Novinky


Vážení rodiče,
dovolujeme si Vás pozvat na přednášku o výživovém poradenství, která se koná 21. 5. 2024.
PŘEDNÁŠKA PRO NEZÁJEM RODIČŮ ZRUŠENA.

číst dále...
PF 2024
22.12.2023



Vánoční svátky plné pohody a pokoje. V novém roce mnoho štěstí a zdraví.

číst dále...
Havárie vody
15.11.2023


Vážení rodiče,
dne 16. 11. 2023 je uzavřena škola z důvodu havárie vody v ulici Bítovská.

číst dále...
PF 2023
23.12.2022



Vánoční svátky plné lásky, pohody, v novém roce mnoho štěstí, zdraví.

číst dále...
Děti dětem
18.11.2022



Sbírková charitativní akce, výtěžek je určen Dětskému centru při Thomayerově nemocnici.

číst dále...
Hezké prázdniny
10.7.2022

Přejeme Vám všem krásné a pohodové prázdniny. Užijte si sluníčka, relaxujte, sportujte a v pořádku se nám vraťte 1. září do školy.

číst dále...
Kroužky keramiky
21.5.2022

Keramika v pondělí od 14:30  hod. byla 16.5. poslední a keramika od 16:00 hod. se bude konat ještě 23.5 a 30.5.

číst dále...

Příspěvková organizace, Základní škola, Praha 4, Bítovská 1, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2. písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů o přijetí žáků.

číst dále...
Upozornění
1.5.2022

Boční branka (vchod u pavilonu D) se bude zamykat v 7:55 hod. a po celý den zůstane z bezpečnostních důvodů uzamčena. 

číst dále...

Ve škole se hromadí zapomenuté oblečení. Proto Vás prosíme, zda nějaké postrádáte, můžete si je vyzvednout v pavilonu A v přízemí 11. dubna 2022 od 16 - 18:30 hodin a 12. a 13. dubna 2022 od 7 – 8 hodin.

číst dále...

Vážení rodiče žáků 6. ročníků,
 

v novém školním roce 2022/2023 pokračujeme ve výuce podle vzdělávacího programu „Okna dokořán“. Všichni žáci od 7. ročníku mají povinný druhý cizí jazyk. Z důvodu přípravy rozvrhu a úvazků učitelů potřebujeme, abyste provedli výběr povinně volitelného předmětu. Na povinně volitelný předmět se musíte přihlásit na webových stránkách školy v sekci - školní rok - zájmové kroužky.

číst dále...

Děti ve škole společně vyráběly stužky a následným prodejem ve škole vybraly částku 28.190 Kč. Peníze byly poslány na konto Člověka v tísni.
 
Děkujeme všem za podporu.

číst dále...

Vážení rodiče,

Městská část Praha 4 ve spolupráci se základními školami pořádá sbírku nazvanou Moje aktovka ještě může pomoci. Pokud máte doma aktovku nebo batoh, který je ještě v dobrém stavu, můžete jej darovat ukrajinským dětem. Sbírka je určena na pomoc ukrajinským rodinám, které mají děti ve školním věku.

číst dále...

Informace pro žáky 9., 7., a 5. ročníků o přijímacím řízení v letošním roce

Obsah a podoba jednotných testů

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů - z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace.

číst dále...
​SBĚR PAPÍRU
16.3.2022

Sběr papíru se koná od 21. - 25. 3. 2022. Sběr můžete odevzdávat od 7:15 - 7:45 hod. v pavilonu A.

Děkujeme Vám za podporu.

číst dále...

Žáci školní družiny se účastní soutěže Motýli v Europarku, do které vytvořili osm krásných motýlů. Od 14. do 31. března budou motýli vystaveni v pasáži OC Europark v Praze Štěrboholích, kde můžete svým hlasem výtvory našich žáků podpořit. 

číst dále...

Dne 24. 2. 2022 od 14:00 do 15:45 hod. se bude konat v jídelně karneval pro žáky ŠD z 1. tříd a 4. ABC.

Dne 1. 3. 2022 od 14:00 do 15:45 hod. se bude konat v jídelně karneval pro žáky ŠD ze 2. tříd a 3. B.

Žáci si přinesou masky, v jídelně je pro ně připraven zábavný program, včetně soutěže o nejhezčí masku.

číst dále...

Volby do školské rady z řad zákonných zástupců se uskutečnily online od 17. 1.  do 20. 1. 2022. Zákonní zástupci zvolili své dva zástupce Kateřinu Hanzalovou a ing. Lukáše Zacha.

Volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků se uskutečnily online od 20. 1. do 21. 1. 2022. Pedagogové zvolili své dva zástupce RNDr. Moniku Matějkovou a Mgr. Ivu Vlkovou.

Za zřizovatele byli jmenováni Josef Daniel a Bc. Lucie Michková

Děkujeme za spolupráci členům školské rady v předchozích letech a těšíme se na spolupráci s novými členy.

číst dále...

Vážení rodiče,
v sekci školní rok – zájmové kroužky je vložena aktuální nabídka kroužků na 2. pololetí školního roku 2021/2022.
On-line systém bude spuštěn 21. 1. 2022 v 8.00 hod. Do kroužků na 2. pololetí jsou přednostně zapsané děti z 1. pololetí. Pokud v kroužku nechcete pokračovat, zavolejte na telefonní číslo 261 261 887 a své dítě odhlaste. 

číst dále...

Vážení rodiče,

už současné době víme, že nejsme od pondělí schopni ve škole zajistit prezenční ani distanční výuku. Nyní nám chybí 13 pedagogických zaměstnanců.
Z tohoto důvodu se bude ve škole od 17. do 19. ledna vyučovat dle upraveného rozvrhu a budeme věřit, že se situace během týdne zlepší.
 

číst dále...

Vážení rodiče,
od 3. 1. 2022 dochází ke změně ve frekvenci a způsobu testování ve školách. 
 
Testování všech žáků a zaměstnanců školy včetně očkovaných a těch, kteří prodělali onemocnění Covid-19, je prováděno antigenními testy každé pondělí a čtvrtek ráno.
 

číst dále...

Vážení rodiče,
představujeme Vám dva kandidáty do školské rady - zástupce z řad rodičů na období 2022 - 2024.
Volba členů školské rady proběhne dne 17. 1. 2022.
Konkrétní informace o hlasování obdržíte 10. 1. 2022.
 

číst dále...

Od 15. 12. 2021 je v karanténě:
3. B celá  - vyučujeme online
5. B část - vyučujeme hybridně
7. B část - vyučujeme hybridně
7. C část - vyučujeme hybridně
Děti mají obědy odhlášené.

číst dále...

Již pátým rokem jsme se připojili k předvánoční sbírce Děti dětem. V letošním roce jsme ve škole vybrali rekordní množství věcí.



Velké díky patří Vám všem, kdo jste přispěli podle svých možností.

Pomoci Vás všech si upřímně vážíme.
 
S pozdravem
Mgr. Markéta Benešová

číst dále...
Sběr papíru
2.12.2021

Sběr papíru se koná od 6. - 10. 12. 2021. Sběr můžete odevzdávat od 7:15 - 8:00 hod. v pavilonu A.

Děkujeme Vám za podporu.

číst dále...

Volby do školské rady na období 2022 – 2024
 
Ředitelka Základní školy, Praha 4, Bítovská 1 vyhlašuje na 17. ledna 2022 volby níže uvedených členů školské rady na období 2022 - 2024:
 
1. Volba dvou členů školské rady za zákonné zástupce žáků
2. Volba dvou členů školské rady za pedagogické pracovníky školy
                                                                                      

číst dále...
Děti dětem
17.11.2021

Vážení rodiče,
  i v letošním roce se uskuteční  sbírková charitativní akce „Děti dětem“. Výtěžek z akce je opět určen Dětskému centru při Thomayerově nemocnici.
 

číst dále...

Vážení rodiče,
třídní schůzky 2. - 9. ročníků se budou konat dne 22. 11. 2021 online. Bližší informace Vám sdělí třídní učitelé.

Děkujeme za pochopení.

číst dále...

Vážení rodiče našich i budoucích žáků,
omlouvám se, ale musím Vám oznámit, že plánovaný DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na naší škole, který se měl konat 6. 12. 2021, je z epidemiologických důvodů zrušen.

Individuální schůzku si můžete domluvit na emailu benesova@zsbitovska.cz. Bližší informace zájemcům rádi sdělíme i na tel. 261 261 887. 

Děkujeme za pochopení.
 
Mgr. Markéta Benešová

číst dále...

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví zde, dojde ve dnech 22. a 29. 11. 2021 k preventivnímu screeningovému testování žáků antigenními testy.

Testování se netýká žáků:
- kteří mají 14 dnů po ukončení 2. dávky očkování,
- prodělali v posledních 180 dnech nemoc covid-19,

Účast zákonných zástupců při asistenci u testování je povolena u žáků 1. - 3. ročníku. Prosím, oznamte TU pokud se testování chcete zúčastnit.

V případě, že chcete využít vlastní antigenní testy, bude vám tato možnost také umožněna.

Informace pro školy  

Děkuji Vám za spolupráci

S pozdravem
 Mgr. Markéta Benešová

číst dále...

Vážení rodiče,
v souvislosti se zprávami o vývoji epidemiologické situace, zveřejňovanými úvahami o plánovaných opatřeních a na základě vašich dotazů, považuji za potřebné informovat Vás o situaci u nás ve škole.

Hlavní hygienička doporučuje ředitelům škol vyhlásit na  25. 10.  a 26. 10. 2021 ředitelské volno.
 
Uvědomuji si, že ředitelské volno může být pro rodiny komplikací, a proto jsem se rozhodla, že v tyto dny ředitelské volno nevyhlásím.
 
Jsme rádi, že děti mohou být ve škole a učit se.

Pokud se individuálně rozhodnete, že v tento den svého syna nebo dceru necháte doma, stačí jako omluvu do Průkazu žáka napsat – preventivní opatření. Je potřeba, aby si žáci doplnili učivo.

