Školní parlament

Školní parlament je místo, kde se setkávají žáci s učiteli a vedením školy. Jeho fungování napomáhá zlepšovat komunikaci, umožňuje dětem prosazovat vlastní návrhy k chodu školy a vyjadřovat se na bezpečném místě k problémům, které během vzdělávací procesu nastanou. Žáci díky parlamentu lépe chápou svá práva a vnímají své povinnosti.
Parlament zároveň naplňuje vzdělávací cíl v oblasti výchovy demokratického občana a osobnostní a sociální výchovy.
Parlament tvoří zástupci tříd z 3. až 9. ročníku. Pravidelně se scházejí dvakrát měsíčně.  Na schůzích přednášejí své připomínky a návrhy, o všem demokraticky hlasují.
Koordinátorem činnosti parlamentu ze strany pedagogických pracovníků je  Mgr. Barbora Holanová a Mgr. Marika Jonášová.
 
Zástupci parlamentu jsou vybíráni od 3. do 9. tříd svými spolužáky a učiteli na začátku každého školního roku. 

Termíny schůzí školního parlamentu ve školním roce  2022 / 2023:
 
Schůzka parlamentu 12. 9. 2022
Schůzka parlamentu 3. 10. 2022
Schůzka parlamentu 7. 11. 2022
Schůzka parlamentu 5. 12. 2022
Schůzka parlamentu 9. 1. 2023
Schůzka parlamentu 6. 2. 2023
Schůzka parlamentu 6. 3. 2023
Schůzka parlamentu  3. 4. 2023
Schůzka parlamentu 2. 5. 2023  
Schůzka parlamentu 5. 6. 2023