Zápis do 1.tříd

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2017/2018 byl ukončen.

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2017/2018 byl uzavřen dne 24.dubna 2017. K zápisu do 1.tříd se dostavilo, včetně žáků s odkladem povinné školní docházky pro školní rok 2016/2017, celkem 98 žáků. Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny dvě první třídy.

 
 • Výsledky zápisu -  jsou uvedeny ZDE, žáci uvedeni pod identifikačním číslem, které jste obdrželi u zápisu. V tabulce je zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých žáků, včetně případných náhradníků a žáků, jejichž rodiče žádají odklad povinné školní docházky.
 • Přijatí žáci – 30 žáků s bydlištěm ve spádové oblasti školy, 10 žáků, kteří mají v ZŠ Bítovská staršího sourozence a 16 žáků s bydlištěm mimo spádovou oblast školy.
 • V případě, že se zákonný zástupce přijatého žáka dodatečně rozhodl, že jeho dítě nastoupí do jiné základní školy a ne do ZŠ Bítovská, žádáme, aby nám tuto skutečnost neprodleně sdělil, abychom mohli oslovit případné další zájemce - náhradníky.
 • Nepřijatí žáci - 19 žáků, kteří byli přijati na jinou základní školu nebo dosáhli nízkého počtu bodů dle stanovených kritérií. U žáků uvedených jako "náhradníci" budou zákonní zástupci osloveni v případě, že někdo z přijatých žáků na ZŠ Bítovská nenastoupí.
 • V případě žádosti o odklad povinné školní docházky –  odevzdá zákonný zástupce „Žádost o odklad povinné školní docházky“, a současně doporučení dětského pediatra a výsledek vyšetření v Pedagogicko-psychologické poradně. Bez těchto dokladů nelze povolit odklad povinné školní docházky. Pokud jste doklady neodevzdali u zápisu, učiňte tak neprodleně po absolvování vyšetření. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky potřebujete při zápisu do MŠ. "Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky" si zákonný zástupce, po doložení výše požadované dokumentace, vyzvedne proti podpisu u hospodářky školy, od 2.května 2017, v době od 8:00 do 15:00 hod.
 • O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné "Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání", které bude součástí spisu dítěte ve škole. Rozhodnutí nebude zasíláno poštou, osobním odběrem zákonný zástupce potvrzuje, že dítě 1.9.2017 nastoupí do ZŠ Bítovská. Zákonní zástupci přijatých žáků si vyzvednou osobně toto rozhodnutí u hospodářky školy proti podpisu, od 2.května do 15.května 2017, v době od 8:00 do 15:00 hod., toto "Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání" a informace o způsobu školních plateb, včetně přiděleného evidenčního čísla, které slouží škole k identifikaci plátce. Současně si mohou vyzvednou informaci k projektu "Těšíme se do školy" a informaci a přihlášku na angličtinu s rodilým mluvčím.
 • Zákonným zástupcům nepřijatých žáků bude "Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání" zasláno v písemné pobobě na uvedené adresy. Všem neuspokojeným žadatelům o přijetí dítěte se omlouváme.
 • Seznamy jednotlivých tříd - budou zveřejněny před informační třídní schůzkou, která se koná 26.6.2017. Z důvodu vyrovnaných počtů žáků ve třídách si vedení školy vyhrazuje právo na jmenovité zařazení žáků do tříd.
 • Naše projekty pro budoucí prvňáčky jsou zaměřeny na seznámení s prostředím budoucí školy:
  • „Těšíme se do školy“ - pro přijaté žáky pořádáme v květnu 2017, „přípravný kurz“ (5 odpoledních lekcí), jehož cílem je seznámení s areálem školy, prostředím a učiteli formou různých činností a aktivit. O konkrétním termínu budete včas informováni. Kurz je bezplatný. 
 • Třídní schůzky pro rodiče přijatých žáků - dne 26.6.2017 od 17:00 hod. v pavilonu "E" se koná schůzka před zahájením školní docházky. Zde budete seznámeni s třídními učiteli, kteří Vás budou informovat nejen o potřebných nákupech pomůcek.
 
Spádový obvod

Seznam ulic tvořící spádový obvod ZŠ Bítovská
Batelovská Krumlovská Strmilovská
Bítovská Kvestorská Třeboňská
Budějovická - lichá č.o. 17 - 77 Pelhřimovská Václava Sedláčka
Čerčanská Počátecká Vokáčova
Hanusova Pod Vršovickou vodárnou II, III Vyskočilova
Ješetická Přímětická Za Brumlovkou
Jihlavská Sedlčanská Znojemská

Plán akcí

< <     11/2017     > >
PoÚtStČtSoNe
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30