Přeji Vám všem pevné zdraví
Mgr. Markéta Benešová

číst dále...
Podzimní kemp
19.10.2021

Exkluzivní příměstský kemp pro všechny děti, které si chtějí užít spoustu zábavy s kamarády a trávit podzimní prázdniny aktivně. To všechno, a ještě víc můžete zažít na Podzimním kempu na Bublině!  
 


 

číst dále...

Tělocvična
Pondělí                16:00 - 17:00 a 20:30 - 22:00
Čtvrtek                 16:00 - 17:00
Pátek                    16:00 - 17:00 a 20:00 - 22:00
 
Sportovní hala
Pondělí                19:00 - 22:00
Čtvrtek                 20:30 - 22:00
Pátek                    19:00 – 22:00
 
V případě zájmu kontaktujte p. Šrankotovou na email: srankotova@zsbitovska.cz

číst dále...

Spolek rodičů Želva Melichar a ZŠ Bítovská pořádají pro děti dne 22. září od 10:00 hod. pasování prvňáčků. S ohledem na vládní nařízení bohužel i letos bez rodičů, ale o klauna děti nepřijdou.

číst dále...

Vážení rodiče, milí žáci,
nově otevíráme výtvarný kroužek I. pro žáky 3. - 5. ročníku, termín kroužku je ve čtvrtek 13:30 – 15:00 hod. a výtvarný kroužek II. pro žáky 3. - 5. ročníku a 2. stupně, termín kroužku je ve čtvrtek 15:00 - 16:30 hod. Přihlásit se můžete v sekci zájmové kroužky do 24. 9. 2021.
 

číst dále...

Vážení rodiče, milí žáci,
 

v letošním školním roce jsme otevřeli nové kroužky florbalu ve spolupráci s FbŠ Bohemians. Ty budou probíhat v nové školní hale a můžeme se tak těšit na společnou porci zábavy i zdravého pohybu v krásných podmínkách.
 
Florbalové kroužky vedou zkušení profesionální trenéři FbŠ Bohemians, kteří pro děti připravili pestrý tréninkový program, který je založen na všestranném rozvoji. Obsahem tréninků tak zdaleka nejsou florbalová cvičení, ale komplexní rozvoj dítěte i v dalších sportech a individuálních dovednostech.

číst dále...
Sběr papíru
16.9.2021

V týdnu od 20. 9. - 24. 9. 2021 se nekoná sběr papíru. O náhradním termínu Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.
 

číst dále...
ISIC školák
16.9.2021

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta a ISIC SCHOLAR (Školák) je jeho variantou pro základní školy. Průkaz vydává, stejně jako standardní ISIC, světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO, a je platný ve 130 zemích. Všichni držitelé průkazu ISIC SCHOLAR tedy mohou využívat stejných výhod jako držitelé průkazu ISIC.

číst dále...

Vážení rodiče,
pro přihlášené žáky uvádíme termíny kroužků AJm (anglický jazyk s rodilým mluvčím). Otevřely se pouze uvedené skupiny. Ostatním žákům budou vráceny platby.
 

číst dále...

Vážení rodiče, 
vítejte v novém školním roce.
Vážíme si Vaší podpory a důvěry a tradičně si dovolujeme připomenout, že své členské příspěvky pro nadcházející školní rok v neměnné výši 500 Kč přijímáme na transparentní účet 2001668327/2010 (do poznámky prosíme uvést jméno a třídu žáka). Přihlášky do spolku (odevzdávají jen noví členové) jsou ke stažení níže nebo již vytištěné a uložené pod naší nástěnkou před školní družinou.
Předem děkujeme!
 

číst dále...
ROČENKA 2020/21
29.8.2021

Vážení rodiče, milí žáci,
posíláme Vám pozdrav z loňského školního roku.

Ročenka školní rok 2020/21 

číst dále...

Vážení rodiče a milí žáci,
nový školní rok zahájíme 1. 9. 2021.
Žáci prvních ročníků budou slavnostně přivítáni v 8:30 hod. na školním hřišti. Zde na ně budou čekat jejich paní učitelky a vychovatelky. Po přivítání děti  půjdou do své třídy s paní učitelkou. Třídní schůzky rodičů 1. ročníků se budou konat po ukončení slavnostního zahájení.

číst dále...

Vážení rodiče, milí žáci,

stojíme před zahájením nového školního roku. Dovolte mi proto, abych Vás seznámila s některými opatřeními, které mají pomoci minimalizovat omezení v souvislosti s případnými mimořádnými opatřeními MŠMT, MZČR a KHS, pokud nastanou.

číst dále...

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás s koncem školního roku touto cestou oslovili a poděkovali Vám za spolupráci. Jako spolek rodičů zastupujeme zájmy rodičů. A i díky tomu jsme opět narostli, jsme o rok starší, a i jsme se hodně naučili.
Zdárně se nám daří získávat grantové prostředky, když z loňských 75 tis. Kč se nám podařilo pro letošní rok zajistit podporu ve výši 100 tis. Kč, čímž jsme opět přesáhli výši členských poplatků a rozšířili naši angažovanost na základní škole Bítovská.

číst dále...
Hezké prázdniny
30.6.2021

Naši milí žáci, vážení rodiče,
přejeme Vám všem krásné a pohodové prázdniny. Užijte si sluníčka, sportujte, relaxujte a v pořádku se nám vraťte 1. září do školy. Těšíme se na Vás.

 

číst dále...

Schůzka rodičů budoucích 1. tříd se koná dne 28. 6. 2021
1. A od 17:00 hod. u pav. C
1. B od 18:00 hod. u pav. C
1. C od 17:00 hod. u pav. D

Rodiče žáků z 1. B byli informováni o termínu konání schůzky tel., seznamy žáků z 1. A a 1. C budou u vedení školy před třídními schůzkami u pav. C.

číst dále...

Seznámení a prohlídka školy pro zájemce - žáčky z budoucích 1. tříd se uskuteční 31. 8. 2021 od 10:00 - 11:00 hod. Sraz v 9:55 hod. u hlavního vchodu školy.

Sledujte prosím web školy - budeme postupovat dle aktuální epid. situace.
 
Těšíme se na Vás.

číst dále...
Sběr papíru
16.6.2021

Sběr papíru se uskuteční 21. - 25. června 2021.

Papír můžete nosit v čase 7:15 - 8:00 přes parkoviště školy, kde bude vážen.

Za Vaši účast a podporu děkujeme.

číst dále...
Školní jídelna
10.6.2021

Vážení rodiče,

vzhledem k vyúčtování plateb stravného je třeba objednávky a odhlášky obědů provést do pátku 25. 6. 2021. Dále již nebude možné oběd odhlásit ani přihlásit.

číst dále...

Vážení rodiče,

Spolek rodičů Želva Melichar, z. s. zažádal na MŠMT o grant na Letní kempy. Pokud nám grant vyjde, budeme realizovat 4 letní kempy pro žáky naší školy - ZDARMA. Kempy povedou pouze  zaměstnanci naší školy a budou probíhat v areálu školy.

číst dále...

Vážení rodiče, milí žáci,
že od 17. 5. 2021 se do škol vrátí „bezrotačně“ všichni žáci z prvního i druhého stupně. Podrobné informace sdělí třídní učitelé na nástěnkách tříd.
 
Těšíme se na Vás!
 
Mgr. Markéta Benešová

číst dále...

Vážení rodiče,
 

prosíme Vás o přihlášení Vašich dětí na zájmové kroužky (zatím AJm) na školní rok 2021/2022 v systému školní rok - zájmové kroužky do 30. 6. 2021.
Peníze za letošní  Ajm, které se nekonaly, Vám budou vyúčtovány k 30. 6. 2021.
Termíny kroužků na školní rok 2021/2022 budou zveřejněny první týden v září.

číst dále...

Příspěvková organizace, Základní škola, Praha 4, Bítovská 1, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla podle ustanovení § 46, § 156, odst. 2. písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů o přijetí žáků.

číst dále...

Vážení rodiče a milí předškoláci!

Jednou z prvních zkušeností se školou je pro dítě zápis do 1. tříd. Bohužel i v letošním roce se ho nemohli zúčastnit předškoláci. Potěšil nás velký zájem o naši školu.
Zápisu se zúčastnilo 97 dětí.

Vaší důvěry si velice vážíme a těšíme se na spolupráci.   
 
Mgr. Markéta Benešová

číst dále...
Informace
23.4.2021

Městská část Praha 4 připravila ve spolupráci se společností Pronatal, členem skupiny Medicon, zkušební testování žáků tzv. neinvazivní metodou, tedy stěrem z úst. Toto testování se bude týkat dětí, které špatně snášejí stěr z nosu.
 
Testování proběhne VE ZKUŠEBNÍM PROVOZU ve středu 28. dubna a v neděli 2. května od 15 do 17 hodin na adrese: Poliklinika Zelený pruh, Roškotova 1717/2, Praha 4, vchod z ulice U Družstva práce.
 
Všechny rodiče, kteří ještě mají o toto testování zájem, by se měli NEPRODLENĚ REGISTROVAT: https://checkin.pronatal.cz/customer/PROZSP4 

číst dále...

Vážení rodiče žáků 6. ročníků,
 

v novém školním roce 2021/2022 pokračujeme ve výuce podle vzdělávacího programu „Okna dokořán“. Všichni žáci od 7. ročníku mají povinný druhý cizí jazyk.

číst dále...

Počet dětí u nás ve škole stále stoupá. Z tohoto důvodu rozšiřujeme pedagogický sbor.

Hledáme kvalifikovaného kolegu nebo kolegyni pro výuku žáků na 1. stupeň.

Požadovaný nástup: září 2021
Nabízíme stabilní pracovní tým, příjemné klima ve škole, plnou podporu profesního rozvoje, kartu Multisport. Další benefity až při osobním jednání :-).
Těšíme se na Vás.

Bližší informace podá Mgr. Markéta Benešová - email benesova@zsbitovska.cz.

číst dále...

Vážení rodiče, milí žáci,

věnujte pozornost změně výdeje obědů. Vydávat budeme ve školní jídelně do vlastních jídlonosičů.
 

Cizí strávníci 11:00 – 11:15 hod.
Žáci a rodiče (distanční výuka) 11:15 – 11:45 hod.
Žáci (prezenční výuka)  11:45 – 14:00 hod.
Žáci a rodiče (distanční výuka) 14:00 – 14:15 hod.

