Cíle školy

CÍLE ROZVOJE ŠKOLY 2019/2020

1. Poskytovat žákům kvalitní vzdělání v moderní, bezpečné škole
 • Naučit děti bezpečně zacházet s mobilní technikou
 • Rozšířená výuka cizích jazyků
 • Výměnné a poznávací zahraniční pobyty
 • Podpora čtenářské gramotnosti, školní knihovna
 • Rozšíření zájmové činnosti, volitelných předmětů
2. Rozvíjet spolupráci rodiny a školy a dalších institucí
 • Prezentace na veřejnosti v rámci Prahy 4
 • Spolupráce s MŠ Přímětická a MŠ Sedlčanská
 • Obnovení spolku sdružení rodičů – Želva Melichar
3. Zvyšovat spoluúčast rodičů na vzdělávání jejich dětí
 • Průběžně inovovat školní vzdělávací plán „Okna dokořán"
4. Připravovat žáky pro aktivní život, vytvořit podmínky pro celoživotní vzdělávání a uplatnění v životě
 • Školní parlament
 • Školní časopis
5. Zlepšovat estetický vzhled školy (vnitřní prostory a zahradu) – za aktivní účasti žáků

6. Vést žáky k odpovědnosti za své chování a jednání, posilovat jejich občanské postoje i uvědomění si svých povinností a práv. Zamezit rizikovému chování žáků
 
7. Uplatňovat nadále individuální přístup k žákům, rozvíjet jejich nadání,tvořivé myšlení, logické uvažování, schopnost řešit problémy. Umět pracovat samostatně, ale také spolupracovat
 
8. Upevňovat vztahy mezi žáky 1. a 2. stupně, aktivně zapojovat cizojazyčně mluvící žáky do kolektivu
 • Čteme prvňáčkům
9. Rozvíjeti nadále odbornoukvalifikaci pedagogických pracovníků školy – účast na jazykových a ICT vzdělávacích programech

10. Využívat dotačních programů určených pro školy

11. Rozšiřovat činnost školního poradenského centra


 

Plán akcí

< <     09/2020     > >
PoÚtStČtSoNe
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30