Školní výlet 9. AB a 5. A Terezín

Vzdělávací oddělení Památníku Terezín bylo založeno roku 1993.&nbsp;Hlavní náplní činnosti vzdělávacího oddělení je pořádání jednodenních a vícedenních vzdělávacích seminářů pro žáky, studenty a pedagogy se zaměřením na historii holocaustu, problematiku antisemitismu, rasismu, nebezpečí nacistické ideologie, jejích projevů a intolerance ve společnosti vůbec, a to v minulosti i v současnosti <div style="text-align: right;"><a href="http://https://www.pamatnik-terezin.cz/">http://https://www.pamatnik-terezin.cz/</a></div>

4 fotek | 23.1.2023