Prosím, dodržujte stanovený čas.
 
Děkujeme
Mgr. Markéta Benešová

číst dále...

Vážení rodiče, milí žáci,

sdělujeme Vám informace ohledně termínu testování na přijímací zkoušky. Případné zájemce z 5., 7. a 9. ročníků budeme testovat dne 29. 4. 2021.

Žáci 5. B - v 7:00 hod. sraz u pav. B
Žáci 7. A, B - v 7:00 hod. sraz u pav. B
Žáci 9. A - v 7:50 hodin sraz u pav. A
Žáci 9. B - v 8:00 hod. sraz u pav. A
Žáci 9. C - v 8:00 hod. sraz u hlavního vchodu.
 
Prosím, dodržujte stanovený čas.

číst dále...

Vážení rodiče, milí žáci,
 
chtěla jsem Vám všem touto cestou poděkovat za bezproblémový první testovací den. Všechny děti pod vedením zaměstnanců školy se zvládly otestovat bez stresu. Zároveň děkuji rodičům za důvěru, kterou svěřili nám i svým dětem a při testování ve škole nepomáhali. Všichni jsme absolvovali test s negativním výsledkem :-).
 
Mgr. Markéta Benešová 

číst dále...

Vážení rodiče,
 

z důvodu mimořádných opatření je umožněna přítomnost žáků na 1. stupni základních škol, ve kterých jsou zapsány dle níže uvedených pravidel.
 
Základní školy
Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.  
Pro děti IZS je školní družinou zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.
 
 

číst dále...

Vážení rodiče,
přinášíme Vám zatím základní informace ohledně nástupu žáků 1. stupně od 12. 4. 2021 do školy.

Třídy

  • od 12. 4. 2021 nastoupí žáci - 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A
  • od 19. 4. 2021 nastoupí žáci - 1. B, 2. B, 3. B, 3. C, 4. B, 5. B

číst dále...

Vážení rodiče, milí žáci,

klidné a pohodové Velikonoce, hodně zdraví Vám všem, přejí všichni zaměstnanci ze ZŠ Bítovská.

Už se na Vás moc těšíme.

číst dále...

Vážení rodiče,
 
všechny informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022 naleznete na webových stránkách školy v sekci novinky ze dne 26. 3. 2021.

Závěrečná prohlídka školy a poslední pracovní listy.

Prohlídka školy č.9 - video
Pracovní list č. 17  
Pracovní list č. 18   
 
Těšíme se na Vás u zápisu.

Mgr. Markéta Benešová

číst dále...

Vážení rodiče,
 
vzhledem k stávajícímu vývoji cen veškerých potravin, jsme nuceni od  1. 4. 2021 zvýšit cenu obědů o 2,- Kč v každé kategorii.
 
Cena obědů dle kategorií
Věková skupina  6 - 10 let 31,- Kč
  11 - 14 let   33,- Kč
  15  a více let 35,- Kč

Děkujeme za pochopení

číst dále...

Z důvodu růstu cen potravin a všech nákladů na zajištění stravování, zvyšujeme od  1.4.2021  cenu obědů pro cizí strávníky na 110,- Kč.
 
Děkujeme za pochopení

číst dále...

Vážení rodiče,
v letošním roce nás opět čeká netradiční zápis. Proběhne pouze formální část zápisu, při kterém budeme postupovat s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy. Motivační část zápisu proběhne, až nám to epidemiologická situace dovolí. Aktualizované údaje najdete ZDE.

číst dále...

Vážení rodiče,
 
všechny informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022 naleznete na webových stránkách školy v sekci novinky ze dne 26. 3. 2021.

Vzhledem k tomu, že nám současná epidemiologická situace nedovoluje osobní návštěvu školy, budeme Vám každý týden přinášet video s prohlídkou školy a  pracovní listy pro naše budoucí žáčky.

Prohlídka školy č.8 - video
Pracovní list č. 15  
Pracovní list č. 16  
 
Těšíme se na Vás, rádi bychom otevřeli tři první třídy :-)!

Mgr. Markéta Benešová

číst dále...

 Vážení rodiče,
 
všechny informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022 naleznete na webových stránkách školy v sekci novinky ze dne 2. 2. 2021.

Vzhledem k tomu, že nám současná epidemiologická situace nedovoluje osobní návštěvu školy, budeme Vám každý týden přinášet video s prohlídkou školy a  pracovní listy pro naše budoucí žáčky.

Prohlídka školy č.7 - video
Pracovní list č. 13  
Pracovní list č. 14  
 
Těšíme se na Vás, rádi bychom otevřeli tři první třídy :-)!

Mgr. Markéta Benešová

číst dále...

Naše školní družina v době uzavření škol nabízí odpolední činnosti, které slouží pro aktivní využívání volného času.
Paní vychovatelky nabízí žákům prostor nejen pro společnou komunikaci, která podporuje jejich vzájemné vztahy i v této těžké době, ale kreativně s nimi tvoří z různých materiálů, Dále posilují jejich vědomosti pomocí četby, kvízů, hádanek a logických her nebo doplňují vhodnými aktivitami školní výuku.
Každé oddělení ŠD nabízí žákům čas, kdy se mohou online družiny zúčastnit. Tento čas je zvolen s ohledem na věk a zájem žáků. Informace o době konání online ŠD najdou žáci vždy ve své online učebně.

 

číst dále...

V pondělí 15. 3. 2021 se nekoná den otevřených dveří z důvodů epidemiologické situace. V případě zájmu kontaktujte kancelář školy (tel. 261 261 887), rádi Vám vše zodpovíme.

číst dále...

Vážení rodiče,
 
všechny informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022 naleznete na webových stránkách školy v sekci novinky ze dne 2. 2. 2021.

Vzhledem k tomu, že nám současná epidemiologická situace nedovoluje osobní návštěvu školy, budeme Vám každý týden přinášet video s prohlídkou školy a  pracovní listy pro naše budoucí žáčky.

Prohlídka školy č.6 - video
Pracovní list č. 11 
Pracovní list č. 12 
 
Těšíme se na Vás, rádi bychom otevřeli tři první třídy :-)!

Mgr. Markéta Benešová

číst dále...

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:  

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky  
  • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
  • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021  

číst dále...
Rodiče vítáni
9.3.2021

Dne 15. 2. 2021 získala naše škola certifikát - Rodiče vítáni. Splnili jsme počet kritérií, který je třeba k získání značky Rodiče vítáni.
Profil naší školy je zveřejněn na mapě škol.
Rádi Vás uvítáme ve škole, vyslechneme Vaše doporučení, náměty, ale i kritické poznatky.

Těšíme se na spolupráci.
 

číst dále...

Vážení rodiče,
 
všechny informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022 naleznete na webových stránkách školy v sekci - novinky ze dne 2. 2. 2021.

Vzhledem k tomu, že nám současná epidemiologická situace nedovoluje osobní návštěvu školy, budeme Vám každý týden přinášet video s prohlídkou školy a  pracovní listy pro naše budoucí žáčky.

Prohlídka školy č. 5 - video
Pracovní list č. 9  
Pracovní list č. 10  
 
Těšíme se na Vás, rádi bychom otevřeli tři první třídy :-)!

Mgr. Markéta Benešová
 

číst dále...

Školní jídelna nadále funguje v režimu provozoven stravovacích služeb.

Výdej jídel žákům a zákonným zástupcům od 11:30 – 14:15 hod. Obědy se mohou odebírat  u výdejního okénka (okénko u školního parkoviště, pav. A). Všichni žáci mají obědy odhlášené, pokud máte o obědy zájem, musíte si je přihlásit.

číst dále...

Ve všech ročnících probíhá distanční výuka dle rozvrhů. 

Školní jídelna nadále funguje v režimu provozoven stravovacích služeb.
Výdej jídel žákům a zákonným zástupcům od 11:30 – 14:15 hod. Obědy se mohou odebírat  u výdejního okénka (okénko u školního parkoviště, pav. A). Všichni žáci mají obědy odhlášené, pokud máte o obědy zájem, musíte si je přihlásit.

Školní družina uzavřena.

Kancelář školy otevřena denně od 7:30 - 15:30 hod.

Škola nevydává potvrzení na ošetřovné, potvrzení je nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce.

V případě dotazů kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy.

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

Mgr. Markéta Benešová

číst dále...

Vážení rodiče,
 
všechny informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022 naleznete na webových stránkách školy v sekci - novinky ze dne 2. 2. 2021.

Vzhledem k tomu, že nám současná epidemiologická situace nedovoluje osobní návštěvu školy, budeme Vám každý týden přinášet video s prohlídkou školy a  pracovní listy pro naše budoucí žáčky.

Prohlídka školy č. 4 - video
Pracovní list č. 7  
Pracovní list č. 8  
 
Těšíme se na Vás, rádi bychom otevřeli tři první třídy :-)!

Mgr. Markéta Benešová

číst dále...

Vážení rodiče,
 
všechny informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022 naleznete na webových stránkách školy v sekci - novinky ze dne 2. 2. 2021.

Vzhledem k tomu, že nám současná epidemiologická situace nedovoluje osobní návštěvu školy, budeme Vám každý týden přinášet video s prohlídkou školy a  pracovní listy pro naše budoucí žáčky.

Prohlídka školy č. 3 - video
Pracovní list č. 5  
Pracovní list č. 6  
 
Těšíme se na Vás, rádi bychom otevřeli tři první třídy :-)!

Mgr. Markéta Benešová

číst dále...

Vážení rodiče,
 
všechny informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022 naleznete na webových stránkách školy v sekci - novinky ze dne 2. 2. 2021.

Vzhledem k tomu, že nám současná epidemiologická situace nedovoluje osobní návštěvu školy, budeme Vám každý týden přinášet video s prohlídkou školy a  pracovní listy pro naše budoucí žáčky.

Prohlídka školy č. 2 - video
Pracovní list č. 3  
Pracovní list č. 4  
 
Těšíme se na Vás, rádi bychom otevřeli tři první třídy :-)!

Mgr. Markéta Benešová

číst dále...
Ombudsman dětem
5.2.2021

Dovolujeme si Vás upozornit na nový informační leták o působnosti veřejného ochránce práv určeného dětem a mladým dospělým.

