Testování od 3. 1. 2022

Vážení rodiče,
od 3. 1. 2022 dochází ke změně ve frekvenci a způsobu testování ve školách. 
 
Testování všech žáků a zaměstnanců školy včetně očkovaných a těch, kteří prodělali onemocnění Covid-19, je prováděno antigenními testy každé pondělí a čtvrtek ráno.

Testování bude probíhat stejným způsobem jako doposud. Během první vyučovací hodiny.

Všichni žáci i zaměstnanci školy mají po celou dobu testování, až do výsledků nasazené roušky nebo respirátory. Teprve po dokončení je mohou sundat /když jsou všechny testy negativní/.
 
Škola bude nahlašovat všechny pozitivně testované žáky a zaměstnance rovnou do centrálního systému, ten bude následně generovat každému jednotlivci žádanku na konfirmační PCR test, který obdrží zákonný zástupce  sms zprávou.
 
V případě zjištění pozitivního výsledku u žáka při pondělním testování budeme obratem kontaktovat jeho zákonné zástupce, třída pokračuje ve výuce a nenastupuje do karantény.
V případě zjištění pozitivního výsledku u žáka při čtvrtečním testování budeme obratem kontaktovat jeho zákonné zástupce a třída přechází do tzv. režimu „test to stay“, kdy spolužáci pokračují v prezenčním vzdělávání až do zjištění výsledku konfirmačního PCR testu dotčeného žáka. V rámci tohoto režimu se spolužáci testují denně ráno před začátkem vyučování; používají ochranu dýchacích cest i během vyučování a přestávek ve třídě s výjimkou doby konzumace potravin a nápojů.
 
Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly nejdéle před 3 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. V takovém případě žádáme o potvrzení výsledku testu, provedeném na certifikovaném odběrovém místě.
 
Podmínkou vstupu žáka do školy je absolvování antigenního testu. Žák, který přijde do školy v pondělí a ve čtvrtek později, nebo jiný den v týdnu, se dodatečně rovněž musí podrobit testu.
 
Informace pro školy 
Leták pro rodiče 
 
Děkujeme Vám za spolupráci.
S pozdravem

Mgr. Markéta Benešová


Všechny novinky