Předměty

       
1. ročník Povinné: Český jazyk a literatura (ČJL)
  Anglický jazyk (AJ)
    Matematika (M)
    Člověk a svět práce (ČSP)
    Svět kolem nás (SKN)
    Tělesná výchova (TV)
    Hudební výchova (HV)
    Výtvarná výchova (VV)
       
2. ročník Povinné: Český jazyk a literatura (ČJL)
  Anglický jazyk (AJ)
    Matematika (M)
    Člověk a svět práce (ČSP)
    Svět kolem nás (SKN)
    Tělesná výchova (TV)
    Hudební výchova (HV)
    Výtvarná výchova (VV)
       
3. ročník Povinné: Český jazyk a literatura (ČJL)
  Anglický jazyk (AJ)
    Matematika (M)
    Člověk a svět práce (ČSP)
    Svět kolem nás (SKN)
    Tělesná výchova (TV)
    Hudební výchova (HV)
    Výtvarná výchova (VV)
 
4. ročník Povinné: Český jazyk a literatura (ČJL)
  Anglický jazyk (Aj)
    Matematika (M)
    Člověk a svět práce (ČSP)
    Vlastivěda (Vl)
    Přírodověda (Přv)
    Tělesná výchova (TV)
    Hudební výchova (HV)
    Výtvarná výchova (VV)
  Nepovinné: Španělský jazyk (ŠJn)
       
5. ročník Povinné: Český jazyk a literatura (ČJL)
  Anglický jazyk (Aj)
    Matematika (M)
    Člověk a svět práce (ČSP)
    Vlastivěda (Vl)
    Přírodověda (Přv)
    Tělesná výchova (TV)
    Hudební výchova (HV)
    Výtvarná výchova (VV)
    Informační a komunikační technologie (IKT)
  Nepovinné: Španělský jazyk (ŠJn)
       
6. ročník Povinné: Český jazyk a literatura (ČJL)
  Anglický jazyk (Aj)
    Matematika (M)
    Přírodopis (Př)
    Fyzika (F)
    Dějepis (D)
    Zeměpis (Z)
    Informační a komunikační technologie (IKT)
    Člověk a svět práce (ČSP)
    Výchova k občanství (VO)
    Tělesná výchova (TV)
    Hudební výchova (HV)
    Výtvarná výchova (VV)
  Nepovinné: Sport a pohybové aktivity – florbal (SAf)
    Španělský jazyk  
       
7. ročník Povinné: Český jazyk a literatura (ČJL)
  Anglický jazyk (Aj)
    Matematika (M)
    Informační a komunikační technologie (IKT)
    Přírodopis (Př)
    Fyzika (F)
    Dějepis (D)
    Zeměpis (Z)
    Výchova k občanství (VO)
    Tělesná výchova (TV)
    Hudební výchova (HV)
    Výtvarná výchova (VV)
  Povinně volitelné: Španělský jazyk (ŠJ)
    Německý jazyk (NJ)
  Nepovinné: Sport a pohybové aktivity – florbal (SAf)
       
8. ročník Povinné: Český jazyk a literatura (ČJL)
  Anglický jazyk (Aj)
    Matematika (M)
    Informační a komunikační technologie (IKT)
    Fyzika (F)
    Chemie (Ch)
    Dějepis (D)
    Zeměpis (Z)
    Člověk a svět práce (ČSP)
    Výchova k občanství (VO)
    Výchova ke zdraví (VZ)
    Tělesná výchova (TV)
    Hudební výchova (HV)
    Výtvarná výchova (VV)
  Povinně volitelné: Španělský jazyk (ŠJ)
    Německý jazyk (NJ)
       
9. ročník Povinné: Český jazyk a literatura (ČJL)
  Anglický jazyk (Aj)
    Matematika (M)
    Informační a komunikační technologie (IKT)
    Přírodopis (Př)
    Fyzika (F)
    Chemie (Ch)
    Dějepis (D)
    Zeměpis (Z)
    Člověk a svět práce (ČSP)
    Výchova k občanství (VO)
   
Tělesná výchova
(TV)
   
Hudební výchova
(HV)
   
Výtvarná výchova
(VV)
  Povinně volitelné:
Španělský jazyk
(ŠJ)
   
Německý jazyk
(NJ)
       

 

Plán akcí

< <     08/2018     > >
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   

Kontakt

Adresa:

Základní škola
Bítovská 1/1246
140 00 Praha 4

E-mail:

skola@zsbitovska.cz

Telefonní spojení:

Kancelář školy
261261887
Školní družina
261262258
Školní jídelna
261264062

Mapka