číst dále...

Vážení rodiče,
 
všechny informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce na školní rok 2021/2022 naleznete na webových stránkách školy v sekci – školní rok – Zápis do 1. tříd.

Vzhledem k tomu, že nám současná epidemiologická situace nedovoluje osobní návštěvu školy, budeme Vám každý týden přinášet video s prohlídkou školy a  pracovní listy pro naše budoucí žáčky.

Prohlídka školy č. 1 - video
Pracovní list č. 1 
Pracovní list č. 2 
 
Těšíme se na Vás, rádi bychom otevřeli tři první třídy :-)!

Mgr. Markéta Benešová

číst dále...

Vážení rodiče, žáci, kolegyně a kolegové,

chtěla jsem Vám všem touto cestou poděkovat za Vaši práci, snahu a úsilí v 1. pololetí letošního školního roku. 

číst dále...

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ČR jsou vánoční prázdniny vyhlášeny od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021. Sledujte stánky školy ohledně nástupu dětí do školy od 4. 1. 2021.

číst dále...
Vánoční trhy
4.12.2020

Vážení rodiče a přátelé školy,
oznamujeme Vám, že 19.  vánoční trhy jsou zrušeny.
 
Děkujeme za pochopení
 
Mgr. Markéta Benešová

číst dále...

Vážení rodiče našich i budoucích žáků,
omlouvám se, ale musím Vám oznámit, že plánovaný DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na naší škole, který se měl konat 7. 12. 2020, je z epidemiologických důvodů zrušen.

Informace zájemcům rádi sdělíme na tel. 261 261 887.

Děkujeme za pochopení.
 
Mgr. Markéta Benešová

číst dále...

Vážení rodiče,
 
 i v letošním roce se uskuteční  sbírková charitativní akce „Děti dětem“. Výtěžek z akce je opět určen Dětskému centru při Thomayerově nemocnici, které by nejvíce uvítalo:
 

číst dále...
Sběr papíru
24.11.2020

Sběr papíru se uskuteční 7. - 11. prosince 2020 v jiném režimu - vzhledem k epidemiologické situaci.
 
Papír můžete nosit až od 8:00 do 16:00 hodin. Nebude vážen. Vkládejte rovnou do kontejneru.
 
Za Vaši účast a podporu moc děkujeme!

číst dále...

Od pondělí 30. listopadu 2020 se vrací do školy všichni žáci 1. stupně a žáci 9. ročníků. Všichni se budou vyučovat prezenčně dle platných rozvrhů pro prezenční výuku.

Rotační výuka se týká jen žáků 6., 7. a 8. ročníků. Ti se budou po týdnech střídat.

30. 11. - 4. 12. 2020 - lichý
prezenčně 7. a 8. ročník
distančně 6. ročník

číst dále...

Školní družina pro žáky 1. a  2. ročníků je zajištěna od 7:00 hodin v pav. C. Odpolední školní družina končí v 17:30 hodin v pav. C.

Už se na Vás těšíme :-).

 

číst dále...
Školní jídelna
12.11.2020

Dle nařízení vlády jsme povinni od 18. 11. 2020 vydávat  obědy žákům, kteří se zúčastní distanční výuky pouze výdejním okénkem.

Děkujeme za pochopení, ale nemůžeme jinak.

Obědy budeme vydávat od 11:30  - 14:15  výdejním okénkem u parkoviště školy (bok pavilonu A).

Vydáváme do plastových menu boxů.

Těšíme se na Vás!

číst dále...

Vážení rodiče, milí žáci,

ráda bych Vám touto cestou oznámila, že ředitelské volno plánované na 16. 11. 2020 je zrušeno.

Berte prosím na vědomí, že v pondělí budou mít žáci zadanou práci v Classroom a budou pracovat samostatně. On - line výuka ani konzultace nebudou probíhat (vyučující zadají učivo již v pátek 13. 11. 2020).

Společně se sejdeme u distanční výuky až ve středu 18. 11. 20020.

V případě změn ohledně nástupu do školy Vás budeme informovat.

Děkuji za pochopení
 
Mgr. Markéta Benešová

číst dále...

V posledním týdnu měsíce října byla rodičům prostřednictvím Bakalářů odeslána žádost na vyplnění dotazníku k on-line výuce.
 

číst dále...
Informace
2.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

všechny Vás zdravíme a posíláme zprávu k distanční výuce, ve které shrneme všechny důležité informace.

 

číst dále...
Informace
31.10.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

distanční výuka bohužel pokračuje i nadále. Škola se asi jen tak neotevře. V následujícím týdnu budeme pokračovat v nastavené distanční výuce, na kterou jste již zvyklí se svými vyučujícími.

Školní jídelna funguje ve stejném režimu.

Děkujeme Vám za spolupráci a podporu, kterou od Vás dostáváme.

Mgr. Markěta Benešová

číst dále...

On line kluby školní družiny pro přihlášené děti:

Dramatický - středa 15:00 - 16:30
Čtenářský - čtvrtek 14:00 - 15:30
Deskové a logické hry - Mgr. Monika Koudelková - čtvrtek 14:30-16:00
 

číst dále...
Uzavření školy
13.10.2020

Od 14. 10. do 23. 10. 2020 přechází celá škola na distanční způsob vzdělávání. Výuka bude probíhat dle upravených rozvrhů, které žákům předali třídní učitelé. Distanční výuka je povinná. Osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání se zakazuje.

Distanční výuka
- výuka online v Googlu Suite (Classroom, Meet) – výuka je povinná
- upravený rozvrh žáci obdrželi (nevyučuje se – HV, VV, ČSP, TV)
- informace pro rodiče – Bakaláři Komens
 
Školní družina je uzavřená.

Školní jídelna nadále funguje v režimu provozoven stravovacích služeb.
Konzumace ve školní jídelně za dodržování aktuálních hygienických opatření.
Výdej jídel žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem:
11:30 – 12:00 – mohou vyzvednout obědy zákonní zástupci
12:00 – 14:15 – přihlášení žáci 1. a 2. stupně

V týdnu od 26. 10. do 30. 10 2020 probíhají podzimní (i tzv. covidové) prázdniny.

Škola nevydává potvrzení na ošetřovné, potvrzení je nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce.
Viz informace o ošetřovném

V případě dotazů kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy.

Děkujeme Vám za spolupráci a prosíme Vás, sledujte web školy s dalšími informacemi.

Mgr. Markéta Benešová

číst dále...

Všichni žáci, kteří se budou vzdělávat distančním způsobem, mají dle nové metodiky MŠMT nárok na dotovaný oběd.
Z tohoto důvodu školní jídelna žádá všechny zákonné zástupce, kteří nebudou mít v době distanční výuky zájem o školní stravování svého dítěte, aby si obědy odhlásili.
 
Možnost odhlášení:
www.jidelna.cz
e mail:dvorackova@zsbitovska.cz
tel. 261 264 062

Telefonické odhlášení je možné vždy nejpozději do 7.00 na daný den út - pá nebo do 8:00 v pondělí.
 
Bližší časový harmonogram o vydávání obědů obdržíte během dne.
Žáci se budou moci naobědvat ve škole nebo si oběd mohou odnést domů ve vlastních jídlonosičích.
 
 
Děkujeme za spolupráci
Mgr. Markéta Benešová
 

číst dále...

Vážení rodiče,
zde jsou informace, jak bude u nás vypadat výuka od 12. 10. do 30. 10. 2020.

12. 10. – 16. 10. 2020

Výuka ve škole 6. a 8. ročníky 1. stupeň
Distanční výuka 7. a 9. ročníky  


19. 10. – 23. 10. 2020
Výuka ve škole 7. a 9. ročníky 1. stupeň
Distanční výuka 6. a 8. ročníky  

 Výuka ve škole
- dle rozvrhu
- informace pro rodiče – Bakaláři Komens
- plavání pro 2., 3., 4. ročníky je na říjen zrušeno
- hudební výchova – zpěv - je na 1. a 2. stupni zakázán
- tělesná výchova – 1. stupeň může cvičit, 2. stupeň zákaz cvičení
 
Distanční výuka
- výuka online v Googlu Suite (Classroom, Meet) – výuka je povinná
- upravený rozvrh žáci obdrželi (nevyučuje se – HV, VV, ČSP, TV)
- informace pro rodiče – Bakaláři Komens
 
Školní družina funguje bez omezení.
 
Školní jídelna pro žáky v distanční výuce je zajištěna od 13:40 – 14:30. Pokud žák na oběd nepůjde, musí si oběd odhlásit.

Podzimní prázdniny
26. - 27. 10 a 29. - 30. 10. 2020

V případě dotazů kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy. Rádi Vám vše vysvětlíme. Pevně věřím, že se všichni společně uvidíme 2. 11. 2020 opět ve škole.

Mgr. Markéta Benešová
 

číst dále...
Kroužky AJm
2.10.2020

V týdnu od 5. 10. do 9. 10. 2020 se nekonají kroužky AJm (anglický jazyk s rodilým mluvčím).

číst dále...

Vážení rodiče,
 

od školního roku 2019/2020 je spolek rodičů Želva Melichar součástí základní školy Bítovská.. Všichni zákonní zástupci svých dětí přispívají do spolku rodičů při ZŠ Bítovská na školní rok částku 500,-Kč za dítě.
Příspěvek rodičů je v průběhu školního roku využíván k účelům finanční podpory žáků v rámci plánovaných školních akcí a projektových činností vzdělávání, dále možného kulturního využití (ples žáků 9. ročníku), příp. hmotné podpory žáků (dárek ke Dni dětí nebo pasování prvňáčků).
 
 

číst dále...

Vážení rodiče,

v souvislosti se zprávami o vývoji epidemiologické situace v Praze, zveřejňovanými úvahami o plánovaných opatřeních a na základě vašich dotazů, považuji za potřebné informovat Vás o situaci u nás ve škole.
Pan ministr zdravotnictví doporučuje ředitelům vyhlásit na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno. Jistě víte, že ředitelské volno v naší škole je vyhlášeno již na 16. 11. 2020. Uvědomuji si, že ředitelské volno může být pro rodiny komplikací, a proto jsem se rozhodla, že v pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno nevyhlásím. Jsme rádi, že děti mohou být ve škole a učit se.
Pokud se individuálně rozhodnete, že v tento den svého syna nebo dceru necháte doma, stačí jako omluvu do Průkazu žáka napsat – preventivní opatření.

