Jak se přihlásit

Rádi bychom touto cestou usnadnili novým strávníkům přihlášení do školní jídelny.

1. krok – vytiskněte si z našich internetových stránek přihlášku ke stravování.

2. krok – s vyplněnou přihláškou podepsanou zákonným zástupcem, přijdete do školní jídelny k hospodářce školní jídelny. S vyplněnou přihláškou je nutné mít s sebou finanční hotovost 130,- Kč na zakoupení identifikačního čipu, který Vám slouží k výdeji a objednávání stravy.

3. krok – po zapsání strávníka do evidence, Vám bude přiděleno evidenční číslo strávníka, které slouží jako variabilní symbol při placení stravného převodem z účtu.

4. krok – zaplacení obědů na č. ú. 50016-2000837379/0800, variabilní symbol se skládá z předčíslí 888 (účel platby – stravování) a evidenčního čísla žáka (pětimístné číslo přidělené třídním učitelem/kou) vždy k 25. dni předchozího měsíce.
 


Podpisem přihlášky ke stravování se zavazujete, že budete obědy včas platit a v případě nepřítomnosti žáka ve škole budete řádně odhlašovat obědy.