Zápis do 1.tříd

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2018/2019.

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2018/2019 se koná ve dnech 4. a 5.dubna 2018, v době od 14:00 do 18:00 hod., v pavilonu "E" naší základní školy. Náhradní termín pro předem omluvené žáky (nemoc) se koná 17.dubna 2018.


 
 • Objednávky k zápisu -  k zápisu se lze předem objednat na konkrétní den a čas, na dobu od 8:00 do 17:00 hod. na telefonu 261 261 887.
 • K zápisu nutno přinést –  občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte..
 • U zápisu se vyplňují formuláře: „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“, „Zápisní list pro žáky budoucích 1.tříd“, případně „Žádost o přijetí k povinné školní docházce před dovršením šestého roku věku ke dni 31.srpna 2018“. Uvedené formuláře lze stáhnout z našich stránek a přinést již předem vyplněné.
 • V případě žádosti o odklad povinné školní docházky - se dítě k zápisu musí dostavit. U zápisu obdrží zákonný zástupce formulář Žádost o odklad povinné školní docházky, který lze také stáhnout z našich stránek. Vyplněnou žádost s přílohami (dětský lékař, ped.psychologická poradna) je nutno doručit škole při zápisu. Doporučujeme všem rodičům, kteří budou žádat odklad povinné školní docházky, aby si již nyní neprodleně zajistili termín vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně, aby bylo možno doložit doporučení PPP u zápisu.
 • V případě, že byl pro školní rok 2017/18 povolen odklad školní docházky – se dítě opětovně dostaví k zápisu. Nebude-li zákonným zástupcem oznámeno, že dítě po odkladu bude docházet do ZŠ Bítovská do 5.dubna 2018, bude dítě vyřazeno s řad uchazečů o přijetí
 • Identifikační číslo –  obdrží u zápisu každé dítě. Pod tímto identifikačním číslem bude zveřejněn seznam přijatých či nepřijatých žáků. Seznamy budou zveřejněny po ukončení správního řízení na přelomu dubna a května 2018.
 • Počet tříd - ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny 2 nebo 3 první třídy, podle počtu zapsaných a přijatých dětí. Třídní učitelé dosud nejsou určeni.
 • Seznamy jednotlivých tříd - budou zveřejněny v den informační třídní schůzky, která se koná 25.6.2018. Z důvodu vyrovnaných počtů žáků ve třídách si vedení školy vyhrazuje právo na jmenovité zařazení žáků do tříd.
 • Kritérium pro přijetí žáků do prvních tříd  (platná i pro žáky s odkladem povinné školní docházky pro školní rok 2017/2018):
  1. Trvalý pobyt žáka ve spádové oblasti základní školy /viz.spádový obvod zveřejněný na webu ZŠ Bítovská/ (7 bodů)
  2. Trvalý pobyt žáka v ostatních oblastech Městské části Praha 4 (4 body)
  3. Trvalý pobyt žáka v Praze – mimo území Prahy 4 (3 body)
  4. Trvalý pobyt žáka mimo Prahu (2 body)
  5. Docházka staršího sourozence zapisovaného žáka do ZŠ Bítovská /plusové body navíc/ (+3 body k přiděleným)
  Přijati budou žáci s nejvyšším počtem bodů do naplnění stanovené kapacity 1. tříd. V případě naplnění kapacity a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitel školy případným losováním. Ve sporných případech může být přihlédnuto i k místu trvalého pobytu zákonného zástupce. Kritéria pro přijetí se týkají i žáků s případným odkladem školní docházky pro školní rok 2017/2018. K opakovanému zápisu se též dostaví žáci, kterým byl pro školní roku 2017/20187 povolen odklad povinné školní docházky.
 • Informativní schůzky před zápisem ve spádových MŠ:
  • MŠ Sedlčanská - 19.února 2018 v 16:30 hod.
  • MŠ Přímětická - 26.února 2018 v 16:00 hod. 
 • Den otevřených dveří - pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče se koná v úterý 13.3.2018. V době od 8:00 do 12:00 hod. bude možno získat informace o škole, navštívit vyučování a prohlédnout si areál školy. Zájemci se, vždy v celou hodinu, shromáždí v pavilonu "A"  (modrý pavilon).
 • Naše projekty pro budoucí prvňáčky jsou zaměřeny na seznámení s prostředím budoucí školy:
  • „Škola nanečisto“ - dne 7.3.2018 pro MŠ Sedlčanská; 8.3.2018 pro MŠ Přímětická
  • „Těšíme se do školy“ - pro přijaté žáky pořádáme každou středu v květnu 2018, „přípravný kurz“ (5 odpoledních lekcí), jehož cílem je seznámení s areálem školy, prostředím a učiteli formou různých činností a aktivit. O konkrétním termínu budete včas informováni. Kurz je bezplatný. 
 • Třídní schůzky pro rodiče přijatých žáků - dne 25.6.2018 od 17:00 hod. v pavilonu "E" se koná schůzka před zahájením školní docházky. Zde budete seznámeni s třídními učiteli, kteří Vás budou informovat nejen o potřebných nákupech pomůcek.
 • Další podrobnější informace najdete ZDE.
 
Spádový obvod

Seznam ulic tvořící spádový obvod ZŠ Bítovská
Batelovská Krumlovská Strmilovská
Bítovská Kvestorská Třeboňská
Budějovická - lichá č.o. 17 - 77 Pelhřimovská Václava Sedláčka
Čerčanská Počátecká Vokáčova
Hanusova Pod Vršovickou vodárnou II, III Vyskočilova
Ješetická Přímětická Za Brumlovkou
Jihlavská Sedlčanská Znojemská

Plán akcí

< <     03/2018     > >
PoÚtStČtSoNe
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31