Formuláře

Školní jídelna    
 • přihláška ke stravování do školní jídelny

 
   
Školní družina    
 • přihláška do školní družiny
 • zápisní lístek do školní družiny
 • uvolnění ze školní družiny

 
   
Základní škola - nový žák    
 • žádost o přestup do základní školy
 • dotazník pro rodiče
 • zdravotní způsobilost

 
   
Základní škola - uvolnění z vyučování    
 • žádost o uvolnění z vyučování - krátkodobé
 • žádost o uvolnění z vyučování -  dlouhodobé
 • žádost o uvolnění v průběhu vyučování
     
Základní škola - § 38    
 • žádost o plnění pov. šk. docházky v zahraničí, v zah. škole
     
Základní škola - uvolnění z předmětu    
 • žádost o uvolnění z TV
 
 • žádost o uvolnění z předmětu
     
Základní škola - povolení 10. roku školní docházky    
 • žádost o povolení 10. roku školní docházky
     
Základní škola - přestup na jinou školu    
 • oznámení o přestupu na jinou školu
     
Poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.    
 • žádost
Základní škola - podpůrná opatření (IVP)    
 • žádost o IVP