Novinky

Volejbalová přípravka(18.9.2019)

Vážení rodiče,
vzhledem k nenaplnění kapacity volejbalu pro druhý stupeň se uvolnilo místo v tělocvičně. Otevíráme volejbalovou přípravku pro 1. a 2. třídu ve středu od 14:45 do 15:45 hod. Kroužek bude otevřen pouze při přihlášení minimálního počtu 10 dětí. 
Omlouvám se za vzniklé komplikace. Mgr. Radek Voštiňák

 

 

číst dále...

Kroužky florbalu(16.9.2019)

Kroužky florbalu začínají v týdnu od 23.9.2019.

číst dále...

Konverzace ve španělském jazyce(16.9.2019)

Konverzace ve španělském jazyce s p.uč. Vlkovou začíná v týdnu od 23.9.2019.

číst dále...

Platby(12.9.2019)

Upozornění pro rodiče!

Žádáme rodiče, aby platili na správná čísla účtů. V případě platby na špatný účet, musíme finanční částku vrátit zpět.
- účet školní jídelny 50016-2000837379/0800 – pouze stravné
- účet školy 2000837379/0800 – všechny ostatní platby

Děkujeme

číst dále...

Třídní schůzky 9.9.2019(8.9.2019)

Třídní schůzky pro 2. - 5. ročník začínají od 17::00 hod. ve školní jídelně (pav. A).
Třídní schůzky pro 6. - 9. ročník začínají od 18:00 hod. ve školní jídelně (pav. A).

číst dále...

Odstávka vody(5.9.2019)

Vážení rodiče,
dne 6.9.2019 od 14:00 hod. nepoteče v areálu ZŠ Bítovská voda. Prosíme Vás, zda si můžete vyzvednout děti ze školní družiny dříve. Provoz ŠD bude zajištěn do 17:30 hod.
Děkujeme za pochopení a pomoc.

číst dále...

Zájmové kroužky(5.9.2019)

V sekci školní rok - zájmové kroužky jsou vloženy  kroužky na 1. pololetí školního roku 2019/20.
Kroužky španělského jazyka budou řešeny individuálně. Ve skupině bude max. 16 žáků. V případě vyššího zájmu, budeme hodiny španělského jazyka navyšovat.
Pozn. kroužky zdarma (Š) jsou hrazeny ze Šablon II.

číst dále...

Želva Melichar - spolek rodičů(1.9.2019)

Obnovení činnosti spolku rodičů při ZŠ Bítovská - přihláška a další informace na stránkách školy zde (www.zsbitovska.cz/default/stranka?url=spolek-rodicu). Další informace dne 9. 9. 2019 od 17:00 hod. (resp. 18:00 hod.)  ve školní jídelně před třídními schůzkami 1. a 2. stupně.

číst dále...

Zahájení školního roku(30.8.2019)

Vážení rodiče a žáci,
nový školní rok zahájíme 2. 9. 2019.
 
Žáci prvních ročníků budou slavnostně přivítáni v 8,30 hod. ve školní jídelně. Zde na ně budou čekat jejich paní učitelky a vychovatelky. Po přivítání děti s rodiči půjdou do své třídy.
Žáci 2. – 9. ročníků se setkají v 8,00 hod. ve své kmenové třídě.  

Organizace prvního týdne školního roku 2019/2020

2. 9. 2019
1. ročník              8,30 – 10,15 hod. (včetně třídních schůzek s rodiči)
2. – 9. ročník       8,00 – 9,40 hod.
ŠD                       7,00 – 7,40 hod. a 9,40 – 17,30 hod.
ŠJ                       11,30 – 13,30 hod.
Noví žáci – sejdeme se v 7,40 hod. v pav. A, v 1. patře, kde na Vás budou čekat třídní učitelé.

3. 9. 2019
1. ročník              8,00 – 9,40 hod.
2. – 5. ročník       8,00 – 11,50 hod. (dle rozpisu tříd, následuje oběd)
6. – 9. ročník       8,00 – 12,45 hod. (dle rozpisu tříd, následuje oběd)
ŠD                       7,00 – 7,40 hod. a 9,40 – 17,30 hod.
ŠJ                       11,30 – 13,30 hod.
 
4. 9. 2019
1. ročník              8,00 – 9,40 hod.
2. – 9. ročník      výuka dle rozvrhu
 
Přejeme Vám hodně úspěchů v novém školním roce!   
 

číst dále...

Prázdninový pozdrav(23.8.2019)

Posíláme Vám prázdninový pozdrav formou vzpomínky na loňský školní rok.
Od příštího týdne budou na webu školy už jen informace o novém školním roce.  
Přejeme Vám krásný zbytek léta.
 Ročenka školní rok 2018 /2019

číst dále...

Třídní schůzky(23.6.2019)

Třídní schůzky rodičů budoucího 1. ročníku se konají 24.6.2019 od 17:00 hod. v pav. E.

číst dále...

Návrat 1.A,B,C(20.6.2019)

Děti přijedou okolo 12:00 hod. A moc se na Vás těší :-).

číst dále...

ŠVP 4.A,B,C(17.6.2019)

Děti dorazily v pořádku.

číst dále...

ŠVP 8.A a 9.A,B(17.6.2019)

Děti dorazily v pořádku.

číst dále...

ŠVP 1.A, 1.B a 1.C(16.6.2019)

Děti dorazily v pořádku.

číst dále...

ŠVP 2.A,B(10.6.2019)

Děti dorazily v pořádku.

číst dále...

Výtvarný kroužek(9.6.2019)

Dne 10.6.2019 odpadá výtvarný kroužek p. Hanušové. 
 

číst dále...

Školní výlet 8.B(4.6.2019)

Děti jsou v pořádku na Výrovce a těší se na svíčkovou :-).

číst dále...

Kroužek deskových her, čtenářský kroužek(4.6.2019)

Dne 4.6.2019 nejsou uvedené kroužky.

číst dále...

Sběr papíru(2.6.2019)

Sběr papíru 3.6. - 7.6.2019.

číst dále...

Španělsko(25.5.2019)

Děti v pořádku dojely do Španělska. 

číst dále...

ŠVP 3.A(20.5.2019)

Děti dorazily v pořádku.

číst dále...

Kroužek atletiky, deskových her a čtení(20.5.2019)

V úterý 21.5.2019 odpadá kroužek atletiky, kroužek deskových her a čtení.

číst dále...

ŠVP 5.A(20.5.2019)

Děti dorazily v pořádku.

číst dále...

Odpadají kroužky(19.5.2019)

Dne 20.5.2019 odpadá kroužek výtvarných technik a oba kroužky florbalu.

číst dále...

Kroužek výtvarných technik(7.5.2019)

V pondělí 13.5.2019 odpadá kroužek výtvarných technik.

číst dále...

Rozhodnutí o přijetí(1.5.2019)

Vážení rodiče,
prosím, vyzvedněte si rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v kanceláři školy. Dne 2. a 3. 5. 2019 od 8:00 – 14:00 hod., od 6.5. od 7:30 - 15:30 hod. Zároveň obdržíte  informace k projektu „Těšíme se do školy“ a k anglickému jazyku s rodilým mluvčím.
Informativní schůzka pro rodiče budoucích 1. tříd proběhne 24. 6. 2019 od 17:00 hod.

číst dále...

Rozhodnutí o přijetí žáků(30.4.2019)

Příspěvková organizace, Základní škola, Praha 4, Bítovská 1, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla podle ustanovení § 46, § 156, odst. 2. písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů o přijetí žáků.
 

číst dále...

Přihláška na volitelné a nepovinné předměty(26.4.2019)

Vážení rodiče,
prosíme Vás o přihlášení Vašich dětí na povinně - volitelné, nepovinné a zájmové předměty na školní rok 2019/2020 a příměstský tábor v srpnu 2019 v sekci školní rok - zájmové kroužky do 30.4.2019.

