Fotogalerie

TEP faktor 8. B + 9. A
Vloženo dne: 18.10.2021
Počet fotek: 7
Projekt ČSP - byt
Vloženo dne: 15.10.2021
Počet fotek: 32
Keramický kroužek
Vloženo dne: 14.10.2021
Počet fotek: 11
Nová informatika
Vloženo dne: 14.10.2021
Počet fotek: 17
Co jsou to informace?
Sběr starého papíru
Vloženo dne: 12.10.2021
Počet fotek: 2
V říjnu se na naší škole konal sběr starého papíru. Celkem se přineslo 1 537,5 kg. Výherci byli odměněni sladkou odměnou a dárkovým poukazem na knížky. Děkujeme i všem pomocníkům.
Vítězná třída byla 7. B, na druhém místě se umístila 7. C a třetí místo si vybojovala 5. B.
Gratulujeme.
Adopce
Vloženo dne: 12.10.2021
Počet fotek: 2
I letos jsme adoptivními rodiči želvy obrovské ze Zoologické zahrady v Praze.
 
„Želva obrovská je jedním z největších zástupců suchozemských želv. Má klenutý krunýř a sloupovité nohy typické pro suchozemské želvy. Od galapážských sloních želv se odlišuje tvarem hlavy a malým štítkem na předním okraji krunýře. Zbarvení krunýře i kůže je šedé, krk je poměrně dlouhý.“
 
TŘÍDA - Plazi (Reptilia)
ŘÁD - Želvy (Chelonia)
ROZŠÍŘENÍ - Afrika (Syechely - atol Aldabra )
BIOTOP - travnaté území (travnaté a křovinaté oblasti, mangrove, duny)
POTRAVA - části rostlin (plody, byliny, listy, stonky, příležitostně bezobratlí a zdechliny)
ROZMĚRY - délka karapaxu 90-130 cm, hmotnost 150-250 kg
ROZMNOŽOVÁNÍ - Klade 9–25 vajec, inkubační doba trvá 8 měsíců.
https://www.zoopraha.cz/zvirata-a-expozice/lexikon-zvirat/184-aktualne-ze-zoo-praha/novinky-u-zvirat?d=320-zelva-obrovska&start=713
Informatika 4. ročníky
Vloženo dne: 7.10.2021
Počet fotek: 6
Atletický čtyřboj
Vloženo dne: 30.9.2021
Počet fotek: 10
Poslední zářijový den se konaly atletické závody. Šlo o čtyřboj. Naše žákyně se neumístily, ale výborně si to užily. 
Pasování prvňáčků
Vloženo dne: 22.9.2021
Počet fotek: 166
Již druhým rokem pro naše prvnáčky organizuje spolek rodičů Želva Melichar pasování prvňáčků. I letos se akce moc vydařila. Přejeme všem prvňáčkům úspěšné roky studia na naší škole, mnoho nových kamarádů,  zážitků a nabytých zkušeností a dovedností.
Dopravní výchova 5. B
Vloženo dne: 22.9.2021
Počet fotek: 21
Hlavolamy 6. B
Vloženo dne: 21.9.2021
Počet fotek: 5
Adaptační den 6. A
Vloženo dne: 9.9.2021
Počet fotek: 8
Včera byl zajímavý den, přišel za námi pan Vítek a připravil nám několik her.  První hodinu jsme si udělali ze židlí kroužek a povídali jsme si o tom, co se nám v naší třídě líbí a nelíbí, jak se chováme k učitelům i k sobě navzájem. Pak jsme dělali interview ve dvojicích a dozvěděli jsme se o sobě i o paní učitelce spoustu nových věcí.  Další hodiny jsme už trávili venku a měli jsme tam připravené různé hry – diamantovou hůl, vyšlapávání kódu nebo překonání překážky v podobě lana s rolničkou. Moc se mi na tom líbilo, že jsme se vždy dohodli, spolupracovali a pomohli si navzájem. Byl to skvělý den a užili jsme si ho.
Dopravní výchova 5. A
Vloženo dne: 9.9.2021
Počet fotek: 2
Dopravní výchova 4. A
Vloženo dne: 6.9.2021
Počet fotek: 5
Naši žáci měli praktickou část dopravní výchovy. Na dopravním hřišti řešili, jak se správně orientovat nejen na křižovatkách. Cílem dopravní výchovy je příprava žáků na bezpečný pohyb v silničním provozu jak v roli chodce, cyklisty, účastníka silničního provozu, tak v budoucí roli řidiče motorového vozidla. Žáci by měli získat schopnosti a dovednosti uvědomělého, obezřetného a sebejistého chování v silničním provozu.                                               
 
Slavnostní zahájení
Vloženo dne: 1.9.2021
Počet fotek: 35
Dnes byl velký den pro naše prvňáčky.
Vykročili na svou cestu po vědění a sbírání nových poznatků a dovedností.
Pro naše nové žáky - prvňáčky - bylo přichystáno slavnostní uvítání. Kromě třídních učitelek a vychovatelek je  přivítala také paní ředitelka spolu se zastupitelkou Lucií Michkovou.

Všem žákům přejeme úspěšný a radostný školní rok! 
Třídy pro nový školní rok připraveny :-)
Vloženo dne: 30.8.2021
Počet fotek: 92
Připravte se! Začínáme!
Dva měsíce prázdnin jsou za námi. Přejeme všem šťastné vykročení do nového školního roku, mnoho spokojených žáků, kreativních učitelů, zajímavých projektů .... a hlavně mnoho nezapomenutelných zážitků.
Někdo bude letošní rok v základní škole naposledy, jiní žáci teprve svoji pouť na škole začínají.
Na Všechny se moc těšíme.