Komunitně osvětové setkání

Srdečně Vás všechny zveme na Multikulturní vánoční setkání – zvyky a tradice, které se koná 6. 12. 2022  od 15:30 – 17:30 hod.
Všechny novinky