Dějepisná olympiáda

18. listopadu 2019 se na naší škole konalo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo osm žáků. Do obvodního kola postoupili dva žáci, jeden žák se bohužel z osobních důvodů nemohl dalšího kola účastnit. Obvodní kolo se konalo 15. ledna 2020 a náš žák z 9. A se umístil na krásném 7. místě z 38 soutěžících. Z žáků pouze základních škol skončil na 3. místě. Moc gratulujeme.

2 fotek | 15.1.2020