Podrobné informace dostali žáci 1. - 4. a 6. ročníků v pátek 26.4.2019.

 

číst dále...

Zápis do 1. tříd - losování(25.4.2019)

Dne 29. dubna od 7,30 hodin proběhne ve sborovně školy losování uchazečů o přijetí do 1. ročníku. Losováno bude z kategorie II, děti s trvalým pobytem v MČ Praha 4 (viz. kritéria Přijímání žáků do 1. ročníku Základní školy, Praha 4, Bítovská 1 pro školní rok 2019/2020). Výsledky zápisu (registrační čísla uchazečů) do 1. ročníku  budou zveřejněny do 2. května 2019 na webových stránkách školy a úřední desce.

číst dále...

Velikonoční trhy(14.4.2019)

číst dále...

Kroužky gymnastiky(9.4.2019)

Ve čtvrtek 11.4.2019 odpadají kroužky gymnastiky.

číst dále...

Poděkování za zápis do 1. tříd(7.4.2019)

Vážení rodiče a milí předškoláci!
Jednou z prvních zkušeností se školou je pro dítě zápis do 1. tříd. Ten na naší škole proběhl ve středu 3. a ve čtvrtek 4. dubna. Všechny děti se nám snažily ukázat, co všechno už umí a jak moc jsou šikovné. Bylo vidět, že se na zápis a následně do školy těší. Potěšil nás velký zájem o naši školu. Zápisu se zúčastnilo 79 dětí.
Děkuji všem kolegyním a kolegovi z 1. stupně i paní hospodářce za jejich práci. Děkuji za pomoc žákům 8. ročníku.
Mé poděkování patří i všem rodičům, kteří se svými dětmi k zápisu přišli. Vaší důvěry si velice vážíme a těšíme se na spolupráci .     
Mgr. Markéta Benešová 
ředitelka školy      

číst dále...

Informační schůzka - zájezd do Španělska(6.4.2019)

Schůzka pro rodiče žáků, kteří se zúčastní zájezdu do Španělska se koná v pondělí 8.4.2019 od 19:00 hod. ve školní jídelně.

číst dále...

Zápis do prvních tříd(21.3.2019) 

číst dále...

Časopis prima želva(19.3.2019)

Připravili jsme pro Vás nové číslo školního časopisu PRIMA ŽELVA. Časopis naleznete zde.

číst dále...

Kroužek atletiky(18.3.2019)

Dne 19.3.2019 odpadá kroužek atletiky.

číst dále...

LVK - 7. den(15.3.2019)

Snídaně proběhla velmi rychle. Všichni jsme jeli na Špičák a museli jsme stihnout skibus v 8.30. Do rána nasněžilo asi 5 cm vlhkého sněhu, skibus měl proto zpoždění.
Všechny skupiny zvládly sjezdovky i vleky na Špičáku perfektně.
Odpoledne jsme si balili lyže a před večeří jsme si předvedli výtvory na téma "Jak vznikl název Jizerské hory".

číst dále...

Kroužek - výtvarné techniky(15.3.2019)

V pondělí 18.3.2019 odpadá kroužek výtvarných technik.

číst dále...

LVK - 6. den(14.3.2019)

Skupina Špičák (napsala Linda Srpová)
Dnes měl skibus 10 minut zpoždění a i instruktor Jarda přišel dřív. Po půl hodině cesty jsme přijeli na sjezdovku. Lanovkou jsme vyjeli nahoru a tam jsme měli rozcvičku. Na rozježdění jsme jeli černomodrou sjezdovku. Kvalita sněhu dnes nebyla nic moc, ale lyžovat se dalo.

 

číst dále...

LVK - 5. den(13.3.2019)

Dnes jsme měli budíček poněkud později. Měli jsme den bez lyžování a snowboardingu. Po snídani jsme šli na zasněženou louku bobovat, stavět sněhuláky a tak normálně blbnout. Vyzkoušeli jsme si sněžnice a kluzky (celkem zábava).

číst dále...

LVK - 4. den(12.3.2019)

Skupina Špičák (napsala Maruška Chocholatá)
Dnes se k nám připojil Michael, který jezdil na snowboardu na Severáku. Ráno byl dobrý sníh, protože nasněžilo a nebyli plotny. Odpoledne už to bylo vyježděné a změklé. Vždycky když jsme jedli, tak instruktorka Kačka pila čaj a používala ho jako časomíru.
 

číst dále...

LVK - změna sobotního příjezdu(11.3.2019)

Děti přijedou z Janova nad Nisou v sobotu až ve 12 hod.

číst dále...

LVK - 3. den(11.3.2019)

V noci se prohnala Jizerskými horami vichřice. Včerejší lyžovací den některé děti odrovnal tak, že to celé prospaly.
Dnes vám zážitky napíší děti.

číst dále...

LVK - 2. den(10.3.2019)

Ráno jsme se probudili do zataženého dne. Světlým okamžikem byla snídaně. Teplé, čerstvě upečené houstičky voněly po celé jídelně.

číst dále...

LVK - 1. den(9.3.2019)

Cesta autobusem utekla rychle, i když jsme se museli kvůli sesunuté silnici vracet a přes Bedřichov objíždět. Pan Kebl nás varoval, ale řidič netušil vůbec nic.
K obědu jsme měli polévku plnou nudliček a rizoto.

číst dále...

LVK Janov nad Nisou(9.3.2019)

Na LVK dorazili žáci v pořádku.

číst dále...

Kroužek FLÉTNY A KEYBOARDU(18.2.2019)

V týdnu od 18. 2. do 22. 2. 2019 odpadají kroužky paní Klenovské.

číst dále...

Karneval školní družiny(13.2.2019)

Dne 25.2.2019 pořádá školní družina pro děti KARNEVAL. Srdečně Vás zveme do školní jídelny od 14:30 do 15:30 hod.  Všichni mají šanci zúčastnit se soutěže O NEJKRASNĚJŠÍ MASKU.

číst dále...

Kroužek KERAMIKY(28.1.2019)

Od  2. pololetí se otevírá kroužek KERAMIKY. Kroužek bude probíhat vždy v pondělí od 15,00 do 16,00 hod., cena 1.300 Kč (kapacita 12 dětí z 1. stupně). Přihlásit se můžete přes systém kroužky.

číst dále...

Volby do školské rady(13.1.2019)

Vážení rodiče,
dne 14.1.2019 od 7:30 do 19:00 hod. proběhnou volby do školské rady. Volební lístky si můžete vyzvednout v kanceláři školy nebo u třídních učitelů během třídních schůzek. Podrobnosti naleznete zde.

číst dále...

Zájmové kroužky(13.1.2019)

Vážení rodiče,
v sekci školní rok – zájmové kroužky je vložena aktuální nabídka kroužků na 2. pololetí školního roku 2018/2019. On-line systém bude spuštěn 15. 1. 2019 v 8.00 hod. Do kroužků na 2. pololetí jsou přednostně zapsané děti z 1. pololetí. Pokud v kroužku nechcete pokračovat, zavolejte na telefonní číslo 261 261 887 a své dítě odhlaste.

číst dále...

Bakaláři(10.1.2019)

Od 10. ledna webová aplikace Bakaláři funguje bez problémů. Omlouváme se Vám za komplikace.

číst dále...

Bakaláři(8.1.2019)

Vážení rodiče,
omlouváme se za dočasné problémy s webovou aplikací Bakaláři ve dnech 8. a 9. ledna 2019. Pracujeme na aktualizaci aplikace. Děkujeme za pochopení.

číst dále...

Školní časopis Prima Želva(31.12.2018)

Připravili jsme pro Vás nové číslo školního časopisu PRIMA ŽELVA. Časopis naleznete zde.

číst dále...

PF 2019(24.12.2018)

Vážení rodiče a přátelé školy,
přejeme Vám spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, v novém roce všechno dobré, hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
                                                                                                                                                            Vedení školy

číst dále...