Přeji Vám všem pevné zdraví
Mgr. Markéta Benešová

číst dále...
Sběr papíru
16.9.2020

Sběr papíru se uskuteční 21. - 25. září 2020 v jiném režimu - vzhledem k epidemiologické situaci.

Papír můžete nosit v čase 7:15 - 8:00 přes parkoviště školy, kde bude skládán, ALE NEVÁŽEN, vzhledem k tomu, že nemůžeme pustit velké množství cizích osob do vnitřních prostor školy.

Za Vaši účast a podporu děkujeme.

číst dále...

Vážení rodiče,
 
pro přihlášené žáky uvádíme termíny kroužků AJm (anglický jazyk s rodilým mluvčím). Otevřely se skupiny pouze pro 1. - 3. ročník. Žákům 4. – 5. ročníku budou vráceny platby.

číst dále...
Ročenka
4.9.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

posíláme Vám pozdrav z loňského školního roku.

Ročenka školní rok 2019/20

číst dále...

Drazí rodiče, milé děti,

dovolte nám jménem spolku rodičů Želva Melichar Vás doslova všechny uvítat ve škole!

Každý z nás má od nového školního roku svá očekávání. A to, když skončený školní rok vnímáme jako "nedokončený", to požadavky na ten nadcházející dále umocňuje. Spolek rodičů proto letos hodlá dokončit veškeré plány z roku minulého, především se jedná o společný projekt se školou, kterým je vybudování workoutového hřiště v areálu školy. Dále hodláme podpořit rozvoj školního časopisu, který by měl sloužil i jako zdroj informací pro rodiče.

 

číst dále...

Na naší škole jsme se rozhodli, že od 1. 9. 2020 budeme zatím po dobu 14 dní používat ve společných prostorech roušky (chodby, školní jídelna). O další situaci budete informováni na stránkách školy.

číst dále...

Vážení rodiče, milí žáci,
 
stojíme před zahájením nového školního roku, o kterém s jistotou můžeme říct, že nebude standardní. Dovolte mi proto, abych Vás seznámila s některými opatřeními, které mají pomoci minimalizovat omezení v souvislosti s případnými mimořádnými opatřeními MŠMT, MZČR a KHS, pokud nastanou.

číst dále...

Vážení rodiče a žáci,
nový školní rok zahájíme 1. 9. 2020.
 

Žáci prvních ročníků budou slavnostně přivítáni v 8,30 hod. na školním hřišti. Zde na ně budou čekat jejich paní učitelky a vychovatelky. Po přivítání děti  půjdou do své třídy. Bohužel z důvodu epidemiologické situace rodiče nemohou společně se svými dětmi do tříd. Třídní schůzky rodičů 1. ročníků se budou konat po ukončení slavnostního zahájení ve venkovních učebnách (1. A  u pavilonu C, 1. B u pavilonu D).
 
Žáci 2. – 9. ročníků se setkají v 8,00 hod. ve své kmenové třídě.  
2. ročník pavilon D
3. ročník pavilon E
4. ročník pavilon D
5. ročník pavilon D
6. A – pav. B, 6. B – pav. G, 6. C – pav. B
7. A – pav. G, 7. B – pav. B
8. A, B – pav. B
9. A, B – pav. G, 9. C – pav. B
 
Organizace prvního týdne školního roku 2020/2021

1. 9. 2020
1. ročník   8,30 – 10,30 hod. (včetně třídních schůzek s rodiči)
2. – 9. ročník 8,00 – 9,40 hod.
ŠD 7,00 – 7,40 hod. a 9,40 – 17,30 hod.
ŠJ   11,50 – 13,30 hod.
Noví žáci – sejdeme se v 7,30 hod. před pav. A, kde na Vás budou čekat třídní učitelé.

2. 9. 2020
1. ročník 8,00 – 9,40 hod.
2. – 5. ročník  8,00 – 11,50 hod. (dle rozpisu tříd, následuje oběd)
6. – 9. ročník  8,00 – 12,35 hod. (dle rozpisu tříd, následuje oběd)
ŠD  7,00 – 7,40 hod. a 9,40 – 17,30 hod.
ŠJ   11,50 – 13,30 hod.

3. 9. 2020
1. ročník 8,00 – 9,40 hod.
2. – 9. ročník výuka dle rozvrhu (v plném rozsahu)

4. 9. 2020
1. ročník 8,00 – 9,40 hod.
2. – 9. ročník výuka dle rozvrhu (v plném rozsahu)


Přejeme Vám hodně úspěchů v novém školním roce a těšíme se na Vás!   

číst dále...

Vážení rodiče,

do 1. 9. 2020 můžete stále přihlásit své dítě na kroužek Anglického jazyka s rodilým mluvčím.

Přihlášku proveďte v aplikaci Kroužky na webových stránkách školy. Zároveň Vás žádáme o úhradu patřičné platby.

číst dále...

Vážení rodiče, 
rádi bychom Vás informovali o nové spolupráci s trenéry na naší škole. Můžete se těšit na nové kroužky, skupinové a individuální tréninky pro děti, maminky, tatínky, babičky, dědečky. Pro více informací sledujte na našem webu sportovní klub Želvička.

číst dále...

V týdnu od 8. 6. do 12. 6. 2020 neprobíhá ve škole příprava na přijímací zkoušky. Všem našim žákům přejeme při  přijímacích zkouškách hodně štěstí.

číst dále...

Vážení rodiče,
podařilo se nám získat od CK 2 vyjádření, že souhlasí s odstoupením od smlouvy a všechny finanční prostředky nám vrátí na účet školy. Jakmile budou peníze na účtu školy, budeme je vracet na Vaše účty.
Mgr. Markéta Benešová

číst dále...

Od 1.6.2020 vaříme ve školní jídelně obědy pro cizí strávníky za těchto podmínek:

1. Obědy musí být předem objednané a zaplacené.
2. Budeme vydávat hlavní jídlo bez polévky, POUZE V MENUBOXECH.
3. Výdej od 12,30 - 13,00 hod. bočním vchodem pavilonu A, (u parkoviště).
4. Cena jídla 75.- Kč.
5. Školní jídelna bude v provozu i v červenci 2020.

číst dále...

Příchod do školy
1. A                       7, 50 hod. vchod branka              
1. B                       8, 00 hod. vchod branka                            
2. A                       8, 10 hod. vchod branka              
2. B                       7,40  hod. vchod branka
              
2. C                       8, 10 hod. hlavní vchod
3. AB KDL            7, 50 hod. hlavní vchod
3. BA KUB           8, 00 hod. hlavní vchod
4. A                       7, 40 hod. hlavní vchod
              
4. B                       8, 00 hod. vchod parkoviště
4. AB+                  8, 20 hod. vchod parkoviště
5. A                       7, 50 hod. vchod parkoviště        1. skupina
5. A                       11, 50 hod. vchod parkoviště      2. skupina
5. B                       7, 40 hod. vchod parkoviště        1. skupina
5. B                       11, 55 hod. vchod parkoviště      2. skupina
5. C                       8, 10 hod. vchod parkoviště

Společně to zvládneme :-). Těšíme se na Vás :-)

číst dále...

Příspěvková organizace, Základní škola, Praha 4, Bítovská 1, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla podle ustanovení § 46, § 156, odst. 2. písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů o přijetí žáků.

číst dále...

Vážení rodiče,
s usnesením vlády České republiky č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 25.května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníků ve škole.
Docházka do školy není povinná a zařazení žáka do skupiny je na dobrovolném uvážení zákonných zástupců. Z tohoto důvodu potřebujeme Vaše vyjádření – vyplnění přihlášky do školní skupiny do 13. 5. 2020.
Vyplněné přihlášky, prosím odesílejte na jersakova@zsbitovska.cz.
 

číst dále...

Žáci 9. ročníků mají i nadále výuku online z domova. Mají pevně daný rozvrh online výuky. Přihlášení žáci se účastní osobně ve škole hodin přípravy na přijímací zkoušky. Uvedené hodiny budou zajištěné učiteli českého jazyka a matematiky. Žáci přinesou 12. 5. 2020 podepsaný originál čestného prohlášení s datem 12. 5. 2020. Bez tohoto dokumentu nemohou zahájit výuku.

číst dále...

Vážení rodiče a milí předškoláci!
Jednou z prvních zkušeností se školou je pro dítě zápis do 1. tříd. Na naší škole proběhl od 1. 4. do 30. 4. 2020. V letošním roce sice netradičně, bez dětí. Vše jsme, ale zvládli bez problémů. Potěšil nás velký zájem o naši školu. Zápisu se zúčastnilo 75 dětí.

Děkuji všem kolegyním za jejich práci.
Mé poděkování patří i všem rodičům, kteří k zápisu přišli. Vaší důvěry si velice vážíme a těšíme se na spolupráci.     
                                                                                                                                                                 Mgr. Markéta Benešová  

číst dále...

Vážení rodiče,

plně si uvědomujeme, že v současné době máte obavy dát své dítě do školy, z toho důvodu potřebujeme co nejrychleji zjistit Váš zájem o výuku 9. ročníku. Chceme zodpovědně zajistit potřebné podmínky, a všichni chceme dát Vašim dětem zároveň naši podporu v přípravě k přijímacímu řízení na střední školy.
Podrobnější informace Vám předají TU. Přihlášky posílejte na jersakova@zsbitovska.cz.

                                                                                                                                            Mgr. Markéta Benešová

číst dále...

Vážení rodiče,

rozhodli jsme se z důvodů Vaší poptávky k Bakalářům rozšířit online výuku v Google Suite na celém druhém stupni.
V týdnu od 27. dubna byl zkouškový režim v šestých ročnících a od 4. května rozšiřujeme výuku v 7. až 9. ročnících. Hodiny budou sloužit k výkladu i ke konzultacím mezi žáky.
Ve čtvrtek 30. 4. všichni žáci 7. až 9. ročníků dostali od třídních učitelů přístupové údaje. Email slouží pouze jako přihlašovací údaj.
Rozvrhy online výuky dané třídy naleznete na webových stránkách v dokumentech - rozvrhy pro online výuku a v další záložce otázky a odpovědi jsou pro Vás připraveny návody, jak se přihlásit do Google, jak pracovat v Google Claasroom a Google Meet.
                                                                                                                                                                   Mgr. Markéta Benešová

číst dále...

