Pedagogický sbor

Pedagogický sbor ve školním roce 2023 / 2024.
 
Třída Jméno Předmět E-mail Linka Místnost
I. A PaedDr. Jursová Lenka 1. stupeň jursova@zsbitovska.cz 129 D 8 - kab. 1. stupeň
I. B Mgr. Šímová Lenka 1. stupeň simova@zsbitovska.cz 126 E 1 - kab. 1. stupeň
I. C Mgr. Märcová Monika  1. stupeň koudelkovamonika@zsbitovska.cz 129 D 8 - kab. 1. stupeň
II. A Mgr. Březinová Marie 1. stupeň brezinova@zsbitovska.cz 125 E 8 - kab. 1. stupeň
II. B Mgr. Prokšová Lenka 1. stupeň proksova@zsbitovska.cz 125 E 8 - kab. 1. stupeň
II. C Dolanská Eliška 1. stupeň dolanska@zsbitovska.cz 125 E 8 - kab. 1. stupeň
III. A Mgr. Matoušek Roman  1. stupeň matousek@zsbitovska.cz 129 D 8 - kab. 1. stupeň
III. B Mgr. Jonášová Marika 1. stupeň jonasova@zsbitovska.cz 126 E 1 - kab. 1. stupeň
III. C Mgr. Bártová Jaroslava  1. stupeň bartova@zsbitovska.cz 126 E 1 - kab. 1. stupeň
IV. A Bc. Menšíková Sabina 1. stupeň mensikova@zsbitovska.cz 130  D 1 - kab. 1. stupeň
IV. B Kubenková Kateřina  1. stupeň kubenkovakaterina@zsbitovska.cz 130 D 1 - kab. 1. stupeň
V. A Mgr. Waidinger Miroslav ČJ, INF, F, VV waidinger@zsbitovska.cz 121 G 1 - kab. VV
V. B Mgr. Prskavcová Pavla AJ, M prskavcova@zsbitovska.cz 124 B 8 - kab. M, D
VI. A Ing. Kárászová Magda, Ph. D. F, M karaszova@zsbitovska.cz 124 B 8 - kab. M, D
VI. B Mgr. Svačinová Ivana D, VL svacinova@zsbitovska.cz 124 B 8 - kab. M, D
VI. C Ing. Veselá Aneta M, Z vesela@zsbitovska.cz 124 B 8 - kab. M, D
VII. A Mgr. Macháčková Nikola ČJ, NJ jamnicka@zsbitovska.cz 109 A 3 - kab. CJ
VII. B Mgr. Kristýna Hrdličková TV, ČSP, OV hrdlickova@zsbitovska.cz 122 F 3 - kab. TV
VIII. A RNDr. Matějková Monika  F, CH matejkova@zsbitovska.cz 120 G 11 - kab. F, CH
VIII. B Mgr. Gabrielová Zuzana TV, VO, VZ, Z gabrielova@zsbitovska.cz 117 G 6- kab. Z
IX. A Mgr. Voštiňák Radek TV, INF vostinak@zsbitovska.cz 122 F 3 - kab. TV
IX. B Lee Gabriela AJ, ČSP, VO, Z lee@zsbitovska.cz 123 123 B 1 - kab. ČJ
IX. C Mgr. Susková Andrea AJ, ČJ, VO suskova@zsbitovska.cz 123 B 1 - kab. ČJ
  PaedDr. Aronová Helena AJ, HV aronova@zsbitovska.cz 109 A 3 - kab. CJ
  Bc. Chudomelová Ivana AJ chudomelova@zsbitovska.cz 109 A3 - kab. CJ
  Mgr. Boucová Olga ČJ, ČJc, VO boucova@zsbitovska.cz 123 B 1 - kab. ČJ
  Mgr. Cichrová Venuše AJ cichrova@zsbitovska.cz 108 A 4 - kab. CJ
  Mgr. Zděnková Zdeňka ČJ, ČSP zdenkova@zsbitovska.cz 118 G 8
  Mgr. Zaňková Kristýna  ČJ, AJ, ČSP, VO zankova@zsbitovska.cz 109 zA 4 - kab. CJ
  Mgr. Benešová Markéta, MBA ČSP, PŘ benesova@zsbitovska.cz 103 A 12 - ředitelna
  Mgr. Jersáková Tereza, MBA INF, INFž jersakova@zsbitovska.cz 107 A 11b
  Mgr. Vlasta Tomáš PŘ, VO, ŠJ vlasta@zsbitovska.cz 119 G 9 - kab. PŘ
  Mgr. et Mgr. Kubenková Veronika M, AJ kubenkova@zsbitovska.cz 104 A 11a
  Mgr. Jelínek Kryštof AJ jelinek@zsbitovska.cz 108 A 4 - kab. CJ
  Bc. Salivarová Sabina PŘ, VZ, PŘV, VL salivarova@zsbitovska.cz 119 G 9 - kab. PŘ
  Bc. Kostohryzová Aneta, Dis. ČSP, VV kostohryzova@zsbitovska.cz 128 C 8 - kab. ČD
  Rodríguez Bernal Liliany ŠJ rodriguez@zsbitovska.cz 109 A 3 - kab. CJ
  Mgr. Eva Hanzelková AJ hanzelkova@zsbitovska.cz 108 A 4 - kab. CJ
  Mgr. Bc. Vejsadová Irena AP vejsadova@zsbitovska.cz 119 G 9 - kab. PŘ
  MgA. Tomeš Milan AP tomes@zsbitovska.cz 123 B 1 - kab. ČJ
  Hanousek Petr AP hanousek@zsbitovska.cz 129 D 8 - kab. 1. stupeň
  Ing. Holešová Lenka AP holesova@zsbitovska.cz 125 E 8 - kab. 1. stupeň
  Mgr. Drvotová Markéta AP drvotova@zsbitovska.cz 125 E 8 - kab. 1. stupeň
  Artmanová Kateřina AP, VV artmanova@zsbitovska.cz 121 G 1 - kab. VV
  Beldíková Irena AP beldikova@zsbitovska.cz 126 E 1 - kab. 1. stupeň
  Mgr. Yaremyn Maria  AP yaremyn@zsbitovska.cz 117 G 6 - kab. Z
  Pospěchová Hana AP pospechova@zsbitovska.cz 129 D 8 - kab. 1. stupeň
  Bc. Diana Románová AP romanova@zsbitovska.cz 125 E 8 - kab. 1. stupeň
  PhDr.  Mudrová Zuzana speciální pedagog mudrova@zsbitovska.cz 118  G 8
  Mgr. Nesnídalová Jitka školní psycholog nesnidalova@zsbitovska.cz 118 G 19
 