Ples žáků 9. ročníků(16.12.2018)

Srdečně Vás zveme na PLES ŽÁKŮ 9.ROČNÍKŮ, který se koná dne 24.1.2019 od 18,00 - 20,30 hod. ve školní jídelně.

číst dále...

Volby do školské rady(14.12.2018)

Ředitelka Základní školy, Praha 4, Bítovská 1 vyhlašuje na 14. ledna 2019 volby níže uvedených členů školské rady na období 2019 - 2021:
 
1. Volba dvou členů školské rady za zákonné zástupce žáků
2. Volba dvou členů školské rady za pedagogické pracovníky školy
 
Veškeré informace naleznete v sekci školská rada.

číst dále...

Kroužek flétny a keyboardu(5.12.2018)

Dne 5.12.2018 odpadají  kroužky flétny a keyboard.

číst dále...

Týden otevřených dveří - Kroužek anglického jazyka s rodilým mluvčím(3.12.2018)

V týdnu od 4.- 7.12.2018 se koná týden otevřených dveří v hodinách anglického jazyka s rodilým mluvčím. Rodiče, kteří se chtějí výuky zúčastnit, ať se ohlásí 15 minut před začátkem hodiny v kanceláři školy, z důvodu bezbečnosti dětí. Děkujeme za pochopení.

číst dále...

Čertovský rej pro prvňáčky(3.12.2018)

Dne 4.12. 2018 se bude od 14:45 do 15:15 hod. konat čertovský rej pro prvňáčky ve školní jídelně. Kdo chce, může si přinést i masku čerta nebo anděla.

číst dále...

Den otevřených dveří(1.12.2018)

V pondělí 3. 12. 2018 jsou všichni rodiče našich žáků, rodiče budoucích prvňáčků i  ostatní veřejnost srdečně zváni na Den otevřených dveří.
Během Dne otevřených dveří v době od 8:00 do 11:00 hod. a 15:00 do 16:30 hod. máte příležitost si prohlédnout prostory školy a dopolední vyučovací hodiny.
 

číst dále...

Vánoční trhy(30.11.2018)

Srdečně Vás zveme 3.12.2018 od 16:00 - 17:30 hod.do školní jídelny  na 17. vánoční trhy.

číst dále...

Projekt Edison(21.11.2018)

Vážení rodiče,
dne 22.11. od 16:00 - 18:00 hod. se bude ve školní jídelně konat Global Village (setkání žáků se zahraničními studenty). Srdečně Vás zveme.

číst dále...

Projekt Edison 19.11. – 23.11.2018(19.11.2018)

Mezinárodní projekt, který spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností. Seznamuje je se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích.

číst dále...

Výtvarný kroužek(18.11.2018)

Dne 19.11.2018 odpadá z důvodu nemoci výtvarný kroužek p. uč. Hanušové.

číst dále...

Kroužek florbalu(12.11.2018)

Dne 12.11. a 19.11.2018 jsou z důvodu nemoci lektora  zrušeny kroužky florbalu.

číst dále...

Schůzka k volbě povolání(4.11.2018)

Schůzka k volbě povolání pro rodiče žáků 9. ročníků proběhne 5.11. 2018 od 17:00 hod. ve školní jídelně.

číst dále...

5.A - školní výlet Karlštejn(22.10.2018)

Děti jsou v pořádku na místě.

číst dále...

Světluška(18.10.2018)

Žáci devátých tříd se ve dnech 10. – 14.9. zapojili do 16. ročníku sbírky pro nevidomé Světluška. Jejich nasazení bylo veliké a podařilo se jim nasbírat 32 642,-Kč.

číst dále...

Adventní zájezd(18.10.2018)

Dne 6.12. 2018 škola pořádá zájezd do Míšně, zájemci si mohou vyzvednout přihlášku u učitelů NJ.

číst dále...

Kroužek španělského jazyka s rodilým mluvčím(12.10.2018)

 
Od listopadu otevíráme nový kroužek - Kroužek španělského jazyka s rodilým mluvčím -
pro 4. a 5. třídy Út 15,30 - 16,30 hod.
pro 6. a 7. třídy St 15,30 - 16,30 hod.
Cena kroužku 450 Kč (10 lekcí).
Přihlásit své děti můžete do 26.10.2018 na webových stránkách školy.


 

číst dále...

Seminář - Zneužívání návykových látek(2.10.2018)

Vážení rodiče, zveme vás na seminář na téma Zneužívání návykových látek, který se bude konat v úterý 16.10. 2018 od 17:00 hod. v jídelně školy, doba trvání asi 1.5 hodiny.

 

číst dále...

Kroužek atletiky(25.9.2018)

Dne 25.9.2018 odpadá kroužek atletiky.

číst dále...

ŠD - Abeceda pro prvňáčky(20.9.2018)

Dne  27.9. 2018 se uskuteční ve školní družině od 13:30 do 15:00 hod. odpolední zábavná poznávací hra Abeceda pro prvňáčky.

číst dále...

Aktualizace kroužků(18.9.2018)

Aktualizovali jsme kroužky. Své děti můžete přihlásit v sekci zájmové kroužky.

číst dále...

Nové formuláře(18.9.2018)

Vážení rodiče, do sekce DOKUMENTŮ jsme vložili nové formuláře.

číst dále...

Nový zájmový kroužek(18.9.2018)

Otevřeli jsme pro Vaše děti (2. stupeň) nový kroužek - Literárně dramatické toulky, kroužek se koná ve středu od 14:15 do 15:15 hod. . Přihlásit se můžete v sekci zájmové kroužky.

číst dále...

Odpadá výtvarný kroužek(17.9.2018)

Dnes odpadá výtvarný kroužek od 16,00 hod.

číst dále...

Změna v Projektu Mléko do škol(12.9.2018)

Vzhledem ke změně podmínek v projektu Mléko do škol, karty pro žáky budou anonymní. Naše škola již nepovede evidenci vydaných karet spárovaných se jmény žáků.

číst dále...

Zájmové kroužky(9.9.2018)

V sekci Školní rok - Zájmové kroužky je vložena aktuální nabídka zájmových kroužků na 1. pololetí školního roku 2018/2019. On-line systém na přihlášení bude spuštěn 11.9.2018 v 8:00 hodin.
V případě, že nemáte počítač s přístupem k internetu, můžete využít počítač v kanceláři školy.

číst dále...

Aktualizované přihlášky do ŠJ a ŠD(5.9.2018)

Vážení rodiče,
na web jsme vložili nové formuláře do sekce školní jídelny a školní družiny.

číst dále...

Anglický jazyk s rodilým mluvčím(3.9.2018)

Vážení rodiče,
v  příloze máte uložený rovrh hodin AJM. Seznamy žáků jednotlivých skupin budete mít dne 4.9. do 10,00 hod. vložený na želvičkách jednotlivých tříd.

číst dále...

Informace k zahájení nového školního roku 2018/2019(1.9.2018)

Vážení rodiče a žáci, nový školní rok zahájíme 3. 9. 2018.
Žáci prvních ročníků budou slavnostně přivítáni v 8,15 hod. na malém hřišti. Zde na ně budou čekat jejich paní učitelky a vychovatelky. Po přivítání děti s rodiči půjdou do své třídy.
S žáky 2. – 9. ročníků se sejdeme v 8,00 hod. na velkém hřišti. Po uvítání žáci společně s třídním učitelem odejdou do kmenové třídy.  
 

číst dále...

