Zaměstnání

Od 1. 1. 2023 přijmeme asistenta pedadoga na 0,75 úvazku (30 hodin).
Bližší informace na benesova@zsbitovska.cz.