Předměty

       
1. ročník Povinné: Český jazyk a literatura (ČJL)
  Anglický jazyk (AJ)
    Matematika (M)
    Člověk a svět práce (ČSP)
    Svět kolem nás (SKN)
    Tělesná výchova (TV)
    Hudební výchova (HV)
    Výtvarná výchova (VV)
       
2. ročník Povinné: Český jazyk a literatura (ČJL)
  Anglický jazyk (AJ)
    Matematika (M)
    Člověk a svět práce (ČSP)
    Svět kolem nás (SKN)
    Tělesná výchova (TV)
    Hudební výchova (HV)
    Výtvarná výchova (VV)
       
3. ročník Povinné: Český jazyk a literatura (ČJL)
  Anglický jazyk (AJ)
    Matematika (M)
    Člověk a svět práce (ČSP)
    Svět kolem nás (SKN)
    Tělesná výchova (TV)
    Hudební výchova (HV)
    Výtvarná výchova (VV)
 
4. ročník Povinné: Český jazyk a literatura (ČJL)
  Anglický jazyk (AJ)
    Matematika (M)
    Člověk a svět práce (ČSP)
    Vlastivěda (VL)
    Přírodověda (PŘV)
    Tělesná výchova (TV)
    Hudební výchova (HV)
    Výtvarná výchova (VV)
       
5. ročník Povinné: Český jazyk a literatura (ČJL)
  Anglický jazyk (AJ)
    Matematika (M)
    Člověk a svět práce (ČSP)
    Vlastivěda (VL)
    Přírodověda (PŘV)
    Tělesná výchova (TV)
    Hudební výchova (HV)
    Výtvarná výchova (VV)
    Informační a komunikační technologie (IKT)
       
6. ročník Povinné: Český jazyk a literatura (ČJL)
  Anglický jazyk (AJ)
    Matematika (M)
    Přírodopis (PŘ)
    Fyzika (F)
    Dějepis (D)
    Zeměpis (Z)
    Výchova ke zdraví (VZ)
    Člověk a svět práce (ČSP)
    Výchova k občanství (VO)
    Tělesná výchova (TV)
    Hudební výchova (HV)
    Výtvarná výchova (VV)
       
7. ročník Povinné: Český jazyk a literatura (ČJL)
  Anglický jazyk (AJ)
    Matematika (M)
    Informační a komunikační technologie (IKT)
    Přírodopis (PŘ)
    Fyzika (F)
    Dějepis (D)
    Zeměpis (Z)
    Výchova k občanství (VO)
    Tělesná výchova (TV)
    Hudební výchova (HV)
    Výtvarná výchova (VV)
  Povinně volitelné: Španělský jazyk (ŠJ)
    Německý jazyk (NJ)
       
8. ročník Povinné: Český jazyk a literatura (ČJL)
  Anglický jazyk (AJ)
    Matematika (M)
    Výchova ke zdraví (VZ)
    Fyzika (F)
    Chemie (CH)
    Dějepis (D)
    Zeměpis (Z)
    Člověk a svět práce (ČSP)
    Výchova k občanství (VO)
    Přírodopis (PŘ)
    Tělesná výchova (TV)
    Hudební výchova (HV)
    Výtvarná výchova (VV)
  Povinně volitelné: Španělský jazyk (ŠJ)
    Německý jazyk (NJ)
       
9. ročník Povinné: Český jazyk a literatura (ČJL)
  Anglický jazyk (AJ)
    Matematika (M)
    Informační a komunikační technologie (IKT)
    Přírodopis (PŘ)
    Fyzika (F)
    Chemie (CH)
    Dějepis (D)
    Zeměpis (Z)
    Člověk a svět práce (ČSP)
    Výchova k občanství (VO)
   
Tělesná výchova
(TV)
   
Hudební výchova
(HV)
   
Výtvarná výchova
(VV)
  Povinně volitelné:
Španělský jazyk
(ŠJ)
   
Německý jazyk
(NJ)
       

 

Plán akcí

< <     07/2021     > >
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31