Zájmové kroužky

Nabídka zájmových kroužků organizovaných školou v 1. pololetí školního roku 2023/2024. Není-li uvedeno jinak, začínají kroužky v týdnu od 18. 9. 2023. Kroužky se otevřou při min. počtu 10 dětí. Kroužky jsou rozdělené do dvou sekcí:

Žluté kroužky - ZŠ Bítovská
  • přihlášení probíhá přes on-line systém naší školy, který je na adrese www.krouzkyzsbitovska.cz
  • systém bude spuštěn 11. 9. 2023 v 8:00 hodin a uzavřen 14. 9. 2023
  • na kroužky Aj s rodilým mluvčím, jazykové a na kroužky v sekci ostatní (značené Š) se žáci přihlašují na celý školní rok
  • veškeré informace ohledně přihlášení, včetně smluvních podmínek jsou uvedeny na výše uvedených stránkách
  • přihlašovací údaje do on-line systému jsou stejné jako přihlašovací údaje rodičů do Bakalářů (v případě, že své údaje neznáte, kontaktujte kancelář školy)
  • v případě, že nemáte počítač s přístupem k internetu, můžete využít počítač v kanceláři školy
  • kroužky jsou zajištěny pedagogickými pracovníky školy

Zelené kroužky - Externí kluby

 
 
  Seznam kroužků na školní rok 2023 / 2024 - 1. pololetí