ZMĚNA ÚČTU PRO PLATBY STRAVNÉHO OD 1.9.2018(22.6.2018)

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že Česká spořitelna ruší tzv.sběrné účty, na které někteří z Vás zasílali stravné (povolení inkasa ze sporožirového účtu), jsme nuceni učinit změnu. Tato změna se týká i všech ostatních, kteří hradili stravné i jiným způsobem (trvalý příkaz, hotově apod.).
Z uvedeného důvodu musíme sjednotit platby stravného ke dni 1.9.2018.
Číslo účtu pouze pro stravování je: 50016-2000837379/0800. Variabilní symboly zůstávají stejné.
Ostatní platby zůstávají nezměněny!
Žádáme tedy všechny rodiče, aby přes prázdniny provedli změny v nastavení úhrad stravování. Podrobné informace najdete zde. Tuto informaci též obdrží žáci při převzetí vysvědčení.
Děkujeme za pochopení.
Vedení ZŠ

číst dále...

Třídní schůzky budoucích 1.tříd 25.6.(22.6.2018)

Vážení rodiče,
třídní schůzky rodičů žáků 1.tříd ve školním roce 2018/2019 se konají v pondělí 25.června 2018, v 17:00 hod., v pavilonu "E". (bylo chybně uvedeno - pondělí 26.6.) Seznamy tříd a rozdělení žáků bude před schůzkami vyvěšeno na vstupních dveří do pavilonu a na třídách.
Vedení ZŠ

číst dále...

Přijmeme asistenta pedagoga a uklízečku(18.6.2018)

Od 1.9.2018 přijmeme asistenta pedagoga, úvazek 25,5 hod.
Od 20.8.2018 přijmeme uklízečku na úklid tříd. Plný úvazek.
Kontaktujte vedení školy.
 

číst dále...

LEPŠÍ MÍSTO(4.6.2018)

 Základní školy v Praze 4 soutěží v projektu "Lepší místo" o 3x 50.000,. Kč na realizaci vlastního projektu.
 Projekt, zpracovali žáci 8.ročníku. Hlasujte pro projekt našich žáků, kteří svým nápadem chtějí zkvalitnit prostření v areálu naší školy. Pro získání některé z prvních tří cen (50 tis.Kč) potřebujeme co nejvíce Vašich hlasů. Informujte spolužáky, kamarády, rodiče a prarodiče o této soutěži a přesvěčte je, aby našemu projektu dali svůj hlas!

Veřejné hlasování na webu :
dne  28.5. se spustí možnost hlasování přes naše webové stránky, po přihlášení do aplikace lze hlasovat jednou pro vybraný projekt. viz.informační obrázek

Zde klikněte na odkaz na hlasování

 

číst dále...

Terezka Dolejšková - 7.A(3.6.2018)

Na mezinárodním turnaji Salona Open Split vyhrála Terezka zlatou medajli 3 výhrami. Účastnili se závodníci z 8 zemí. Gratulujeme!

číst dále...

Bítovská - omezení provozu(30.5.2018)

Upozornění pro rodiče, zejména řidiče.

číst dále...

Kroužek kopané(25.5.2018)

Dne 29.5.2018 jsou kroužky kopané spojené. Všichni žáci mají kroužek od 15,40 - 16,40 hod.

číst dále...

Tereza Čapková 8.A(24.5.2018)

Terezka se ve dnech 3. a 4. května 2018 zúčastnila Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje. Vyhrála 1. cenu ve hře na baskřídlovku a 1. cenu ve hře na pozoun, ale hlavně se stala Absolutním vítězem ve hře na pozoun. Moc gratulujeme!

 

číst dále...

Kroužky florbalu(22.5.2018)

Dne 22.5.2018 odpadají kroužky florbalu.

číst dále...

Kroužky florbalu(17.5.2018)

Dne 17.5.2018 odpadají kroužky florbalu.

číst dále...

Odpadají kroužky florbalu a kopané(15.5.2018)

Dne 15.5.2018 odpadají kroužky florbalu a kopané.

číst dále...

Výstava ke Dni matek(11.5.2018)

Od 14. do 19.5. si můžete prohlédnout výstavu obrázků ke Dni matek na téma  "Moje maminka", kterou pro vás připravili žáci ŠD. Obrázky jsou umístěny pod pergolou vedle ŠD.

číst dále...

Školní časopis Prima želva 3(3.5.2018)

Připravili jsme pro Vás další číslo školní časopisu Prima želva 3. Časopis naleznete zde.

číst dále...

Zápis do 1.tříd 2018/2019 ukončen.(26.4.2018)

Vážení rodiče,
výsledky zápisu do 1.tříd pro školní rok 2018/2019 a další informace jsou zveřejněny na stránce "Zápis do 1.tříd" 
Vedení školy

číst dále...

Vstup do školy(10.4.2018)

Ač nás a Městský úřad žádáte o otevření zadní brány u Akcentu pro vstup do školy, z technických důvodů toto není možné (již rozkopaný chodník). Dnes jsme se informovali, že od pátku by měla začít pokládka asfaltu na chodník, kdy předpokládáme, že by se vstupní branka u ŠD mohla otevírat v polovině týdne.

číst dále...

Dnes odpadají kroužky atletiky a míčových her(9.4.2018)

Dnes, 9.4., odpadají kroužky atletiky a míčových her.

číst dále...

5.B(9.4.2018)

Oznamujeme, že žáci 5.B dorazili v pořádku na místo akce.

číst dále...

Opravy v Bítovské ulici(4.4.2018)

Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vám sdělili informace k probíhajícím pracem v okolí školy.

číst dále...

Kurzy tenisu pro děti(19.3.2018)

ZŠ Bítovská společně s firmou Tenis pro děti nabízí kurzy tenisu pro děti. Lekce budou probíhat v úterý 15,00 - 16,00 hod. nebo ve středu 15,00 - 16,00 hod. První lekce se uskuteční 27.3.2018 na školním hřišti. Cena 1450 Kč/ 10 lekcí. Registrace do kurzu www.tenisprodeti.cz

číst dále...

Kroužky florbalu(19.3.2018)

Dne 20.3.2018 odpadají kroužky florbalu pro 3.,4., a 5. ročník.

číst dále...

Kroužek gymnastiky(14.3.2018)

Dne 14.3.2018 odpadá kroužek gymnastiky.

číst dále...

Kroužky florbalu(13.3.2018)

Dne 13.3.2018 odpadají kroužky florbalu pro 3.,4., a 5. ročník.

číst dále...

ŠD - soutěž o nejhezčí knihu(8.3.2018)

V březnu, který je označován jako měsíc knihy, jsme vyhlásili v ŠD soutěž o nejhezčí knihu, kterou si děti samy vyrobí, napíší a ilustrují.

číst dále...

Den otevřených dveří(7.3.2018)

V úterý 13.3.2018 se koná Den otevřených dveří (8,00 - 12,00 hod.). V každou celou hodinu bude komentovaná prohlídka školy, která začíná v pav. A. Těšíme se na Vás.

číst dále...

Keramika(2.3.2018)

Dne 6.3.2018 odpadají kroužky keramiky.

číst dále...

ŠD - Bítovské vajíčko(28.2.2018)

Milé děti a milí rodiče,
srdečně vás zveme do soutěže o nejkrásnější velikonoční kraslici - Bítovské vajíčko. Soutěž se koná od 1. do 24.3.2018, kdy můžete své kraslice, které společně doma vytvoříte, odevzdávat svým vychovatelkám.

 

číst dále...

Konverzační soutěž z anglického jazyka(28.2.2018)

Ve středu 14.2.2018 se žákyně 7. a 9. ročníku zúčastnily obvodního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce na ZŠ Filosofská. Viktoria Tancheva se v kategorii A1 umístila na skvělém 3. místě a Viktoria Šlapaková v kategorii A2 na krásném 7. místě.

číst dále...

Školní časopis Prima želva číslo 2(28.2.2018)

Připravili jsme pro Vás další číslo školní časopisu Prima želva 2. Časopis naleznete zde.

číst dále...

LVVZ 7.A,B(25.2.2018)

Žáci dojeli v pořádku :-).

číst dále...

