Projekty

Žáci a zaměstnanci školy jsou zapojeni do několika projektů a současně vytvářejí vlastní projekty, o kterých bychom Vás chtěli informovat.
Přehled realizovaných projektů:
1. "ŠABLONY"  jsou projekt realizovaný z fondu Evropské unie - operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
V tomto programu jsou realizovány a finančně zajištěny potřeby školy pro zajištění činnosti speciálního pedagoga přímo ve škole, různé formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy a zájmové činnosti žáků naší školy.

Podrobnosti o projektu naleznete ZDE a ZDE
 
2. "LEPŠÍ MÍSTO" je projektem, který, za podpory významných sponzorů, dává možnosti žákům vytvářet náměty na zlepšení prostředí ve škole a v jeho areálu. Tohoto projektu se již naše škola zúčastnila v minulém školním roce a získala dotaci 50 tis. Kč, ze které bylo pořízeno venkovní pítko a fotbalové branky.
 
Další informace naleznete ZDE

3. Název projektu: INKLUZE A MULTIKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2018 - ZŠ BÍTOVSKÁ
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001218
Číslo a název výzvy: Výzva č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání
Příjemce podpory: Základní škola, Praha 4, Bítovská 1
Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí na základní škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.
 


4. ŠABLONY II.
logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz
Zvyšování kvality školy
 
Operační program
Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa
2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání  
Specifický cíl
02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
02.3.68.5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
02.3.61.1 - Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
Registrační číslo projektu
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0014059
Výzva
02_18_064 - Výzva č. 02_18_064 pro Šablony II - VRR v prioritní ose 3 OP
Aktivity projektu
2.II/13 - Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku
2.II/17a - Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub
2.II/17b - Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her
2.II/17c - Klub pro žáky ZŠ - klub komunikace v cizím jazyce
2.II/18 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2.II/2 - Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
2.II/5 - Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ
2.II/6a - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost
2.II/6b - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost
2.II/6c - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky
2.II/6d - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj
2.II/6e - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze
2.II/6f - Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - kariérové vzdělávání
2.II/8a - Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - čtenářská gramotnost
2.II/8b - Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - matematická gramotnost
2.II/8c - Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - cizí jazyky
2.II/8f - Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - kariérové vzdělávání
2.V/11a - Klub pro účastníky ŠD/ŠK - čtenářský klub
2.V/11b - Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her
2.V/11e - Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub sociálních a občanských dovedností
2.V/12 - Projektový den v ŠD/ŠK
2.V/4d - Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj
2.V/4e - Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze
2.V/4i - Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin - projektová výuka
2.V/5d - Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK - osobnostně sociální rozvoj
2.V/5e - Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK - inkluze
2.V/5i - Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK - projektová výuka
2.V/5j - Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK - kulturní povědomí a vyjádření
 
Financování projektu
Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 2 140 423,00
Dotace EU 1 070 211,49
Podíl poskytnuté dotace EU 50 %
Státní rozpočet 1 070 211,51
Podíl poskytnuté dotace SR 50 %
Doba realizace
9/2019 – 8/2021

 

Plán akcí

< <     11/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30