Formuláře

 
       
1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  (podává zákonný zástupce řediteli školy při zápisu dítěte do 1. třídy)
 
   
2. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání před dovršením 6. roku věk
  (podává zákonný zástupce řediteli školy při zápisu dítěte, které dosáhne 6. let věku až po dni 31.srpna)
 
   
3. Zápisní list pro žáky budoucích 1.tříd
  (odevzdává se při zápisu dítěte do 1. třídy)
 
   
4. Žádost o odklad povinné školní docházky
  (podává zákonný zástupce řediteli školy)
 
   
5. Přihláška do školní družiny
  (odevzdává se na konci školního roku, příp.při zápisu dítěte do 1.třídy pro příští školní rok)
 
   
6. Zápisní lístek školní družiny
  (součást Přihlášky do školní družiny, odevzdává se na konci školního roku, příp.při zápisu dítěte do 1.třídy)
 
   
7. Žádost o snížení nebo prominutí úplaty za zájmové vzdělávání - ŠD
  (podává zákonný zástupce řediteli školy v případě tíživé finanční situace)
 
   
8. Přihláška ke stravování
  (odevzdává se při nástupu dítěte do školy vedoucí ŠJ)
 
   
9. Žádost o přestup žáka
  (podává zákonný zástupce řediteli školy v případě přestupu z jiné školy)
 
   
10. Dotazník pro rodiče
  (odevzdá zákonný zástupce při příchodu nového žáka při přestupu z jiné školy)
 
   
11. Žádost o pokračování v základním vzdělávání
  (podává zákonný zástupce řediteli školy při splnění povinné školní docházky a neukončení základního vzdělávání)
 
   
12. Žádost o uvolnění z vyučování /dlouhodobé/
  (podává zákonný zástupce třídnímu učiteli minimálně 14 dní před dlouhodobým (více než 3 dny) uvolněním žáka z vyučování)
 
   
13. Žádost o uvolnění z vyučování /krátkodobé/
  (podává zákonný zástupce třídnímu učiteli nebo příslušnému vyučujícímu při uvolněním žáka z vyučování - odchod k lékaři, z rodinných důvodů apod.)
 
   
14. Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova
  (podává zákonný zástupce řediteli školy v případě objektivních zdrav. potíží dítěte)
 
   
15. Posudek o zdravotní způsobilosti žáka k účasti na zotavovacích, sportovních a tělovýchovných akcích a pro výuku TV
  (nechá potvrdit a odevzdá zákonný zástupce třídnímu učiteli zpravidla k 1.9. příslušného školního roku)
 
   
16. Potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka/žákyně před výjezdem
  (odevzdá zákonný zástupce vedoucímu akce v den odjezdu na ŠvP, OzPo,LVVZ apod.)
 
   
17. Oznámení o plnění povinné školní docházky v zahraničí
  (oznamuje zákonný zástupce řediteli školy před dlouhodobým odjezdem do zahraničí)
 
   
18. Žádost o úpravu organizace vzdělávání
  (podává zákonný zástupce řediteli školy v případě dlouhodobého uvolnění (vždy na příslušné pololetí šk.roku) z některého předmětu z důvodu časové kolize např. s časem sportovního tréninku ve sportovním klubu)    

 

Plán akcí

< <     02/2019     > >
PoÚtStČtSoNe
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28