Zájmové kroužky

Nabídka zájmových kroužků organizovaných školou v 1. pololetí školního roku 2016/2017. Není-li uvedeno jinak, začínají kroužky v týdnu od 3. 10. 2016. Kroužky se otevřou při min. počtu 10 dětí. Přihlásit žáka je nutné do 13. 9. 2016 u hospodářky školy paní Sauerové v pavilonu “A“ (tel.261 261 887). Žádáme všechny rodiče, aby děti nepřihlašovali e-mailem! Na přihlášky e-mailem nebudeme brát zřetel.  Kontaktujte paní hospodářku telefonem, případně osobně. Osobní kontakt je nutný, aby jsme Vám sdělili, zda je ještě místo v kroužku.
Po přihlášení obdržíte předčíslí k příslušnému kroužku (každý kroužek má své předčíslí) a zaplatíte na účet školy uvedenou částku (kroužky nelze hradit v hotovosti). Kroužky je nutné zaplatit do 16.9.2016. Judo a šachy se platí u lektorů kroužků.
 
Příklad platby:
například kroužek keramický:
variabilní symbol 91026214 na číslo účtu 2000837379 / 0800
910 = předčíslí keramiky + 26214 = evidenční číslo žáka
 
Kroužky jsou zajištěny pedagogickými pracovníky školy a ve spolupráci se smluvními partnery. Kroužky jsou placené a z vybraných peněz jsou za tuto činnost odměňováni učitelé – vedoucí zájmových kroužků a jsou z nich hrazeny náklady na nákup potřebného materiálu a pomůcek. Škola nepožaduje platbu nájemného od externích provozovatelů kroužků a tím reguluje cenu.
 
Charakteristika divadelního kroužku
Kroužek vede herečka Natálie Topinková.
Rozvoj osobnosti dítěte, poskytnutí prostoru k sebevyjádření v umění, nácvik soustředěnosti, odpovědnosti, tolerance, samostatnosti. Děti se budou učit plynulému mluvenému projevu, schopnosti výrazu pohybem, budou provádět rytmická cvičení.
Celoroční snaha bude zhodnocena závěrečným představením na konci školního roku.
 
Obsah FIE (Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina) lze stručně vyjádřit slovy:
 „Učíme se učit se.“
Jde o metodu, jejíž pomocí můžeme zlepšit své dovednosti poznávat a organizovat informace. Naučit se různé strategie, plánovat si svůj život, ovlivnit své chování. Inteligence není neměnná struktura, kterou pouze využíváme, ale lze ji ovlivnit jako celek a zvýšit mentální možnosti každého člověka. Všichni jsme schopni zlepšit své myšlení a naučit se lépe využít informace, které získáváme.


  Nabídka zájmových kroužků na školní rok 2016/2017.

 

Plán akcí

< <     07/2017     > >
PoÚtStČtSoNe
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31