Hodnocení žáků ve 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Škola postupuje dle metodického doporučení k hodnocení druhého pololetí 2019/2020 vydanou MŠMT ČR a vyhláškou č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.
 
Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
- podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána,
- podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky. Žák má do 12. 6. možnost doplnit a doložit vyučujícím chybějící podklady pro hodnocení,
- podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin,
- podklady z konzultací a případných přezkoušení, které proběhnou v červnu. V Bakalářích můžete zkontrolovat známku, dle  váženého průměru, který bude odpovídat hodnocení na vysvědčení. V případě nesouhlasu s hodnocením má zákonný zástupce možnost požádat o komisionální přezkoušení, nejpozději 3 dny po obdržení vysvědčení.,
- podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Vyhláškou č. 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020 O hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 .

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

O vydávání vysvědčení budete informováni na stránkách školy.

Mgr. Markéta Benešová
 


Všechny novinky