ŠD - karneval(14.2.2018)

Dne 19.2. se uskuteční karneval pro děti ze ŠD. Děti si přinesou z domova masky a od 14:30 do 15:45 hod.  budou mít ve školní jídelně připravený karnevalový rej a zábavné soutěže, včetně soutěže o nejhezčí masku.

číst dále...

ŠD - olympiáda(12.2.2018)

Od 12.2. do 23.2. probíhá ve školní družině zimní olympiáda. Děti se mohou během odpoledního programu v ŠD zúčastnit různých soutěžních disciplín. 

číst dále...

Rozvrhy 1.stupeň(1.2.2018)

Vážení rodiče, došlo k určitým změnám v rozvrhu vyučování ve 2. až 5.ročníku pro druhé pololetí. Změny jsou platné od 12.2.2018. Rozvrhy jsou zveřejněny na stránkách tříd.

číst dále...

Kroužky na konci pololetí!(29.1.2018)

30.ledna se kroužky florbalu pro 3.,4, a 5.ročník nekonají (splněný počet hodin za pololetí).
31.ledna odpadá kroužek moderní gymnastiky (splněný počet hodin za pololetí)
1.února odpadá kroužek kopané od 16:40 hod./pro 3.-4.ročník/.
1. února odpadá kroužek florbalu pro 1. a 2. ročník

číst dále...

Kroužky na 2. pololetí 2017/2018(18.1.2018)

​Vážení rodiče, v sekci školní rok – zájmové kroužky je vložena aktuální nabídka kroužků na 2. pololetí školního roku 2017/2018. On-line systém bude spuštěn 19. 1. 2018 v 8.00 hod.

číst dále...

Zápis do 1.tříd(10.1.2018)

Na webové stránce "Zápis do 1.tříd" jsou zveřejněny informace k zápisu pro školní rok 2018/2019.

číst dále...

Charitativní akce Světluška(4.1.2018)

Žáci 9. ročníku vybrali v rámci dnů Světlušky 15.154 Kč.

číst dále...

Děti dětem(11.12.2017)

Naše škola se i v letošním roce zúčastnila akce Děti dětem. Za nakoupené dětské pleny v hodnotě 5324,- Kč pomůžeme dětem z Dětského centra při Thomayerově nemocnici.

číst dále...

Výroba vánočních ozdob - školní družina(11.12.2017)

Výroba vánočních skleněných ozdob ve školní družině se uskuteční dne 13. prosince od 13,30 do 17,00 hod.

číst dále...

Přijmeme učitele/ku dějepisu(7.12.2017)

Přijmeme učitele/ku s aprobací dějepis/český jazyk či jiný předmět. Podrobné informace naleznete ZDE

číst dále...

Kroužek florbal 7.12.(7.12.2017)

Z důvodu nemoci lektora se dnes, 7.12., kroužek florbalu nekoná.

číst dále...

Den otevřených dveří(5.12.2017)

"Den otevřených dveří" před zápisem do 1.tříd, který se měl konat 12.12.2017 byl zrušen. Další termín je určen na 13.března 2018, zápis se koná 4. a 5.dubna 2018. Podrobné informace k zápisu budou zveřejněny na webu v lednu 2018.

číst dále...

Vánoční trhy(30.11.2017)

Srdečně Vás zveme 4.12.2017 od 16,00 - 17,30 hod. na 16. vánoční trhy.

číst dále...

ŠD - rekonstrukce podlah(20.11.2017)

Od 23.11 do 4.12. 2017  bude ŠD 2.A, 3.B a 3.C přemístěna z důvodu rekonstrukce podlahy do kmenových tříd (2.A - pavilon D, 3.B,C - pavilon E).

číst dále...

Výroba skleněných vánočních ozdob(11.11.2017)

V prosinci se uskuteční ve ŠD výroba skleněných vánočních ozdob. Cena 185,- Kč (každý si odnese 2 skleněné ozdoby). Zájemci se mohou přihlásit do 30.11.2017 na webu školy.

číst dále...

Tvoření rodičů s dětmi(7.11.2017)

ŠD pořádá od 6. - 30.11.2017 - Tvoření rodičů s dětmi. Děti společně s rodiči vyrobí doma vánočního kapra. Kapr musí být z jakéhokoli lehkého materiálu (papír, plast, látka,....), aby šel zavěsit na stropní podhled před pavilonem ŠD.

číst dále...

Školní časopis Prima želva č.1(24.10.2017)

Připravili jsme pro Vás nový školní časopis Prima želva.

číst dále...

Srdíčkové dny(18.10.2017)

Naše škola se zúčastnila podzimních Srdíčkových dnů.

číst dále...

Projekt Nenech to být(17.10.2017)

Naše škola je zaregistrována do systému Nenech to být podporovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

číst dále...

Výroční zpráva 2016/2017(13.10.2017)

Na webu byla zveřejněna Výroční zpráva za školní rok 2016/2017

číst dále...

Psi v areálu školy a jejího okolí(9.10.2017)

Vážení rodiče, vlastníci psů.
Vzhledem k tomu, že v pátek 6.10. došlo u školy k vážnému poranění dítěte napadeného psem, který byl uvázán k plotu školy, žádáme Vás důrazně, abyste své psy neuvazovali k plotu školy a současně dodržovali zákaz vstupu se psy do areálu školy. V případě porušení tohoto upozornění budeme kontaktovat Městskou polici.
Děkujeme za pochopení.
Vedení školy.

číst dále...

Pražský pramen(5.10.2017)

Ve středu 4. 10. ráno se sešli vybraní zástupci všech tříd druhého stupně, aby si zasoutěžili v přírodovědné soutěži Pražský pramen.

číst dále...

Dýňování - akce školní družiny(5.10.2017)

ŠD srdečně zve všechny rodiče a děti na tradiční DÝŇOVÁNÍ.  Akce se koná dne 31.10 ve školní jídelně od 15:30 hodin.

číst dále...

Třídní schůzky 9.ročník(4.10.2017)

Třídní schůzka k volbě povolání se koná 11.10. od 17:00 hod. ve školní jídelně.

číst dále...

Výlet školní družiny(2.10.2017)

Z důvodu malého počtu zájemců se ruší výlet do Čechovy stodoly, který se měl konat 14.10.2017. Peníze Vám budou vráceny.

číst dále...

Kroužky atletiky a míčových her(2.10.2017)

Z důvodu nemoci lektora odpadají dnes 2.10. zájmové kroužky atletiky a míčových her.
Děkujeme za pochopení.

číst dále...

Kroužky atletika a míčové hry(25.9.2017)

Z důvodu nemoci lektora odpadají dnes 25.9. zájmové kroužky atletiky a míčových her.
Děkujeme za pochopení. Novák

číst dále...

Kroužky(13.9.2017)

Upozorňujeme rodiče, že po aktualizaci plateb, se uvolnila místa v kroužcích.

číst dále...

Parlament(12.9.2017)

Schůzka parlamentu - dne 14.9. 2017, v pav. G, učebna přírodopisu, sraz v 7,25 hod.

číst dále...

Světluška(10.9.2017)

Ve dnech 11. – 15. 9. 2017 probíhají Sbírkové dny Světlušky. Žáci našich devátých tříd budou prodávat sbírkové předměty ve prospěch nevidomých.

číst dále...

Zájmové kroužky(6.9.2017)

V sekci Školní rok - Zájmové kroužky je vložena aktuální nabídka zájmových kroužků na 1. pololetí školního roku 2017/2018. On-line systém na přihlášení bude spuštěn 7.9.2017 v 8:00 hodin.
V případě, že nemáte počítač s přístupem k internetu, můžete využít počítač v kanceláři školy.

číst dále...

Šablony "Okna dokořán"(1.9.2017)

Od 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019 je naše škola realizátorem projektu  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0004116
 „Okna dokořán", který je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na speciálního pedagoga, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků.
Celková výše podpory činí  1 321 828,00 Kč.

