Dotazníkové šetření

V posledním týdnu měsíce října byla rodičům prostřednictvím Bakalářů odeslána žádost na vyplnění dotazníku k on-line výuce.
Zúčastnilo se jí celkem 225 respondentů.

Dotazníkové šetření 

Děkujeme za Vaše názory a postřehy.

Mgr. Markéta Benešová


Všechny novinky