Oddělení  Jméno  Předmět  E-mail Linka     Místnost
ŠD I. Kordíková Jaroslava vychovatelka kordikova@zsbitovska.cz 131 C 1 - kab. ŠD
ŠD II. Trčková Blanka, Dis. vychovatelka trckova@zsbitovska.cz 131 C 1 - kab. ŠD
ŠD III. Černá Jitka vychovatelka cerna@zsbitovska.cz 131 C 1 - kab. ŠD
ŠD IV. Ing. Komzalová Eva vychovatelka komzalova@zsbitovska.cz 128 C 8 - kab. ŠD
ŠD V. Kabylová Jolana vychovatelka kabylovajolana@zsbitovska.cz 128 C 8 - kab. ŠD
ŠD VI. Bc. Kostohryzová Aneta, Dis. vychovatelka kostohryzova@zsbitovska.cz 128 C 8 - kab. ŠD
ŠD VII.       130 D 1 - kab.1.st.
ŠD VIII. Bc. Diana Románová vychovatelka romanova@zsbitovska.cz 130 D 1 - kab.1.st.
ŠD XI. Žežulková Lucie vychovatelka zezulkova@zsbitovska.cz 126 E 1 - kab.1.st.
ŠD X. Mgr. Kubátová Galiana vychovatelka kubatova@zsbitovska.cz 126 E 1 - kab.1.st.
3. A Pospěchová Hana vychovatelka pospechova@zsbitovska.cz 129 D 8 - kab.1.st