Školní parlament

Školní parlament je místo, kde se setkávají žáci s učiteli a vedením školy. Jeho fungování napomáhá zlepšovat komunikaci, umožňuje dětem prosazovat vlastní návrhy k chodu školy a vyjadřovat se na bezpečném místě k problémům, které během vzdělávací procesu nastanou. Žáci díky parlamentu lépe chápou svá práva a vnímají své povinnosti.
Parlament zároveň naplňuje vzdělávací cíl v oblasti výchovy demokratického občana a osobnostní a sociální výchovy.
Parlament tvoří zástupci tříd z 3. až 9. ročníku. Pravidelně se scházejí dvakrát měsíčně.  Na schůzích přednášejí své připomínky a návrhy, o všem demokraticky hlasují.

Koordinátorem činnosti parlamentu ze strany pedagogických pracovníků je  Mgr. Barbora Holanová a Mgr. Marika Jonášová.
 
Složení školního parlamentu ve školním roce 2021 / 2022:

Zástupci parlamentu jsou vybíráni od 3. do 9. tříd svými spolužáky a učiteli na začátku každého školního roku. 

Termíny schůzí školního parlamentu ve školním roce  2021 / 2022:
 
Schůzka parlamentu 4. 10. 2021
Schůzka parlamentu 1. 11. 2021
Schůzka parlamentu 6. 12. 2021
Schůzka parlamentu 3. 1. 2022
Schůzka parlamentu 7. 2. 2022
Schůzka parlamentu 14. 3. , 4. 4. a 5. 4. 2022
Schůzka parlamentu