Vyzvednutí pracovních sešitů z matematiky (1. a 2. třídy)  a písanek (1. třídy) proběhne následovně:
2. ročník - pondělí 4. 5. v době od 7,30 – 17,00 hod. u pavilonu A – bočním okénkem
1. ročník - úterý 5. 5. v době od 7,30 - 17,00 hod. u pavilonu A - bočním okénkem

PROSÍME, PRACOVNÍ SEŠITY VYZVEDÁVEJTE BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ !
Děkujeme
Třídní učitelky 1. a 2. tříd

číst dále...
Veselé Velikonoce
11.4.2020

Příjemné prožití velikonočních svátků,
hodně jarního sluníčka,
pevné zdraví a optimismus do dalších dní 


přejí všem dětem, rodičům a přátelům školy
Markéta Benešová a kolektiv zaměstnanců
                               

číst dále...

Vážení rodiče žáků 6. ročníků,
v novém školním roce 2020/2021 pokračujeme ve výuce podle vzdělávacího programu „Okna dokořán“. Všichni žáci od 7. ročníku mají povinný druhý cizí jazyk.

číst dále...

Pouze v nutných  případech jsme Vám  k dispozici 1. a 2. 4. od 8,00  do 12,30 hod. v kanceláři školy. Z důvodu nařízení MŠMT objednání na zápisy neplatí. V případě nutné návštěvy školy v těchto termínech se předem domluvte na e-mailu benesova@zsbitovska.cz.
Děkujeme za pochopení
Mgr. Markéta Benešová

číst dále...
Týdenní plány
29.3.2020

Každé pondělí bude na webových stránkách v záložce Dokumenty - Týdenní plány - vyvěšen plán učiva na celý týden pro danou třídu. Jednotlivé domácí úkoly, prezentace a další podklady budete mít stále v Bakalářích.

číst dále...
Nové informace
29.3.2020

Vážení rodiče,
ráda bych Vás touto cestou pozdravila a předala Vám několik důležitých informací.

Chci poděkovat Vám rodičům, učitelům, ale i žákům, jakým způsobem jste k nové situaci přistoupili. Nasazení ze všech stran je vysoké a pro všechny je to náročné. Přesto pevně věřím po rozhovorech s učiteli, rodiči i žáky, že jsme se zaběhli v novém způsobu výuky a hladina stresu se nám daří postupně trochu snižovat. Děkuji za Vaši podporu.

číst dále...

Vážení rodiče,
v letošním roce nás čeká netradiční zápis. Proběhne pouze formální část zápisu, při které budeme postupovat s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu s právními předpisy. V případě nejasností, volejte na telefon 261 261 887 nebo pište na e - mail benesova@zsbitovska.cz. Aktualizované údaje naleznete zde.

číst dále...
Inspirace pro Vás
22.3.2020

Milí rodiče, milí žáci,

víme, že situace se zavřením škol je složitá. Proto jsme pro Vás, kteří budou mít chuť doma tvořit, přemýšlet a bavit se, připravili tyto nápady. Průběžně Vám na Dokumenty – Inspirace pro Vás budeme vkládat různé nápady, které mají sloužit k Vašemu aktivnímu odpočinku doma. A pokud budete chtít, můžete své výsledky pomocí fotek posílat zpět na adresu školy: skola@zsbitovska.cz

číst dále...
Informace
15.3.2020

Vážení rodiče,

dovolte mi několik informací ke komunikaci školy s Vámi, s Vašimi dětmi a k aktuálnímu chodu školy.
 

číst dále...
LVK
13.3.2020

Děti se vráví z LVK v sobotu mezi 11,30 - 12,00 hod. V případě zpoždění Vás děti upozorní přes telefon.

číst dále...

Vážení rodiče,

s platností od středy 11. 3. 2020, dle nařízení vlády je až do odvolání škola uzavřena. V provozu není ani školní družina a školní jídelna. Žáci mají obědy automaticky odhlášeny. Žáci budou dostávat informace od vyučujících prostřednictvím systému Komens, popřípadě individuální konzultací s příslušnými učiteli přes jejich školní e-mail. /kontakty na webu školy/.

číst dále...

Vážení rodiče, 
od středy 11. 3. 2020 jsou uzavřené veškeré základní školy. Sledujte web školy, průběžně Vás budeme informovat.
 
Mgr. Markéta Benešová

číst dále...
Informace
8.3.2020

Vážení rodiče,

provoz školy je v bežném režimu. V případě změny situace Vás budeme informovat.

Mimořádné opatření MZ ČR  z  6.3.2020  

Mgr. Markéta Benešová

číst dále...
Informace
3.3.2020

 Vážení rodiče,

jelikož se na nás obracíte v souvislosti se šířením koronaviru COVID - 19, sdělujeme následující:

- výuka probíhá bez omezení
- řídíme se pokyny MŠMT a Ministerstva zdravotnictví
- dodržujeme zvýšenou hygienu

V případě nových skutečností Vás budeme informovat.

Děkujeme za součinnost a Váš zájem.

Vedení školy

číst dále...

Od 27. 2. 2020 – čtvrtek, otevíráme kroužek Gymnastická příprava. Cena kroužku je 600 Kč. Kroužek bude probíhat v tělocvičně v časech:
1. – 4. ročník: 15,40 – 16,40 hodin
5. – 9. ročník: 16,40 – 17,40 hodin
Můžete své děti přihlásit přes aplikaci na stránkách školy – Školní rok 2019/2020 - záložka Zájmové kroužky

číst dále...
Sběr papíru
2.2.2020

Březnový sběr papíru zrušen

Vzhledem k velice nízké výkupní ceně starého papíru se ruší březnový sběr, další je až do odvolání pozastaven. Dle svozové firmy se nevyplatí starý papír vykupovat, škola by musela dotovat i odvoz. Problém nastal celoplošně, sběrny druhotných surovin mají plné sklady, navíc je trh plný kůrovcového dřeva.
Děkujeme za pochopení.

číst dále...

Vážení rodiče,

v sekci školní rok – zájmové kroužky je vložena aktuální nabídka kroužků na 2. pololetí školního roku 2019/2020. On-line systém bude spuštěn 22. 1. 2020 v 8.00 hod. Do kroužků na 2. pololetí jsou přednostně zapsané děti z 1. pololetí. Pokud v kroužku nechcete pokračovat, zavolejte na telefonní číslo 261 261 887 a své dítě odhlaste. Uvolníte tím místo dalšímu zájemci. Platbu za druhé pololetí je nutno provést do 30. 1. 2020 (použijete stejný variabilní symbol, jako pro platbu 1. pololetí, aktuální cenu najdete v systému www.krouzkyzsbitovska.cz). Pokud do tohoto termínu nebude platba uhrazena, Vaše dítě bude automaticky vyřazeno z kroužku.

číst dále...

Srdečně Vás zveme na setkání žáků, rodičů a přátel školy dne 17. 12. 2019, od 15,30 – 17,30 hodin do školní jídelny, pavilon A.
 
Od 17, 00 hodin vystoupení žáků školy
 
Program:
Beseda o Vánocích ve světě, o tradicích vánočních svátků
Vánoční tvoření - TVOŘENÍ DĚTÍ S RODIČI
Vystoupení žáků školy
 

 

číst dále...

Projekt Abeceda peněz České spořitelny je realizována již několikátým rokem. Při závěrečném hodnocení byli žáci 4.B vyhlášeni za nejúspěšnější třídu a ZŠ Bítovská jako nej škola. Trhli jsme rekord v prodeji výrobků! Děkujeme žákům  za reprezentaci,  paní učitelce Jonášové za organizaci a České spořitelně za možnost se zúčastnit.

číst dále...

V pondělí 2. 12. 2019 jsou všichni rodiče našich žáků, rodiče budoucích prvňáčků i ostatní veřejnost srdečně zváni na Den otevřených dveří.
Během Dne otevřených dveří v době od 15:00 a 17:00 hod. budou informativní schůzky s vedením školy v pav. A a následná prohlídka školy.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

číst dále...

Podpořte své spolužáky ze 4.B!
V rámci projektu Abeceda peněz (finanční gramotnost) si žáci 4.B založili vlastní firmu - Bíželva, vyrobili vánoční ozdoby, dekorace, napekli perníčky. To vše budou prodávat na VÁNOČNÍM JARMARKU již tento čtvrtek 28.11.2019 od 14:00 do 17:00 hod. v pobočce České spořitelny blízko obchodního domu DBK Budějovická. Všichni jste srdečně zváni!

 

číst dále...
Krampus show
7.11.2019

Spolek Želva Melichar Vás srdečně zve ve středu 27.11.2019 od 16:00 do 18:30 hod. na Krampus show.

číst dále...

Srdečně zveme žáky v doprovodu rodičů na lampionový průvod, který se koná dne 11.11.2019 od 17:00 hod.
Program:
Hudebně recitační představení žáků III. oddělení ŠD na malém hřišti
Lampionový průvod
Sladká odměna od sv. Martina
 

číst dále...
Projekt Edison
1.11.2019

Vážení rodiče,
dne 13.11. a 20.11. 2019 od 16:00 - 18:00 hod. se bude ve školní jídelně konat odborně tematické setkání s názvem Projekt Edison. Srdečně zveme rodiče a žáky.

číst dále...
Jarmark 4.B
31.10.2019

Srdečně Vás zveme dne 28.11.2019 od 14:00 hod. do 17:00 hod. na předvánoční jarmark 4.B, který se koná u České spořitelny (hlavní vchod do DBK).

číst dále...
Havárie vody
23.10.2019

Vážení rodiče,
v současné době voda ve škole teče. Dle vyjádření PVK, zjišťují rozsah havárie a následně se rozhodnou, zda uzavřou další obvody. Sledujte stránky školy, budeme Vás informovat.

