Výuka od 1. - 21. 3. 2021

Ve všech ročnících probíhá distanční výuka dle rozvrhů. 

Školní jídelna nadále funguje v režimu provozoven stravovacích služeb.
Výdej jídel žákům a zákonným zástupcům od 11:30 – 14:15 hod. Obědy se mohou odebírat  u výdejního okénka (okénko u školního parkoviště, pav. A). Všichni žáci mají obědy odhlášené, pokud máte o obědy zájem, musíte si je přihlásit.

Školní družina uzavřena.

Kancelář školy otevřena denně od 7:30 - 15:30 hod.

Škola nevydává potvrzení na ošetřovné, potvrzení je nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce.

V případě dotazů kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy.

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

Mgr. Markéta Benešová


Všechny novinky