číst dále...

Oznámení rodičům žáků 4.tříd(29.8.2017)

Vážení rodiče,
vzhledem k personální situaci, chybějícím vychovatelkám, Vám oznamujeme, že od 4.září nejsme schopni poskytnout Vašim dětem službu ve školní družině.

číst dále...

WEB - nový školní rok(1.8.2017)

Informace k novému školnímu roku 2017/2018 budou vkládány a aktualizovány v průběhu měsíce srpna.
Rozvrhy vyučování budou přístupné 31.8. nebo 1.9.
Aktualizované informace:

číst dále...

Přijmeme vychovatelku ŠD a asistenta pedagoga(4.7.2017)

Od 1.září 2017 přijmeme vychovatelku školní družiny a asistenta pedagoga. Informace naleznete ZDE.

číst dále...

Odstranění kontejneru DIAKONIE(3.7.2017)

Vážení,
v našem areálu je umístěný kontejner na obnošené šatstvo. Vzhledem k tomu, že dochází k neustálým "návštěvám a vybírání" kontejneru nežádoucími osobami, jsme nuceni tento kontejner z našeho areálu odstranit.  Vedení ZŠ

číst dále...

Příměstský tábor(29.6.2017)

Ve dnech 28.8. - 1.9. 2017 se bude konat příměstský tábor. Sraz 28.8. v 8,30 hod. před pav. A.

číst dále...

Fotografická soutěž(28.6.2017)

Určitě každý z Vás za prázdniny navštíví nějaké zajímavé místo nebo uvidí něco, co bude stát za zaznamenání. Pro ty, kteří to nejen uvidí, ale i vyfotografují, vyhlašujeme celoprázdninovou fotografickou soutěž pro žáky naší školy (tedy i pro letošní deváťáky) na libovolné téma.

číst dále...

Ztráty a nálezy(27.6.2017)

Dne 27.- 29.6. si můžete u školní družiny vyzvednout zapomenuté oblečení a obuv.

číst dále...

Divadelní kroužek(21.6.2017)

Srdečně Vás zveme na představení divadelního kroužku - mladších žáků. Představení se koná dne  22.6. od 16,00 hod. ve školní jídelně. Zkouška představení proběhne v 8,00 hod. ve školní jídelně.

číst dále...

Divadelní kroužek(14.6.2017)

Dne 15.6.2017 odpadá divadelní kroužek.

číst dále...

Ozdravný pobyt 9.AB(5.6.2017)

Všichni "účastníci zájezdu" jsou v pořádku na místě.

číst dále...

Dětský den(2.6.2017)

Dnes 2.6. 2017 proběhl ve škole dětský den. Děti si užily trampolínu, skákací hrady, malování na obličej, tvoření z balónků a různá stanoviště. Odměny byly sladké.

číst dále...

Těšíme se do školy(29.5.2017)

Těšíme se do školy proběhne 30.5.2017 v tělocvičně. Prosíme o sportovní oblečení a obuv do tělocvičny. Děkujeme

číst dále...

Antifetfest(28.5.2017)

Žákyně 9.A Klára Brejtrová, Táňa Manulyak a Marie Rezlerová zvítězily v obvodním kole filmové soutěže AntiFETfest, kategorie ZŠ.

Soutěžily s filmem Jen hlas na téma šikany. Postupují dále do celopražského kola.

číst dále...

Zlepšení prostředí a vybavení naší školy(16.5.2017)

Jak jsme již dříve informovali, naši žáci se zúčastnili se třemi projekty projektové soutěže "Lepší škola" zaměřené na vylepšení prostředí naší školy. Bohužel v soutěži obsadili druhé místo a tím nezískali finanční dotaci na svůj projekt. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zajímavé projekty, rozhodlo vedení školy, že projekty "spojí" a požádá v rámci grantového řízení "Nadaci ČEZ" o financování tohoto projektu. 

číst dále...

Záchranářský den(11.5.2017)

Od 9.5. do 11.5. ve škole probíhají „ Dny pro záchranu života“, které zajišťuje organizace Zdravotníci s.r.o.

číst dále...

Zápis do 1.tříd 2017/2018 ukončen.(25.4.2017)

Informace a výsledky zápisu do 1.tříd pro školní rok 2017/2018 naleznete na stánce ZÁPIS.

číst dále...

McDonald´s Cup(24.4.2017)

Ve středu 19.4.2017 se žáci 1. stupně (1.- 4. ročník) zúčastnili i přes nepřízeň počasí fotbalového turnaje McDonald´s Cup. Získali krásné 2. místo.

číst dále...

Srdíčkové dny 2017(19.4.2017)

Prodejem předmětů s logem Život dětem jsme vybrali ve škole částku 10.060 Kč.
 

číst dále...

Florbalové kroužky - upozornění(10.4.2017)

Dne 11.4. odpadají kroužky florbalu z důvodu absence p.Voštiňáka.

číst dále...

(5.4.2017)

Žáci 6.ročníku absolvovali 30.3. divadelní představení „ Jsi nula“ na téma kyberšikana.

číst dále...

Kroužek KERAMIKY(3.4.2017)

Z důvodu zápisu do 1. tříd odpadá dne 4.4. a 5.4. kroužek KERAMIKY. Děkujeme za pochopení, kroužky budou nahrazeny.

číst dále...

Kroužek atletiky(30.3.2017)

V pondělí 3. 4. 2017 odpadá kroužek ATLETIKY. Všechny hodiny budou nahrazeny.

číst dále...

Zapomenuté věci na LVVZ(28.3.2017)

Zapomenuté věci:
 -vak na lyže tmavě modrý
- hole Happy sport - 2 kusy, různé délky
- čepice světlá dívčí
Věci si vyzvedněte u paní hospodářky.

číst dále...

Velikonoční trhy(27.3.2017)

Srdečně Vás zveme 3. dubna 2017 od 16,00 do 17,30 hod. do školní jídelny na "Velikonoční trhy".

číst dále...

LVVZ 2017(24.3.2017)

Návrat z LVVZ v sobotu 25.3. okolo 13,00 hod.

číst dále...

Den vysněných povolání(23.3.2017)

Dne 28. března 2017 se ve škole koná "Den vysněných povolání". Těšíme se!

číst dále...

Školní družina - divadlo(20.3.2017)

Divadlo Úsměv - představení o Kamarádství - 27.3.2017 pro 3. a 4. třídy.
 

číst dále...

Divadelní kroužek(20.3.2017)

Ve čtvrtek 23.3.2017 odpadá divadelní kroužek.

číst dále...

LVVZ 2017(19.3.2017)

Děti jsou v pořádku na místě.

číst dále...

LVVZ(15.3.2017)

Lyžařský kurz se koná. V místě je 70 cm sněhu. Funguje i běžkařská magistrála, vezměte s sebou i běžky. Připomínáme, že odjezd od školy je v neděli 19.3.2017 v 8:00 hod.

 

číst dále...

Přednáška o KYBERŠIKANĚ(9.3.2017)

Vážení rodiče, žáci a přátelé, srdečně Vás zveme na přednášku dr. Martina Kožíška o KYBERŠIKANĚ. Přednáška na toto aktuální téma se koná ve školní jídelně 27.3. od 18,00 hod.

číst dále...

Bítovské vajíčko(5.3.2017)

Srdečně vás zveme do soutěže školní družiny, o nejkrásnější velikonoční kraslici - Bítovské vajíčko. Soutěž se koná od 6. do 24.3., kdy můžete své kraslice, které společně doma vytvoříte, odevzdávat svým vychovatelkám.

 

číst dále...

Pangea(4.3.2017)

Minulý týden se žáci naší školy (4.- 9. ročníky) zúčastnili matematické soutěže Pangea.

číst dále...

