Povinně volitelné předměty pro žáky 6. ročníků

Vážení rodiče žáků 6. ročníků,
 
v novém školním roce 2022/2023 pokračujeme ve výuce podle vzdělávacího programu „Okna dokořán“. Všichni žáci od 7. ročníku mají povinný druhý cizí jazyk. Z důvodu přípravy rozvrhu a úvazků učitelů potřebujeme, abyste provedli výběr povinně volitelného předmětu. Na povinně volitelný předmět se musíte přihlásit na webových stránkách školy v sekci - školní rok - zájmové kroužky.

Údaje, prosíme, vyplňte po důkladném zvážení a považujte je za závazné. 

Případné změny na začátku školního roku již nejsou možné.

Přihlášení bude spuštěno 30. 3. 2022 v 8:00 hod.

Přihlášky vyplňte, prosím do 8. 4. 2022.
 
 
POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (2 VYUČ. HOD. / TÝDEN)
6. A
ŠJ (max 15 žáků)
NJ (max 15 žáků)

6. B
ŠJ (max 15 žáků)
NJ (max 15 žáků)


Všechny novinky