Školní parlament

Školní parlament je místo, kde se setkávají žáci s učiteli a vedením školy. Jeho fungování napomáhá zlepšovat komunikaci, umožňuje dětem prosazovat vlastní návrhy k chodu školy a vyjadřovat se na bezpečném místě k problémům, které během vzdělávací procesu nastanou. Žáci díky parlamentu lépe chápou svá práva a vnímají své povinnosti.
Parlament zároveň naplňuje vzdělávací cíl v oblasti výchovy demokratického občana a osobnostní a sociální výchovy.
Parlament tvoří zástupci tříd z 3. až 9. ročníku. Pravidelně se scházejí dvakrát měsíčně. Na schůzkáchpřednášejí své připomínky a návrhy, o všem demokraticky hlasují.
Koordinátorem činnosti parlamentu ze strany pedagogických pracovníků je Bc. Sabina Menšíková a Ing. Aneta Veselá (Mgr. Marika Jonášová a Mgr. Markéta Benešová, MBA)
 
Zástupci parlamentu jsou vybíráni od 3. do 9. tříd svými spolužáky a učiteli na začátku každého školního roku. 

Termíny schůzí školního parlamentu ve školním roce  2023 / 2024:

   Schůzka parlamentu 18. 9. 2023

   Schůzka parlamentu 2. 10. 2023

   Schůzka parlamentu 30. 10. 2023

   Schůzka parlamentu 27. 11. 2023

   Schůzka parlamentu 18. 12. 2023

   Schůzka parlamentu 15. 1. 2024

   Schůzka parlamentu 12. 2. 2024

   Schůzka parlamentu 11. 3. 2024

   Schůzka parlamentu  8. 4. 2024

   Schůzka parlamentu 6. 5. 2024

   Schůzka parlamentu 3. 6. 2024