​Poděkování spolku rodičů Želva Melichar

7.7.2021

Vážení rodiče,
rádi bychom Vás s koncem školního roku touto cestou oslovili a poděkovali Vám za spolupráci. Jako spolek rodičů zastupujeme zájmy rodičů. A i díky tomu jsme opět narostli, jsme o rok starší, a i jsme se hodně naučili.
Zdárně se nám daří získávat grantové prostředky, když z loňských 75 tis. Kč se nám podařilo pro letošní rok zajistit podporu ve výši 100 tis. Kč, čímž jsme opět přesáhli výši členských poplatků a rozšířili naši angažovanost na základní škole Bítovská.

Ihned v září jsme přivítali prvňáčky, abychom se pak v červnu rozloučili s těmi nejstaršími. Mezitím jsme tradičně přispěli na knihy do lavic. Dokončili jsme velkou investici do work-outového hřiště, zajistili květinovou výzdobu oken školy, chystáme se na opravu stolů na stolní tenis a nákup potřebného vybavení. Opět se budeme mimo pravidelnou pomoc škole snažit zajistit dětem zajímavý kulturní a vzdělávací program, na který teď příliš nedošlo, a rozvinout potenciál školního časopisu, aby by zdrojem informací i pro rodiče.
Jde nám o to, aby naše děti do školy rády chodily a nerady ji opouštěly.


Děkujeme za Vaši podporu a máte-li chuť se na nás obrátit s jakýmkoli podnětem či pomocí, neváhejte. Jsme tu pro Vás, rodiče.

Těšíme se v novém školním roce na viděnou. Krásné prázdniny,

Vaše vedení sdružení rodičů Želva Melichar, z.s.
zelva.melichar@gmail.com


I my děkujeme členům spolku Želva Melichar za všechny společné akce a podporu. A těšíme se na spolupráci v příštím školním roce.
Mgr. Markéta BenešováVšechny novinky