Informace k zahájení nového školního roku 2018/2019

Vážení rodiče a žáci,
nový školní rok zahájíme 3. 9. 2018.
 
Žáci prvních ročníků budou slavnostně přivítáni v 8,15 hod. na malém hřišti. Zde na ně budou čekat jejich paní učitelky a vychovatelky. Po přivítání děti s rodiči půjdou do své třídy.
S žáky 2. – 9. ročníků se sejdeme v 8,00 hod. na velkém hřišti. Po uvítání žáci společně s třídním učitelem odejdou do kmenové třídy.  

Organizace prvního týdne školního roku 2018/2019
3. 9. 2018
1. ročník          8,15 – 10,15 hod. (včetně třídních schůzek s rodiči)
2. – 9. ročník   8,00 – 9,40 hod.
ŠD                   7,00 – 7,45 hod. a 9,40 – 17,30 hod.
ŠJ                   11,30 – 13,30 hod.
Noví žáci – sejdeme se v pav. A v 1. patře, kde na Vás budou čekat třídní učitelé

4. 9. 2018
1. ročník          8,00 – 9,40 hod.
2. – 5. ročník   8,00 – konec výuky od 11,00 hod. do 12,15 hod. (dle rozpisu tříd, následuje oběd)
6. – 9. ročník   8,00 – konec výuky od 12,30 hod. do 12,45 hod. (dle rozpisu tříd, následuje oběd)
ŠD                   7,00 – 7,45 hod. a 9,40 – 17,30 hod.
ŠJ                    11,30 – 13,30 hod.
 
5. 9. 2018
1. ročník          8,00 – 9,40 hod.
2. – 9. ročník   výuka dle rozvrhu
 
Přejeme Vám hodně úspěchů v novém školním roce!                 


Všechny novinky