
Hrazení obědů:

Platba stravného se hradí předem do 25. dne v měsíci, na následující měsíc.
Stravné se platí příkazem na účet školy č. ú. 50016-2000837379/0800.
Předčíslí
 k variabilnímu symbolu pro stravné je 888.Výdej stravy:

cizí strávníci 11:15 – 11:45 hod
žáci 1. - 9. ročníku 12:00 – 14:15 hod

   

  Seznam alergenů.
Na jídelním lístku jsou za pokrmem uvedena čísla (viz Seznam alergenů) v případě, že pokrm obsahuje některý z uvedených alergenů.

  Spotřební koš.
Zde se můžete seznámit s výsledkem kontroly plnění výživových norem za rok 2023.

   Vnitřní řád školní jídelny