číst dále...

Vážení rodiče.

v úterý 8.10. 2019 od 17:00 hodin se koná v jídelně školy seminář na téma  Bezpečné chování v elektronickém světě, který realizují lektoři Městské policie hl. m. Prahy. Téma zahrnuje upozornění na úskalí elektronické komunikace na sociálních sítích, rizika on-line her, nebezpečí hrozící při zpřístupnění osobních dat a problematiku kyberšikany. Délka trvání semináře je 90 minut podle zájmu posluchačů. Srdečně Vás zveme.

číst dále...

Vážení rodiče,

vzhledem k nenaplnění kapacity volejbalu pro druhý stupeň se uvolnilo místo v tělocvičně. Otevíráme volejbalovou přípravku pro 1. a 2. třídu ve středu od 14:45 do 15:45 hod. Kroužek bude otevřen pouze při přihlášení minimálního počtu 10 dětí. 
Omlouvám se za vzniklé komplikace. Mgr. Radek Voštiňák

číst dále...
Platby
12.9.2019

Upozornění pro rodiče!

Žádáme rodiče, aby platili na správná čísla účtů. V případě platby na špatný účet, musíme finanční částku vrátit zpět.
- účet školní jídelny 50016-2000837379/0800 – pouze stravné
- účet školy 2000837379/0800 – všechny ostatní platby

Děkujeme

číst dále...

Třídní schůzky pro 2. - 5. ročník začínají od 17::00 hod. ve školní jídelně (pav. A).
Třídní schůzky pro 6. - 9. ročník začínají od 18:00 hod. ve školní jídelně (pav. A).

číst dále...
Odstávka vody
5.9.2019

Vážení rodiče,
dne 6.9.2019 od 14:00 hod. nepoteče v areálu ZŠ Bítovská voda. Prosíme Vás, zda si můžete vyzvednout děti ze školní družiny dříve. Provoz ŠD bude zajištěn do 17:30 hod.
Děkujeme za pochopení a pomoc.

číst dále...

V sekci školní rok - zájmové kroužky jsou vloženy  kroužky na 1. pololetí školního roku 2019/20.
Kroužky španělského jazyka budou řešeny individuálně. Ve skupině bude max. 16 žáků. V případě vyššího zájmu, budeme hodiny španělského jazyka navyšovat.
Pozn. kroužky zdarma (Š) jsou hrazeny ze Šablon II.

číst dále...

Vážení rodiče a žáci,
nový školní rok zahájíme 2. 9. 2019.
 

Žáci prvních ročníků budou slavnostně přivítáni v 8,30 hod. ve školní jídelně. Zde na ně budou čekat jejich paní učitelky a vychovatelky. Po přivítání děti s rodiči půjdou do své třídy.
Žáci 2. – 9. ročníků se setkají v 8,00 hod. ve své kmenové třídě.  

Organizace prvního týdne školního roku 2019/2020

2. 9. 2019
1. ročník              8,30 – 10,15 hod. (včetně třídních schůzek s rodiči)
2. – 9. ročník       8,00 – 9,40 hod.
ŠD                       7,00 – 7,40 hod. a 9,40 – 17,30 hod.
ŠJ                       11,30 – 13,30 hod.
Noví žáci – sejdeme se v 7,40 hod. v pav. A, v 1. patře, kde na Vás budou čekat třídní učitelé.

3. 9. 2019
1. ročník              8,00 – 9,40 hod.
2. – 5. ročník       8,00 – 11,50 hod. (dle rozpisu tříd, následuje oběd)
6. – 9. ročník       8,00 – 12,45 hod. (dle rozpisu tříd, následuje oběd)
ŠD                       7,00 – 7,40 hod. a 9,40 – 17,30 hod.
ŠJ                       11,30 – 13,30 hod.
 
4. 9. 2019
1. ročník              8,00 – 9,40 hod.
2. – 9. ročník      výuka dle rozvrhu
 
Přejeme Vám hodně úspěchů v novém školním roce!   
 

číst dále...

Posíláme Vám prázdninový pozdrav formou vzpomínky na loňský školní rok.
Od příštího týdne budou na webu školy už jen informace o novém školním roce.  
Přejeme Vám krásný zbytek léta.
 Ročenka školní rok 2018 /2019

číst dále...

Vážení rodiče,

prosím, vyzvedněte si rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání v kanceláři školy. Dne 2. a 3. 5. 2019 od 8:00 – 14:00 hod., od 6.5. od 7:30 - 15:30 hod. Zároveň obdržíte  informace k projektu „Těšíme se do školy“ a k anglickému jazyku s rodilým mluvčím.
Informativní schůzka pro rodiče budoucích 1. tříd proběhne 24. 6. 2019 od 17:00 hod.

číst dále...

Příspěvková organizace, Základní škola, Praha 4, Bítovská 1, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla podle ustanovení § 46, § 156, odst. 2. písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů o přijetí žáků.
 

číst dále...

Dne 29. dubna od 7,30 hodin proběhne ve sborovně školy losování uchazečů o přijetí do 1. ročníku. Losováno bude z kategorie II, děti s trvalým pobytem v MČ Praha 4 (viz. kritéria Přijímání žáků do 1. ročníku Základní školy, Praha 4, Bítovská 1 pro školní rok 2019/2020). Výsledky zápisu (registrační čísla uchazečů) do 1. ročníku  budou zveřejněny do 2. května 2019 na webových stránkách školy a úřední desce.

číst dále...

Vážení rodiče a milí předškoláci!
Jednou z prvních zkušeností se školou je pro dítě zápis do 1. tříd. Ten na naší škole proběhl ve středu 3. a ve čtvrtek 4. dubna. Všechny děti se nám snažily ukázat, co všechno už umí a jak moc jsou šikovné. Bylo vidět, že se na zápis a následně do školy těší. Potěšil nás velký zájem o naši školu. Zápisu se zúčastnilo 79 dětí.
Děkuji všem kolegyním a kolegovi z 1. stupně i paní hospodářce za jejich práci. Děkuji za pomoc žákům 8. ročníku.
Mé poděkování patří i všem rodičům, kteří se svými dětmi k zápisu přišli. Vaší důvěry si velice vážíme a těšíme se na spolupráci .     
Mgr. Markéta Benešová 
ředitelka školy      

číst dále...
LVK - 7. den
15.3.2019

Snídaně proběhla velmi rychle. Všichni jsme jeli na Špičák a museli jsme stihnout skibus v 8.30. Do rána nasněžilo asi 5 cm vlhkého sněhu, skibus měl proto zpoždění.
Všechny skupiny zvládly sjezdovky i vleky na Špičáku perfektně.
Odpoledne jsme si balili lyže a před večeří jsme si předvedli výtvory na téma "Jak vznikl název Jizerské hory".

číst dále...
LVK - 6. den
14.3.2019

Skupina Špičák (napsala Linda Srpová)

Dnes měl skibus 10 minut zpoždění a i instruktor Jarda přišel dřív. Po půl hodině cesty jsme přijeli na sjezdovku. Lanovkou jsme vyjeli nahoru a tam jsme měli rozcvičku. Na rozježdění jsme jeli černomodrou sjezdovku. Kvalita sněhu dnes nebyla nic moc, ale lyžovat se dalo.

 

číst dále...
LVK - 5. den
13.3.2019

Dnes jsme měli budíček poněkud později. Měli jsme den bez lyžování a snowboardingu. Po snídani jsme šli na zasněženou louku bobovat, stavět sněhuláky a tak normálně blbnout. Vyzkoušeli jsme si sněžnice a kluzky (celkem zábava).

číst dále...
LVK - 4. den
12.3.2019

Skupina Špičák (napsala Maruška Chocholatá)
Dnes se k nám připojil Michael, který jezdil na snowboardu na Severáku. Ráno byl dobrý sníh, protože nasněžilo a nebyli plotny. Odpoledne už to bylo vyježděné a změklé. Vždycky když jsme jedli, tak instruktorka Kačka pila čaj a používala ho jako časomíru.
 

číst dále...
LVK - 3. den
11.3.2019

V noci se prohnala Jizerskými horami vichřice. Včerejší lyžovací den některé děti odrovnal tak, že to celé prospaly.
Dnes vám zážitky napíší děti.

číst dále...
LVK - 2. den
10.3.2019

Ráno jsme se probudili do zataženého dne. Světlým okamžikem byla snídaně. Teplé, čerstvě upečené houstičky voněly po celé jídelně.

číst dále...
LVK - 1. den
9.3.2019

Cesta autobusem utekla rychle, i když jsme se museli kvůli sesunuté silnici vracet a přes Bedřichov objíždět. Pan Kebl nás varoval, ale řidič netušil vůbec nic.
K obědu jsme měli polévku plnou nudliček a rizoto.

číst dále...

Dne 25.2.2019 pořádá školní družina pro děti KARNEVAL. Srdečně Vás zveme do školní jídelny od 14:30 do 15:30 hod.  Všichni mají šanci zúčastnit se soutěže O NEJKRASNĚJŠÍ MASKU.

číst dále...
Kroužek KERAMIKY
28.1.2019

Od  2. pololetí se otevírá kroužek KERAMIKY. Kroužek bude probíhat vždy v pondělí od 15,00 do 16,00 hod., cena 1.300 Kč (kapacita 12 dětí z 1. stupně). Přihlásit se můžete přes systém kroužky.

číst dále...

Vážení rodiče,
dne 14.1.2019 od 7:30 do 19:00 hod. proběhnou volby do školské rady. Volební lístky si můžete vyzvednout v kanceláři školy nebo u třídních učitelů během třídních schůzek. Podrobnosti naleznete zde.

číst dále...
Zájmové kroužky
13.1.2019

Vážení rodiče,
v sekci školní rok – zájmové kroužky je vložena aktuální nabídka kroužků na 2. pololetí školního roku 2018/2019. On-line systém bude spuštěn 15. 1. 2019 v 8.00 hod. Do kroužků na 2. pololetí jsou přednostně zapsané děti z 1. pololetí. Pokud v kroužku nechcete pokračovat, zavolejte na telefonní číslo 261 261 887 a své dítě odhlaste.

