Historie školy

Škola byla dokončena a kolaudována v říjnu roku 1966. Její slavnostní otevření se konalo dne 31. října 1966. Vyučování v ZŠ Bítovská bylo zahájeno 1. listopadu. Do nové školy přešli všichni učitelé a žáci ze školy v Baarově ulici. Prvním ředitelem školy byl pan František Štěpánek. Ve školním roce 1966/1967 bylo ve škole 27 tříd, ve kterých se učilo 805 žáků. Nejvyššího počtu žáků a tříd v historii školy bylo dosaženo ve školním roce 1974/1975, kdy se ve škole učilo 846 žáků ve 28 třídách. Od 1. ledna 1992 je škola samostatně hospodařícím právním subjektem. V roce 1999 byla započata komplexní rekonstrukce školního areálu. Dne 1. září 2004 byla slavnostně otevřena.
 


Zajímavost o naší škole:

Film Bota jménem Melichar

​Zvláště významným školním rokem v historii školy byl školní rok 1982/83. Režisér Zdeněk Troška zde natočil podle scénáře Jany Knitlové úsměvnou veselohru o dětech a pro děti s názvem „Bota jménem Melichar“. Podnětem k napsání scénáře a natočení filmu byly skutečné události ze života školy. Film byl natočen v průběhu měsíců října až prosince 1982 výhradně v areálu školy a za plného provozu, což si vyžádalo značné nároky na organizaci výuky. Pro učitele a žáky to byla jistě zajímavá zkušenost, neboť poznali práci filmového štábu a různých profesí.
V dětských rolích vystoupilo mnoho tehdejších i bývalých žáků školy, jedny z hlavních rolí ztvárnili Magdaléna Ledvinková, žákyně II. A, a bývalí žáci David Rauch a Tomáš Růžička. Ve vedlejších rolích se také objevili někteří tehdejší učitelé a zaměstnanci školy.
Po dokončení filmu byli pozváni učitelé a žáci na prohlídku filmových ateliérů na Barrandově a na slavnostní promítání filmu v kině Blaník.
Film byl oceněn na festivalu filmů pro děti a mládež v tehdejším Gottwaldově „Zvláštní cenou poroty“ a "Cenou dětského diváka“.
 


Sochu lidického chlapce jsme věnovali Památníku Lidice
 
Před listopadem 1989 byla součástí školy i "Síň pokrokových tradic". 4. listopadu 1987, při jejím otevření, byla škole věnována socha chlapce, jehož originál je součástí sousoší 82 umučených lidických dětí v Památníku Lidice. Autorkou sochy i celého sousoší je akademická sochařka Marie Uchytilová.
Po společenských změnách v roce 1989 byla "Síň" zrušena a socha chlapce umístěna v ředitelně školy. Teprve v roce 2014 jsme se dozvěděli, o jak významnou památku se jedná. Kopie originální sochy je zhotovena z pálené keramické hlíny, což byla vyjímečná záležitost. U řady soch byly vytvořeny kopie, avšak pouze sádrové.
O prázdninách letošního roku jsme kontaktovali pracovníky Památníku Lidice a zjistili jsme, že ve sbírkách muzea podobná socha není. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli, že sochu chlapce věnujeme tomuto muzeu. Lidický chlapec bude mít v prostorách sbírky lidického muzea a Památníku Lidice jistě důstojnější prostor pro umístění.
V pondělí 22. 9. 2014 byla za účasti dcery ak.sochařky Marie Uchytilové, paní Sylvie Klánové, předána zaměstnancům Památníku Lidice a převezena do Lidic. Zde bude po restaurování vystavena ve sbírkách lidického muzea.
Celou předávací akci zachytilo zpravodajství České televize ČT1. Zprávu, která byla vysílána 25. 9. 2014 ve zpravodajském pořadu Události, si můžete prohlédnout zde.   
Zpráva o převozu sochy se objevila též v regionálním zpravodajství ČT24, můžete ji zhlédnout zde.
Zprávu uvedla dne 25. 9. 2014 také MF Dnes