Základní informace

Školní družina je určena pro žáky 1.- 4. ročníku. Družina má 8 oddělení a je v ní v letošním školním roce zapsáno 225 žáků. Vzhledem k neplnění povolené kapacity školní družiny jsou přijímáni žáci 5.ročníku. Družině je vyčleněn samostatný pavilon „C“ s třídami pro jednotlivá oddělení, která jsou zařízena atypickým vybavením vhodným pro mimoškolní činnost. Místnosti jsou vybaveny koberci na hraní, sestavitelnými stoly, televizorem a videem. Oddělení VII. a VIII. jsou umístěna v kmenových učebnách 3.A a 3.B. v pavilonu „D“. Děti mají k dispozici školní hřiště, tělocvičnu a dvě dětská hřiště vybavená novými herními prvky, která jsou umístěna vedle pavilonu „C“ a „F“.

Vedoucí školní družiny: Eva Hanušová

Kontaktní telefony:
261 262 258 
720 538 960

Provoz družiny 2016/2017
Do pavilonů a prostor, kde je umístěna školní družina je zakázán vstup všem osobám.

Ranní provoz:
od 7:00 – 7:45 hod. do zahájení vyučování – ranní družina je určena pro volně příchozí děti (zvoňte na oranžový zvonek II.oddělení)

Odpolední provoz:
od konce vyučování do 16:00 hod. - v jednotlivých odděleních ŠD 
od 16:15 do 17:30 hod. – koncová družina (jsou-li děti uvnitř, zvoňte pro 1. a 3. třídu na hnědý, pro 2. a 4.třídu na modrý zvonek)

Zájmové kroužky - odchody a příchody zajišťuje vychovatelka ŠD a lektor kroužku.
 
Žáka ze ŠD lze vyzvednout v těchto časech:      
       po skončení vyučování a po obědě - dítě lze vyzvednout u vychovatelky ŠD
       od 14:00 do 14:45 hod. nelze vyzvedávat děti ze ŠD
       od 14:45 do 16:15 hod. - bude dohled u vchodu pavilonu "C", odchod možný kdykoliv
       od 16:15 do 17:30 hod. - dítě lze vyzvednout u vychovatelky v koncové družině
      
Úhrada za zájmové vzdělávání:
poplatek: 1.500,- Kč /na jedno pololetí školního roku za školní družinu (1.- 4. třída). Poplatek je nutno vždy zaplatit na celé pololetí. U žáků 4.ročníku je nutno uhradit poplatek za celý školní rok ve výši 3.000,- Kč.
V případě odhlášení dítěte ze školní družiny v průběhu školního roku nebude nevyčerpaná částka za příslušné měsíce vrácena.

Dokumenty a formuláře školní družiny:

      Přihláška do školní družiny (platnost od 1.9.2015)

      Zápisní lístek ŠD (platnost od 1.9.2015)

              Provozní řád školní družiny (platnost od 1.2.2017)
 
Hřiště družiny
Hřiště družiny
Hřiště družiny
Hřiště družiny
Hřiště družiny
Hřiště družiny
Hřiště družiny
Hřiště družiny
Hřiště družiny
Hřiště družiny
Hřiště družiny
Hřiště družiny
Hřiště družiny
Fotbálek
Chodba
Učebna
Učebna
Učebna
Učebna
Učebna
Učebna
Učebna

Plán akcí

< <     07/2017     > >
PoÚtStČtSoNe
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31