Opravy v Bítovské ulici

Vážení rodiče,
dovolte, abychom Vám sdělili informace k probíhajícím pracem v okolí školy.
Dne 3.4. byla zahájena rekonstrukce povrchu chodníku v ul.Bítovská. Ač nás firma předem neupozornila na tyto práce a my jsme Vás nemohli dříve informovat, získali jsme tyto aktuální termíny.
V době od 2. do 17.4. bude provedena oprava chodníku a vjezdů do školy. Ve dnech 13. - 16.4. nebude možno do školy vjet služebním vjezdem. Oprava chodníku proběhne následně v celé Bítovské.
Po dobu opravy chodníku bude uzavřena branka u pavilonu školní družiny. Do školy vcházejte pouze hlavním vchodem, kde však bude částečné omezení přístupu. Používejte světelný přechod ulice Bítovská!
Po 17.4. bude vybudován přechod pro pěší přes ulici Bítovskou v místě za vjezdem na parkoviště proti škole, zatím s omezeným provozem. Bude upraveno zábradlí před vchodem školy a značení.
Cca od 14.5. proběhne kompletní rekonstrukce povrchu ulice Bítovská (frézování,pokládka asfaltu) a značení. Po dokončení bude nový přechod plně funkční.
Vzhledem k výše uvedenému Vás žádáme, abyste dbali na bezpečnost Vašich dětí. Zejména rodiče - řidiče žádáme, aby své "dovážení" dětí do školy přizpůsobili uvedeným podmínkám. Zejména problémové bude "parkování" na chodníku v ranních i odpoledních hodinách. Předpokladem je dozor Městské policie.
Snad jedna potěšitelná zpráva na závěr. V případě vyznačení parkovacích zón v Praze 4, by měla vzniknout u školy tři parkovací místa (omezení 15min.) pro rodiče - řidiče našich dětí.
Vedení školy


Všechny novinky