číst dále...
Bakaláři
10.1.2019

Od 10. ledna webová aplikace Bakaláři funguje bez problémů. Omlouváme se Vám za komplikace.

číst dále...
Bakaláři
8.1.2019

Vážení rodiče,
omlouváme se za dočasné problémy s webovou aplikací Bakaláři ve dnech 8. a 9. ledna 2019. Pracujeme na aktualizaci aplikace. Děkujeme za pochopení.

číst dále...
PF 2019
24.12.2018

Vážení rodiče a přátelé školy,
přejeme Vám spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky, v novém roce všechno dobré, hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
                                                                                                                                                            Vedení školy

číst dále...

Ředitelka Základní školy, Praha 4, Bítovská 1 vyhlašuje na 14. ledna 2019 volby níže uvedených členů školské rady na období 2019 - 2021:
 
1. Volba dvou členů školské rady za zákonné zástupce žáků
2. Volba dvou členů školské rady za pedagogické pracovníky školy
 
Veškeré informace naleznete v sekci školská rada.

číst dále...

V pondělí 3. 12. 2018 jsou všichni rodiče našich žáků, rodiče budoucích prvňáčků i  ostatní veřejnost srdečně zváni na Den otevřených dveří.
Během Dne otevřených dveří v době od 8:00 do 11:00 hod. a 15:00 do 16:30 hod. máte příležitost si prohlédnout prostory školy a dopolední vyučovací hodiny.
 

číst dále...
Projekt Edison
21.11.2018

Vážení rodiče,
dne 22.11. od 16:00 - 18:00 hod. se bude ve školní jídelně konat Global Village (setkání žáků se zahraničními studenty). Srdečně Vás zveme.

číst dále...
Světluška
18.10.2018

Žáci devátých tříd se ve dnech 10. – 14.9. zapojili do 16. ročníku sbírky pro nevidomé Světluška. Jejich nasazení bylo veliké a podařilo se jim nasbírat 32 642,-Kč.

číst dále...

 
Od listopadu otevíráme nový kroužek - Kroužek španělského jazyka s rodilým mluvčím -
pro 4. a 5. třídy Út 15,30 - 16,30 hod.
pro 6. a 7. třídy St 15,30 - 16,30 hod.
Cena kroužku 450 Kč (10 lekcí).
Přihlásit své děti můžete do 26.10.2018 na webových stránkách školy.


 

číst dále...

Otevřeli jsme pro Vaše děti (2. stupeň) nový kroužek - Literárně dramatické toulky, kroužek se koná ve středu od 14:15 do 15:15 hod. . Přihlásit se můžete v sekci zájmové kroužky.

číst dále...

V sekci Školní rok - Zájmové kroužky je vložena aktuální nabídka zájmových kroužků na 1. pololetí školního roku 2018/2019. On-line systém na přihlášení bude spuštěn 11.9.2018 v 8:00 hodin.
V případě, že nemáte počítač s přístupem k internetu, můžete využít počítač v kanceláři školy.

číst dále...

Vážení rodiče a žáci, nový školní rok zahájíme 3. 9. 2018.
Žáci prvních ročníků budou slavnostně přivítáni v 8,15 hod. na malém hřišti. Zde na ně budou čekat jejich paní učitelky a vychovatelky. Po přivítání děti s rodiči půjdou do své třídy.
S žáky 2. – 9. ročníků se sejdeme v 8,00 hod. na velkém hřišti. Po uvítání žáci společně s třídním učitelem odejdou do kmenové třídy.  
 

číst dále...

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že Česká spořitelna ruší tzv.sběrné účty, na které někteří z Vás zasílali stravné (povolení inkasa ze sporožirového účtu), jsme nuceni učinit změnu. Tato změna se týká i všech ostatních, kteří hradili stravné i jiným způsobem (trvalý příkaz, hotově apod.).
Z uvedeného důvodu musíme sjednotit platby stravného ke dni 1.9.2018.
Číslo účtu pouze pro stravování je: 50016-2000837379/0800. Variabilní symboly zůstávají stejné.
Ostatní platby zůstávají nezměněny!
Žádáme tedy všechny rodiče, aby přes prázdniny provedli změny v nastavení úhrad stravování. Podrobné informace najdete zde. Tuto informaci též obdrží žáci při převzetí vysvědčení.
Děkujeme za pochopení.
Vedení ZŠ

číst dále...

Vážení rodiče,
třídní schůzky rodičů žáků 1.tříd ve školním roce 2018/2019 se konají v pondělí 25.června 2018, v 17:00 hod., v pavilonu "E". (bylo chybně uvedeno - pondělí 26.6.) Seznamy tříd a rozdělení žáků bude před schůzkami vyvěšeno na vstupních dveří do pavilonu a na třídách.
Vedení ZŠ

číst dále...
LEPŠÍ MÍSTO
4.6.2018

 Základní školy v Praze 4 soutěží v projektu "Lepší místo" o 3x 50.000,. Kč na realizaci vlastního projektu.
 Projekt, zpracovali žáci 8.ročníku. Hlasujte pro projekt našich žáků, kteří svým nápadem chtějí zkvalitnit prostření v areálu naší školy. Pro získání některé z prvních tří cen (50 tis.Kč) potřebujeme co nejvíce Vašich hlasů. Informujte spolužáky, kamarády, rodiče a prarodiče o této soutěži a přesvěčte je, aby našemu projektu dali svůj hlas!

Veřejné hlasování na webu :
dne  28.5. se spustí možnost hlasování přes naše webové stránky, po přihlášení do aplikace lze hlasovat jednou pro vybraný projekt. viz.informační obrázek

Zde klikněte na odkaz na hlasování

 

číst dále...

Terezka se ve dnech 3. a 4. května 2018 zúčastnila Národní soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje. Vyhrála 1. cenu ve hře na baskřídlovku a 1. cenu ve hře na pozoun, ale hlavně se stala Absolutním vítězem ve hře na pozoun. Moc gratulujeme!

 

číst dále...

Od 14. do 19.5. si můžete prohlédnout výstavu obrázků ke Dni matek na téma  "Moje maminka", kterou pro vás připravili žáci ŠD. Obrázky jsou umístěny pod pergolou vedle ŠD.

číst dále...
Vstup do školy
10.4.2018

Ač nás a Městský úřad žádáte o otevření zadní brány u Akcentu pro vstup do školy, z technických důvodů toto není možné (již rozkopaný chodník). Dnes jsme se informovali, že od pátku by měla začít pokládka asfaltu na chodník, kdy předpokládáme, že by se vstupní branka u ŠD mohla otevírat v polovině týdne.

číst dále...
5.B
9.4.2018

Oznamujeme, že žáci 5.B dorazili v pořádku na místo akce.

číst dále...

ZŠ Bítovská společně s firmou Tenis pro děti nabízí kurzy tenisu pro děti. Lekce budou probíhat v úterý 15,00 - 16,00 hod. nebo ve středu 15,00 - 16,00 hod. První lekce se uskuteční 27.3.2018 na školním hřišti. Cena 1450 Kč/ 10 lekcí. Registrace do kurzu www.tenisprodeti.cz

číst dále...

V úterý 13.3.2018 se koná Den otevřených dveří (8,00 - 12,00 hod.). V každou celou hodinu bude komentovaná prohlídka školy, která začíná v pav. A. Těšíme se na Vás.

číst dále...

Milé děti a milí rodiče,
srdečně vás zveme do soutěže o nejkrásnější velikonoční kraslici - Bítovské vajíčko. Soutěž se koná od 1. do 24.3.2018, kdy můžete své kraslice, které společně doma vytvoříte, odevzdávat svým vychovatelkám.

 

číst dále...

Ve středu 14.2.2018 se žákyně 7. a 9. ročníku zúčastnily obvodního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce na ZŠ Filosofská. Viktoria Tancheva se v kategorii A1 umístila na skvělém 3. místě a Viktoria Šlapaková v kategorii A2 na krásném 7. místě.

číst dále...
ŠD - karneval
14.2.2018

Dne 19.2. se uskuteční karneval pro děti ze ŠD. Děti si přinesou z domova masky a od 14:30 do 15:45 hod.  budou mít ve školní jídelně připravený karnevalový rej a zábavné soutěže, včetně soutěže o nejhezčí masku.

číst dále...
ŠD - olympiáda
12.2.2018

Od 12.2. do 23.2. probíhá ve školní družině zimní olympiáda. Děti se mohou během odpoledního programu v ŠD zúčastnit různých soutěžních disciplín. 

číst dále...

Vážení rodiče, došlo k určitým změnám v rozvrhu vyučování ve 2. až 5.ročníku pro druhé pololetí. Změny jsou platné od 12.2.2018. Rozvrhy jsou zveřejněny na stránkách tříd.

číst dále...

30.ledna se kroužky florbalu pro 3.,4, a 5.ročník nekonají (splněný počet hodin za pololetí).
31.ledna odpadá kroužek moderní gymnastiky (splněný počet hodin za pololetí)
1.února odpadá kroužek kopané od 16:40 hod./pro 3.-4.ročník/.
1. února odpadá kroužek florbalu pro 1. a 2. ročník

číst dále...
Děti dětem
11.12.2017

Naše škola se i v letošním roce zúčastnila akce Děti dětem. Za nakoupené dětské pleny v hodnotě 5324,- Kč pomůžeme dětem z Dětského centra při Thomayerově nemocnici.

číst dále...

"Den otevřených dveří" před zápisem do 1.tříd, který se měl konat 12.12.2017 byl zrušen. Další termín je určen na 13.března 2018, zápis se koná 4. a 5.dubna 2018. Podrobné informace k zápisu budou zveřejněny na webu v lednu 2018.

číst dále...

Od 23.11 do 4.12. 2017  bude ŠD 2.A, 3.B a 3.C přemístěna z důvodu rekonstrukce podlahy do kmenových tříd (2.A - pavilon D, 3.B,C - pavilon E).

číst dále...

ŠD pořádá od 6. - 30.11.2017 - Tvoření rodičů s dětmi. Děti společně s rodiči vyrobí doma vánočního kapra. Kapr musí být z jakéhokoli lehkého materiálu (papír, plast, látka,....), aby šel zavěsit na stropní podhled před pavilonem ŠD.

číst dále...