Olympiáda z anglického jazyka(1.3.2017)

Dne 22. 2. 2017 se naši žáci Daniel Kamaryt z VIII. ročníku a Jakub Lomoz ze VII. ročníku zúčastnili obvodního kola olympiády v anglickém jazyce.

číst dále...

Zapomenuté oblečení(22.2.2017)

Dne 23. a 24.2. bude od 12,00 hod. u školní družiny vystaveno zapomenuté oblečení. Prosíme rodiče, aby si nalezené věci rozebrali.

číst dále...

Lyžařský kurz(16.2.2017)

Žádáme rodiče o doplacení lyžařského kurzu do 24 .2. 2017 (celková částka je 3.700 Kč). Děkujeme.

číst dále...

Projekt Lepší škola(14.2.2017)

Blíží se finále projektu Lepší škola, hlasování jsme odstartovali v OC Arkády, v pondělí 13.2. Podpořte nás  také svými hlasy. Děkujeme!

číst dále...

Škola Nanečisto(14.2.2017)

V pondělí 13.2. se na naší škole uskutečnila „Škola Nanečisto“ pro žáky z MŠ Přímětická.

číst dále...

Soutěž Mladý chemik(10.2.2017)

Žákyně 9. ročníku absolvovaly 3. kolo soutěže Mladý chemik pro Prahu a Střední Čechy s výborným výsledkem:
Klára Brejtrová 9.A se umístila na 10. místě, Hana Šestáková 9.B na 7. – 8. místě.  Gratulujeme !

číst dále...

Zrušení kroužků Rytmik v 2. pololetí(6.2.2017)

Z důvodů malého zájmu se ruší v 2. pololetí všechny kroužky pořádané firmou Rytmik (aerobik, roztleskávačky, jóga  a taneční). Peníze za uvedené kroužky Vám budou vráceny.

číst dále...

MIMOŘÁDNÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO(30.1.2017)

Vážení rodiče,
omlouváme se, ale na dny 1. a 2.února 2017 vyhlašuji mimořádné dva dny ředitelského volna.

číst dále...

Pyžamový den(24.1.2017)

Dne 10. února 2017 se ve škole koná pyžamový den. Těšíme se!

číst dále...

Akce školní družiny(24.1.2017)

Zveme děti ze ŠD (1.- 3  třída) na pořad o finanční gramotnosti "Evelýnko, neutrácej tolik". Akce se bude konat 7.2.2017 od 15 do 16 hodin ve školní jídelně.

číst dále...

Divadelní kroužek(22.1.2017)

Dne 2.2.2017 je zrušena hodina divadelního kroužku.

číst dále...

Kriket(19.1.2017)

Měli jsme možnost vyzkoušet si ve všech třídách netradiční sport kriket. Děti si zahrály zjednodušenou verzi a byly nadšené. Moc děkujeme.

 

číst dále...

Zápis do prvních tříd 2017/2018(12.1.2017)

Na stránce "Zápis do 1.tříd" jsou zveřejněny informace ke konání zápisu do 1.tříd pro školní rok 2017/2018. Doporučujeme rodičům, kteří budou žádat odklad povinné školní docházky, aby si co nejdříve zajistili termín vyšetření v Pedagogicko psychologické poradně. Více v informacích o zápisu.

číst dále...

Anglická olympiáda(12.1.2017)

V tomto týdnu proběhlo školní kolo olympiády v AJ.
V kategorii 6.-7. ročník postupuje Jakub Lomoz, jako náhradník postupuje Viktorie Tancheva.
V kategorii 8.-9. ročník postupuje Daniel Kamaryt, jako náhradník postupuje Hana Šestáková.
 
                                                                                                                      

číst dále...

Beseda AIDS(11.1.2017)

Žáci devátého ročníku absolvovali besedu s lektorem Státního zdravotního ústavu, věnovanou problematice AIDS. Dověděli se o historii vzniku tohoto onemocnění, možnostech přenosu viru HIV a hlavně o způsobech ochrany před ním.


 

číst dále...

Beseda o zvířatech(6.1.2017)

Dne 17. ledna od 14 do 15 hodin, zveme všechny děti ze ŠD na zajímavou besedu o lesních zvířatech, kterou pro nás uspořádá zookroužek ústeckého kraje. Besedu budou doprovázet malé soutěže, fotografie i další zajimavosti. Přihlásit se můžete do 11. 1. 2017 potvrzením v notýsku. Cena 25,- Kč.

číst dále...

Lyžařský kurz 2017(3.1.2017)

Žádáme rodiče všech žáků přihlášených na lyžařský kurz, aby neprodleně, nejpozději do 13.ledna 2017, uhradili zálohu ve výši 1.800,- Kč. Variabilní symbol je 440.

číst dále...

Sbírka Světluška(3.1.2017)

Ve sbírce Světluška - na pomoc nevidomým, nasbírali letos v září naši žáci částku 13 817 Kč. Děkujeme všem dětem i dospělým, kteří přispěli.

číst dále...

Představení divadelního kroužku(12.12.2016)

Srdečně Vás zveme na představení  "TeleVánoce", které se koná 22.12. 2016 od 16,00 hod. ve školní jídelně.

číst dále...

Soutěž Mladý chemik(7.12.2016)

Druhé kolo soutěže Mladý chemik.

číst dále...

Divadelní kroužek(6.12.2016)

Divadelní kroužek dne 8.12.2016 končí v 16,30 hod. Děkujeme za pochopení.

číst dále...

Florbal mladších žáků(30.11.2016)

V úterý 29.11. jsme se zúčastnili finále obvodního kola ve florbale mladších žáků.

číst dále...

Vítězství našich žáků - Antifetfest 2017(29.11.2016)

Žáci sedmého ročníku naší školy se účastnili soutěže o nejlepší plakát festivalu amatérských filmů pro školy "Antifetfest 2017 aneb jde to i jinak".  Kateřina Malcová a Adéla Malinková ze 7.B v této soutěži  v rámci celé Prahy v konkurenci  70 plakátů  zvítězily ! Pod odkazem můžete vidět vítězný plakát a diplom za 1.místo. Gratulujeme!
 

číst dále...

Máme mistryni světa!(29.11.2016)

Naše žákyně Nella Antonie Mecerová z 3. A se zúčastnila taneční soutěže World Dance Championship 2016. Šampionát se konal v Liberci.
Byla velice úspěšná. Se svou taneční skupinou DEMO se v malých formacích umístily na 1. místě, stejně tak i ve velkých formacích v Urban Pop Dance se staly mistryněmi světa. V baletní soutěži velkých formací se umístily na krásném 3. místě. Tonička tančila ještě v Urban Pop Dance Solo, kde se umístila na 4. místě, což je také veliký úspěch. Moc gratulujeme.
Několik fotografií najdete zde.


 

číst dále...

Rozsvícení vánočního stromečku(28.11.2016)

Dne 28. 11.2016  jsme s dětmi z prvních ročníků společně zpívali u vánočního stromečku.

číst dále...

Projekt - "Žijí mezi námi"(28.11.2016)

Žáci devátých ročníků se zúčastní projektu "Žijí mezi námi".

číst dále...

Tvoříme z přírodnin(27.11.2016)

Ukázka z tvorby žáků 3.B.

číst dále...

Lyžařský kurz - informace(24.11.2016)

Pro konání lyžařského kurzu se nám podařilo zajistit náhradní řešení na místo pobytu na hotelu Lovčenka. Došlo však k některým změnám.

číst dále...

Olympiáda v anglickém jazyce(10.11.2016)

V následujících týdnech proběhne ve škole olympiáda v anglickém jazyce pro žáky 6. - 9. ročníků. Účast žáků je dobrovolná.

číst dále...

Svatomartinský lampionový průvod(10.11.2016)

I přes nepřízeň počasí se v podvečer 10.11. 2016 konal lampionový průvod. Na začátku akce jsme viděli krátké divadelní přestavení žáků 2. ročníků, následoval lampionový průvod ulicemi v okolí školy a na závěr na nás čekaly svatomartinské koláče.

