Formuláře

Školní jídelna    
 • přihláška ke stravování do školní jídelny

 
   
Školní družina    
 • přihláška do školní družiny
 • zápisní lístek do školní družiny
 • uvolnění ze školní družiny

 
   
Základní škola - nový žák    
 • žádost o přestup do základní školy
 • dotazník pro rodiče
 • zdravotní způsobilost

 
   
Základní škola - uvolnění z vyučování    
 • žádost o uvolnění z vyučování - krátkodobé
 • žádost o uvolnění z vyučování -  dlouhodobé
 • žádost o uvolnění v průběhu vyučování
     
Základní škola - § 38    
 • žádost o plnění pov. šk. docházky v zahraničí, v zah. škole
     
Základní škola - uvolnění z předmětu    
 • žádost o uvolnění z TV
 
 • žádost o uvolnění z předmětu
     
Základní škola - povolení 10. roku školní docházky    
 • žádost o povolení 10. roku školní docházky
     
Základní škola - přestup na jinou školu    
 • oznámení o přestupu na jinou školu
     
Poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.    
 • žádost
Základní škola - podpůrná opatření (IVP)    
 • žádost o IVP

 

Novinky

kroužek kopané(22.9.2022)

Dne 22. 9. 2022 odpadá kroužek kopané z důvodu nemoci trenéra.

Balíček finanční úlevy ve školství.(21.9.2022)

Vážení rodiče, rádi bychom vás informovali o skutečnosti, že byl MHMP schválen v rámci projektu Pomoc Pražanům Balíček finanční úlevy ve školství.  Celá agenda zpracování žádostí dopadne na školu s tím, že schvalování je delegováno na ředitele školy.    Žádosti se budou předávat na jednací protokol školy do kanceláře školy paní Štěpánce Sauerové.   Informace k finanční úlevě naleznete níže společně s formuláři (žádost o prominutí úplaty ŠD/stravného ve ŠJ a fond solidarity), které je třeba vyplnit a doručit do školy.   1. etapě sběr žádostí do 30. 9. 2022. Následně dojde k prominutí úplaty od 1. 10. 2022. 2. etapě sběr žádostí do 27. 10. 2022. Následně dojde k prominutí úplaty od 1. 11. 2022 do konce  roku 2022.   Schéma postupu/procesu žádostí – školy a školská zařízení zřízené městkou částí HMP – Kompletní materiál MHMP – Metodika pro podávání žádostí o příspěvek v rámci finančního vypořádání poskytnutých opatření dětem/žákům/účastníkům příspěvkové organizace městské části hl. m. Prahy – Nejčastěji kladené otázky– Balíček_rodiče_děti_pravidla_žádosti_ver_27_07_2022 – Žadost_ditě_zák_účastnik_fond_solidarity – Žádost_ditě_zák_účastnik_baliček -   V případě dotazů nás kontaktujte. S pozdravem Mgr. Markéta Benešová

Sběr papíru(18.9.2022)

Sběr papíru se koná od 19. 9.  - 23. 9. 2022. Sběr můžete odevzdávat od 7:15 - 7:45 hod. v pavilonu A. Od školního roku 1995/1996 žáci naší školy přispívají na chov želvy obrovské v ZOO Praha, právě kvůli sběru papíru jsme jejími adoptivními rodiči. Díky této želvě obrovské se i  spolek rodičů nazývá Želva Melichar.   Děkujeme Vám všem za podporu.

Kontakt

Adresa:

Základní škola
Bítovská 1/1246
140 00 Praha 4

E-mail:

skola@zsbitovska.cz

Telefonní spojení:

Kancelář školy
261261887
Školní družina
261262258
Školní jídelna
261264062

Mapka