Stáž pedagogů v Rakousku

Erasmus+ ve Vídni: Základní škola vysílá šestičlennou skupinu

V rámci programu Erasmus+ se šestičlenná skupina učitelů z naší základní školy vydala na vzdělávací cestu do Vídně. Tento program, který podporuje mezinárodní spolupráci a výměnu zkušeností mezi školami po celé Evropě, poskytl našim učitelům jedinečnou příležitost rozšířit své obzory a získat cenné zkušenosti mimo prostředí jejich domovské školy.
Cílem této návštěvy bylo poznávání rakouského vzdělávacího systému. Program zahrnoval návštěvy místních škol, účast na výuce a setkání s rakouskými učiteli. Tímto způsobem mohli naši učitelé nahlédnout do způsobu vzdělávání v jiné zemi a zároveň sdílet své vlastní zkušenosti a znalosti.
Seznámili se s tamními učiteli a žáky. Byly pro ně připraveny různé workshopy, kde mohli společně pracovat na projektech zaměřených na udržitelnost, technologii a kulturní výměnu. Kromě školních aktivit byl program obohacen o návštěvy kulturních památek.
Tento výjezd do Vídně byl pro naše učitele velkým přínosem. Nejenže si zlepšili své jazykové dovednosti a získali nové přátele, ale také se naučili pracovat v mezinárodním týmu a lépe porozuměli kulturním rozdílům a podobnostem. Učitelé získali cenné poznatky o rakouských metodách výuky a mohli si vyměnit zkušenosti s kolegy z jiných zemí.
Účast na programu Erasmus+ ve Vídni byla pro naši školu velkou událostí a úspěchem. Tento projekt nejenže obohatil vzdělávání, ale také posílil mezinárodní spolupráci a přátelství. 


 
 


Všechny novinky