číst dále...

Mladý chemik(10.11.2016)

Dne 9. 11. 2016 se konalo školní kolo soutěže Mladý chemik, kterého se zúčastnili žáci 9. ročníku zajímající se o chemii. Do 2. kola, které se koná 6.12. na MSŠCH Křemencova, postupují první 3 soutěžící.

číst dále...

Kroužek keramiky(9.11.2016)

Něco málo z práce našich šikovných dětí. Pečlivě se připravují na Vánoce.

číst dále...

Svatomartinský lampionový průvod(7.11.2016)

Srdečně Vás zveme dne 10. 11. 2016 od 16,30 hod. na Svatomartinský lampionový průvod.

číst dále...

Zápis z jednání Školské rady.(7.11.2016)

Byl zveřejněn zápis z jednání Školské rady ze dne 10.10.2016.

číst dále...

Pohled do hodin českého jazyka(4.11.2016)

V pátek 4.11. 2017 jsem navštívila hodiny českého jazyka v 1.A a 1.B., za pouhé dva měsíce se děti naučily číst některá písmenka, slabiky a skládat první slova.

číst dále...

Halloween ve škole(2.11.2016)

Dne 31.10.2016 pořádalo oddělení anglického jazyka ve školní jídelně akci s názvem „Halloween“. Akce se zúčastnili žáci prvních až čtvrtých tříd a sešlo se zde mnoho nádherných a strašidelných masek. Děti si zatančily, zahrály hry, vyrobily krásného netopýra a některé dokonce získaly medaili za nejlepšího tanečníka či nejlepší masku. Celá akce se vydařila a všichni jsme si ji užili.

číst dále...

Výroční zpráva a Školní parlament(25.10.2016)

Na webových stránkách byla zveřejněna Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 a složení Školního parlamentu pro školní rok 2016/2017.

číst dále...

Změna konzultačních hodin(25.10.2016)

Konzultační hodiny paní RNDr.Matějkové Moniky se z 2.11. překládají na 3.11.
Děkujeme za pochopení.

číst dále...

Soutěž - LEPŠÍ ŠKOLA(21.10.2016)

Máte nápad, jak vylepšit svou základní školu? Přinášíme Lepší školu pro Michli!
V michelských základních školách běží od 10. 10. soutěžní kampaň Lepší škola. Žáci zapojených škol získávají během výuky informace o tom, jak mohou zlepšovat prostor, ve kterém žijí, a navíc si vše zkouší v praxi. Soutěží o 2 x 50 000 korun na dva nejlepší nápady na zlepšení své školy. Jejich realizaci finančně podpoří společnosti Microsoft, Česká spořitelna a O2 Czech Republic. Lepší škola probíhá pod záštitou radního pro školství a mládež Jaroslava Mítha a radního pro životní prostředí Ondřeje Růžičky, zastřešující organizací kampaně je platforma Lepší místo.
 

číst dále...

Mimořádná třídní schůzka 6.A(14.10.2016)

V pondělí 17.10. od 17:00 hod. se koná v kmenové třídě 6.A mimořádná třídní schůzka.

číst dále...

OzPo 6.A a 6.B(10.10.2016)

Všichni jsou v pořádku v místě pobytu.
Vedení ZŠ

číst dále...

Změna termínů kroužků(15.9.2016)

Kroužky začínají v týdnu od 3. řijna 2016.

číst dále...

Automat(13.9.2016)

Vzhledem k tomu, že vstupuje v platnost vyhláška č.282/2016 Sb., tvz."pamlsková vyhláška", která určuje potraviny a nápoje, které nesmí být prodávány v prostorách školy, byl dnes automat na toto zboží ze školy odstraněn. Automat na mléko a ovoce v rámci projektu "Ovoce do škol" je nadále plně funkční. 

číst dále...

Konzultační hodiny(13.9.2016)

Zde najdete podrobný přehled o termínech konzultačních hodin jednotlivých vyučijících.

číst dále...

Světluška - sbírka pro nevidomé(6.9.2016)

V týdnu od 12. do 16.září proběhne ve škole sbírka na pomoc nevidomým formou prodeje drobných předmětů s logem Světlušky. Žáci devátých ročníků budou tuto sbírku organizovat.

číst dále...

Zájmové kroužky 2016/2017(2.9.2016)

Nabídka zájmových koužků na školní rok 2016/2017 je zveřejněna zde.
Oproti "papírové" podobě, kterou jste obdrželi, jsou v nabídce navíc kroužky divadelní a dále orientální tance.
Žádáme všechny rodiče, aby děti nepřihlašovali e-mailem! Na přihlášky e-mailem nebudeme brát zřetel.  Kontaktujte paní hospodářku telefonem, případně osobně. Osobní kontakt je nutný, aby jsme Vám sdělili, zda je ještě místo v kroužku.
 

číst dále...

Informace pro školní rok 2016/2017(31.8.2016)

Na webových stránkách jsou tyto informace ke školnímu roku 2016/2017:
- Rozvrhy vyučování
- Přehled dnů volna, svátků a prázdnin
- Plán akcí na školní rok 2016/2017
- Složení pedagogického sboru a přehled konzultačních hodin

Přehled zájmových kroužků bude zveřejněn 2.9.2016

 

číst dále...

Školní družina 2016/2017(23.5.2016)

Žádáme všechny rodiče žáků současných 1. - 3.ročníků, aby ve školní družině nahlásili zájem o zapsání svého dítěte do školní družiny pro školní rok 2016/2017, případně přinesli vyplněnou přihlášku do ŠD, kterou lze stáhnout z našeho webu - dokumenty/formuláře .

číst dále...

Přijmeme nové žáky(29.4.2016)

Vzhledem k tomu, že řada našich žáků byla úspěšná u přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia, přijmeme pro školní rok 2016/2017 určitý počet žáků do budoucích 6. a 8.tříd. V případě zájmu kontaktujte vedení školy.

číst dále...

Zápis z jednání školské rady.(27.4.2016)

Na stránce "Školská rada" je zveřejněn zápis z prvního jednání rady v novém složení. Předsedou školské rady byl zvolen pan Ing.Lukáš Zach, PhD.

číst dále...

Letní tábor ZŠ Bítovská(2.3.2016)

Pro malý zájem se tábor nekoná.

číst dále...

Výsledky zápisu do 1.tříd pro školní rok 2016/2017(18.2.2016)

Na stránce "Zápis do 1.tříd" jsou zveřejněny výsledky přijetí žáků do 1.tříd pro školní rok 2016/2017.

číst dále...

Lyžařský kurz 2016(17.1.2016)

Ve fotogalerii můžete sledovat fotografie z lyžařského kurzu - Sedmidolí - Špindlerův mlýn.

číst dále...

(30.11.-0001)

1. den LVK
Cesta autobusem utekla rychle, i když jsme se museli kvůli sesunuté silnici vracet a přes Bedřichov objíždět. Pan Kebl nás varoval, ale řidič netušil vůbec nic.
K obědu jsme měli polévku plnou nudliček a rizoto.

Po obědě jsme se šli ubytovat. Před druhou hodinou si někteří šli půjčit vybavení na Severák do půjčovny, někteří se šli seznamovat s okolím a s instruktory. 

Po návratu se stal z pana učitele Waidingera výběrčí. Byl úspěšný a vybral 72 tisíc.

K večeři jsme měli sekanou s bramborovou kaší.

Po večeři jsme se všichni sešli v jídelně a poslechli si přednášku hlavního instruktora Dana o pravidlech chování na sjezdovce. Bylo tam narváno.

Před večerkou si ještě děti vytvořily jmenovky na dveře pokojů a pak už jsme je zahnali spát.

Vůbec se nám nestýská...

číst dále...

Archiv novinek

Plán akcí

< <     09/2019     > >
PoÚtStČtSoNe
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30