Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku

Příspěvková organizace, Základní škola, Praha 4, Bítovská 1, zastoupená ředitelkou školy, rozhodla podle ustanovení § 46, § 156, odst. 2. písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů o přijetí žáků.

Vážení rodiče,
prosím, vyzvedněte si rozhodnutí o přijetí v kanceláři školy. Od 18. 5. do  20. 5. 2020 od 7,30 – 15,30 hod
.
 


Všechny novinky