Mise, Vize a cíle školy

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ
 
NAŠE MISE
 • Školní vzdělávací program je určen všem žákům. Podporujeme všeobecné vzdělání, sport a výpočetní techniku.
 • Naše základní hodnoty jsou: otevřenost, vstřícnost, spolupráce a profesionalita.
 • Rozvíjíme mravní hodnoty žáků a aktivní dovednosti pro úspěšný život v současném světě.
 • Realizujeme pestré volnočasové aktivity. 
 
VIZE 2024
Chceme být školou, která podporuje:

N         nové strategie ve vzdělávání
        atmosféru bezpečí
Š         školní kooperaci
       efektivní a smysluplné učení
 
V         vzájemný respekt
        individuální přístup k žákům
       zodpovědnost za své učení
E         entuziasmus a optimismus
 
 
STRATEGICKÉ CÍLE 2018 - 2024
 
1. Oblast výchovně - vzdělávací
 • Rozvíjíme nové výukové metody a formy práce, vedeme žáky k sebehodnocení
 • Podporujeme pozitivní vztahy
 • Podporujeme výuku cizích jazyků a sportovních aktivit
 • Rozšiřujeme kvalifikaci učitelů (DVPP) 
2. Oblast materiálně - provozní
 • Zlepšujeme prostorové podmínky pro vzdělávání a sport
 • Zlepšujeme prostorové podmínky pro volnočasové aktivity 
3. Klima školy
 • Usilujeme o pozitivní, bezpečné, spolupracující, tvořivé a podnětné klima školy
 • Zaměřujeme se na kvalitu řízení

Plán akcí

< <     02/2021     > >
PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
             

Novinky

Výuka od 1. - 21. 3. 2021(28.2.2021)

Ve všech ročnících probíhá distanční výuka dle rozvrhů.  Školní jídelna nadále funguje v režimu provozoven stravovacích služeb. Výdej jídel žákům a zákonným zástupcům od 11:30 – 14:15 hod. Obědy se mohou odebírat  u výdejního okénka (okénko u školního parkoviště, pav. A). Všichni žáci mají obědy odhlášené, pokud máte o obědy zájem, musíte si je přihlásit. Školní družina uzavřena. Kancelář školy otevřena denně od 7:30 - 15:30 hod. Škola nevydává potvrzení na ošetřovné, potvrzení je nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce. V případě dotazů kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy. Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme pevné zdraví. Mgr. Markéta Benešová

​ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022(24.2.2021)

Vážení rodiče,   všechny informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022 naleznete na webových stránkách školy v sekci - novinky ze dne 2. 2. 2021. Vzhledem k tomu, že nám současná epidemiologická situace nedovoluje osobní návštěvu školy, budeme Vám každý týden přinášet video s prohlídkou školy a  pracovní listy pro naše budoucí žáčky. Prohlídka školy č. 4 - video Pracovní list č. 7   Pracovní list č. 8     Těšíme se na Vás, rádi bychom otevřeli tři první třídy :-)! Mgr. Markéta Benešová

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022(18.2.2021)

Vážení rodiče,   všechny informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022 naleznete na webových stránkách školy v sekci - novinky ze dne 2. 2. 2021. Vzhledem k tomu, že nám současná epidemiologická situace nedovoluje osobní návštěvu školy, budeme Vám každý týden přinášet video s prohlídkou školy a  pracovní listy pro naše budoucí žáčky. Prohlídka školy č. 3 - video Pracovní list č. 5   Pracovní list č. 6     Těšíme se na Vás, rádi bychom otevřeli tři první třídy :-)! Mgr. Markéta Benešová

Kontakt

Adresa:

Základní škola
Bítovská 1/1246
140 00 Praha 4

E-mail:

skola@zsbitovska.cz

Telefonní spojení:

Kancelář školy
261261887
Školní družina
261262258
Školní jídelna
261264062

Mapka