Projekty

Žáci a zaměstnanci školy jsou zapojeni do několika projektů a současně vytvářejí vlastní projekty, o kterých bychom Vás chtěli informovat.
Přehled realizovaných projektů:
1. "ŠABLONY"  jsou projekt realizovaný z fondu Evropské unie - operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
V tomto programu jsou realizovány a finančně zajištěny potřeby školy pro zajištění činnosti speciálního pedagoga přímo ve škole, různé formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy a zájmové činnosti žáků naší školy.

Podrobnosti o projektu naleznete ZDE a ZDE

2. "LEPŠÍ MÍSTO" je projektem, který, za podpory významných sponzorů, dává možnosti žákům vytvářet náměty na zlepšení prostředí ve škole a v jeho areálu. Tohoto projektu se již naše škola zúčastnila v minulém školním roce a získala dotaci 50 tis.Kč, ze které bylo pořízeno venkovní pítko a fotbalové branky.
 
Další informace naleznete ZDE

3. Název projektu: Inkluze a multikulturní vzdělávání 2018 - ZŠ Bítovská
Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001218
Číslo a název výzvy: Výzva č. 28 – Inkluze a multikulturní vzdělávání
Příjemce podpory: Základní škola, Praha 4, Bítovská 1
Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí na základní škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.
 

Plán akcí

< <     09/2019     > >
PoÚtStČtSoNe
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30